Prawo upadłościowe: Druga szansa dla uczciwych przedsiębiorców 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Co czwarty przypadek bankructwa ma charakter transgraniczny. ©BELGA/AGEFOTOSTOCK/Bilderbox 

Co roku około 200 tys. firm w UE ogłasza bankructwo, przez co pracę traci 1,7 mln osób. Co czwarty przypadek bankructwa ma charakter transgraniczny, czyli dotyczy więcej niż jednego państwa. W środę posłowie przyjęli zalecenie do drugiego czytania w sprawie transgranicznego postępowania upadłościowego. Nowe przepisy zakładają zasadę „drugiej szansy” – wsparcie w przypadku bankructwa i pomoc dla uczciwych firm w trudnej sytuacji w taki sposób, aby utrzymać je w obrocie.

Obecne przepisy w sprawie transgranicznych postępowań upadłościowych, które obowiązują od 2000 r. Nowelizacja prawa w tej dziedzinie powinna przyczynić się do stworzenia w UE klimatu „ratunku i odnowy” sprzyjającego przedsiębiorstwom, które – zwłaszcza z powodu kryzysu gospodarczego – borykają się problemami finansowymi, w normalnych warunkach byłyby rentowne.


Dla transgranicznej procedury upadłościowej (wierzyciel i dłużnik pochodzą z różnych państw członkowskich) kluczowe jest ustalenie właściwej jurysdykcji, czyli wskazanie tego państwa, które będzie odpowiedzialne za wszczęcie procedury. Co do zasady właściwe są sądy tego państwa, na terytorium którego jest centrum podstawowych interesów dłużnika.


Nowe przepisy mają również zapobiegać wykorzystywaniu różnic w przepisach poszczególnych państw członkowskich.


Kliknij po więcej informacji z Parlamentu Europejskiego.

18%  ; przedsiębiorców, którym obecnie powodzi się na rynku, poniosło porażkę przy pierwszym przedsięwzięciu.

Udostępnij ten cytat: