Terroryzm w UE: zamachy terrorystyczne, ofiary śmiertelne i aresztowania 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Infographic 

Charakter zagrożenia terrorystycznego zmieniał się na przestrzeni ostatnich lat.

Zapoznaj się z przygotowanym przez nas wykresem, aby prześledzić zmiany liczby zamachów, ofiar śmiertelnych i aresztowań od 2014 r.

W ostatnich latach zaobserwowano zwiększenie zagrożeń i wzrost liczby zamachów terrorystycznych o charakterze brutalnego dżihadyzmu, zapoczątkowanych zamachem na redakcję tygodnika „Charlie Hebdo” w Paryżu w 2015 r. Zamachy te miały „podłoże religijne”, a sprawcy byli sterowani przez Państwo Islamskie lub działali pod wpływem jego retoryki i ideologii.

Zamachy terrorystyczne w liczbach

Zgodnie z danymi Europolu w 33 zamachach terrorystycznych przeprowadzonych przez dżihadystów w UE w 2017 r. zginęły 62 osoby, podczas gdy w 13 zamachach w 2016 r. odnotowano 135 ofiar śmiertelnych. W obu tych latach rządy krajowe tylko 10 zamachów uznały za „w pełni zrealizowane”, tj. takie, które osiągnęły założone cele. Natomiast w 2017 r. zdecydowanie więcej zamachów, bo aż 23 (w porównaniu z 3 w 2016 r.), nie powiodło się lub zostało udaremnionych.

W 2015 r. śmierć w tego rodzaju zamachach poniosła rekordowa liczba 150 osób, znacznie przewyższająca 4 ofiary śmiertelne w 2014 r. W 2017 r. odnotowano też mniej zamachów śmiertelnych.

Prezentując przed komisją LIBE w dniu 20 czerwca br. European Union terrorism situation and trend report 2018 [Sprawozdanie o terroryzmie i tendencjach terrorystycznych w Unii Europejskiej w 2018 r.], szef Europejskiego Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu (ECTC) w ramach Europolu Manuel Navarrete powiedział: „Zamachy są mniej wymyślne, jest ich więcej, ale na szczęście powodują mniej ofiar.

Sytuacja w 2017 r.

Z 33 zamachów 10 zakwalifikowano jako „w pełni zrealizowane”, 12 nie osiągnęło całkowicie założonych celów, a 11 udaremniono, głównie we Francji i w Zjednoczonym Królestwie.

Zginęły 62 osoby: 35 w Zjednoczonym Królestwie, 16 w Hiszpanii, 5 w Szwecji, 3 we Francji, 2 w Finlandii i 1 w Niemczech. Kolejnych 819 osób zostało rannych.

Łącznie w 18 państwach członkowskich aresztowano 705 osób (373 we Francji) pod zarzutem udziału w terrorystycznych działaniach dżihadystycznych.

Współpraca w UE przynosi efekty

Jak twierdzi M. Navarrete, ściślejsza współpraca i wymiana informacji między krajami UE pomogły zapobiec zamachom i zneutralizować lub zmniejszyć ich skutki.

„Wcześniej dowiadujemy się o planowanych zamachach, ponieważ narzędzia wywiadowcze i policja są lepiej wykorzystywane”, powiedział M. Navarrete.

„Przeciwdziałamy zamachom i zmniejszamy liczbę ofiar śmiertelnych i rannych”, dodał.

Potencjalne zagrożeni

M. Navarrete stwierdził też, że „jedno z największych zagrożeń stanowią osoby, które zostały aresztowane za związki ze zjawiskiem zagranicznych bojowników i zostaną wkrótce wypuszczone na wolność.”

Jego zdaniem większość zamachów przeprowadzana jest obecnie przez rodzimych terrorystów, którzy ulegli radykalizacji w krajach zamieszkania, niekoniecznie podróżując do stref konfliktu, takich jak Syria czy Irak.

M. Navarrete zauważył, że ze stref konfliktu takich jak Irak wciąż powracają ludzie, jednak ich liczba w 2017 r. była bardzo niewielka.

Terroryści nie korzystają systematycznie ze szlaków migracyjnych

„Nie zaobserwowaliśmy, by terroryści systematycznie korzystali z tych szlaków”, powiedział.

Dodał też, że Europol zidentyfikował pewnych terrorystów, którzy próbują korzystać ze szlaków migracyjnych, by dostać się do UE, i dlatego urząd ten zacieśnił współpracę z krajami takimi jak Grecja czy Włochy i pozostaje czujny.