Walka z terroryzmem: Posłowie poparli rozszerzenie kompetencji Europolu 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Europol 

Europejski Urząd Policji, czyli Europol, ma za zadanie poprawę współpracy między odpowiednimi służbami państw członkowskich, które zajmują się zwalczaniem przestępczości międzynarodowej. W związku z rosnącymi zagrożeniami od pewnego czasu trwały prace nad wzmocnieniem kompetencji Europolu, a w listopadzie 2015 roku osiągnięto porozumienie w tej sprawie. Posłowie przyjęli nowe przepisy 11 maja.

Czym zajmuje się Europol?


Europejski Urząd Policji , czyli Europol powstał w latach 90., ale jest unijną agencją od 2010 roku.Jego siedzibą jest Haga, zatrudnia ponad 900 osób.


To unijna agencja egzekwowania prawa, której zadaniem jest zwiększanie i poprawa współpracy między państwami członkowskimi poprzez zapewnianie pomocy organom ścigania. Europol współpracuje również z innymi państwami - m.in. z USA, Kanadą, Australią i Norwegią.


Europol koncentruje się na szerokim spektrum przestępstw  takich jak handel narkotykami, nielegalna migracja organizowana przez siatki przestępcze, handel ludźmi, pornografia dziecięca, kradzieże aut na skalę międzynarodową, cybeprzestępczość, pranie brudnych pieniędzy, podrabianie euro.


Część personelu Europolu pochodzi z państw członkowskich - policji, służ granicznych, celnych, bezpieczeństwa. Europol nie ma uprawnień do aresztowania ani do przeprowadzania śledztw w państwach członkowskich.


Europol oferuje jednak wyjątkowy zakres usług, które obejmują:


  • wsparcie w zakresie operacji egzekwowania prawa w terenie
  • platformę wymiany informacji na temat działalności przestępczej
  • ośrodek wiedzy specjalistycznej z zakresu ścigania.

Państwa członkowskie polegają na wsparciu Europolu w ponad 18 tysiącach ponadnarodowych śledztw, które przeprowadzają każdego roku.


Nowe uprawnienia dla Europolu


Nowe przepisy mają celu ułatwienie Europolowi powoływania specjalistycznych jednostek zwalczających określone rodzaje przestępczości i terroryzmu.


Określają także bardziej przejrzyste przepisy dla istniejących już ośrodków (takich jak działające od 1 stycznia 2016 roku Europejskie Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością) oraz zawiera nowe zasady mające na celu ulepszenie systemu zarządzania i ochrony danych agencji poprzez wprowadzenie, między innymi, mechanizmu kontroli działań agencji przez Parlament Europejski oraz parlamenty krajowe, a także procedury składania skarg przez obywateli.

W niektórych przypadkach Europol będzie mógł wymieniać dane z podmiotami prywatnymi (np. będzie mógł zwrócić się do Facebooka o usunięcie strony prowadzonej przez Państwo Islamskie).


Zmiany idą w parze ze środkami gwarantującymi ochronę danych osobowych oraz demokratyczną kontrolą.


Porozumienie w sprawie nowego rozporządzenia państwa członkowskie i PE osiągnęli 26 listopada 2015 roku. Komisja Wolności Obywatelskich poparła je 30 listopada.


Posłowie przyjęli nowe przepisy 11 maja na sesji plenarnej.


Kolejne kroki


Zmiany wejdą w życie 1 maja 2017 roku.


Obserwuj Parlament Europejski na Twitterze, by być na bieżąco.