Posłowie będą dyskutować o unijnej strategii walki z terroryzmem 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Posłowie będą dyskutować o sposobach walki z terroryzmem 

W ślad za atakami w Paryżu jesienią 2015 roku oraz w Brukseli w marcu Parlament Europejski będzie dyskutował we wtorek na sesji plenarnej wraz z przedstawicielami Rady i Komisji o strategii przeciwdziałania terroryzmowi w Unii Europejskiej.

Debata rozpocznie się około godz. 15.00. Oglądaj na żywo.


“Europejscy obywatele słusznie oczekują konkretnych działań swoich rządów i UE w celu przeciwdziałania terroryzmowi. Muszą one dotyczyć każdego aspektu zagrożenia – od przeciwdziałania do ochrony i ścigania” – powiedziała wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Sylvie Guillaume (S&D, Francja) po nadzwyczajnym posiedzeniu ministrów sprawiedliwości UE zwołanym po atakach w Brukseli. Strategia UE dotycząca przeciwdziałania terroryzmowi została przyjęta po atakach w Madrycie w 2004 i w Londynie w 2005 roku.


Obecnie Parlament Europejski pracuje nad propozycjami Komisji Europejskiej przedstawionymi w końcu 2015 roku – chodzi o dyrektywę dotyczącą zwalczania terroryzmu, która miałaby kryminalizować działania przygotowawcze oraz dyrektywę o kontroli nabywania i posiadania broni, która ma zmienić dotychczasowe zasady w tym zakresie.


Szacuje się, że około 5 tys. obywateli Unii Europejskiej dołączyło do organizacji terrorystycznych w Iraku i Syrii. Powracając do swoich ojczyzn, mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa w Unii. W listopadzie 2015 r. PE przyjął rezolucję dotyczącą przeciwdziałania radykalizacji i rekrutacji obywateli UE przez ugrupowania terrorystyczne. Posłowie zaproponowali szereg środków, w tym m.in. oddzielanie zradykalizowanych osadzony od pozostałych więźniów czy większą kontrolą nad międzynarodowymi przepływami finansowymi.


W grudniu 2015 roku Parlament i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie dyrektywy o rejestrze danych pasażerów (PNR), która przewiduje bardziej systematyczne zbieranie, wykorzystywanie i przechowywanie danych pasażerów linii lotniczych. PNR będzie przedmiotem głosowanie na sesji plenarnej w czwartek, 14 kwietnia. Również w czwartek pod głosowanie plenarne zostanie poddana reforma ochrony danych osobowych w UE.


W maju posłowie zagłosują nad wzmocnienie mandatu unijnej agencji Europol. W kwietniu posłowie zagłosują także w sprawie zwiększenia liczebności personelu zatrudnionego w Europolu.


Więcej o walce z terroryzmem w najważniejszym temacie.