Posłowie przyjmą nowe środki w walce z dopalaczami 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Posłowie chcą, by walka z dopalaczami była bardziej skuteczna.

8 czerwca br. posłowie z Komisji Wolności Obywatelskich zagłosują nad propozycjami, które mają sprawić, że walka z dopalaczami będzie bardziej skuteczna.

Posłowie chcą, by procedury (przede wszystkim analiza i ocena ryzyka) dotyczące substancji podejrzanych o niebezpieczne działanie przebiegały szybciej. Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) ma koordynować wymianę informacji między państwami członkowskimi w przypadku pojawienia się nowych dopalaczy. Poza tym, jeśli będzie taka konieczność, dana substancja może zostać zakazana w UE. Posłowie chcą także wzmocnienia roli Europolu w zakresie wczesnego ostrzegania, oceny ryzyka oraz identyfikowania organizaji przestępczych zaangażowanych w produkcję i dystrybucję dopalaczy.

Czym są nowe substancje psychoaktywne?

To szkodliwe dla zdrowia produkty, które często wykorzystywane są jako odpowiedniki narkotyków takich jak kokaina czy extasy. W Polsce powszechnie określa się je mianem "dopalaczy".

Do czego służą dopalacze?

Mogą być wykorzystywane w produkcji leków oraz w branży chemicznej. Wykorzystane jako narkotyk, stymulują ośrodkowy układ nerwowy, powodują depresję, halucynacje, zaburzenia zmysłu ruchu, procesów myślowych, zachowania, humoru czy poziomu świadomości.

Są łatwo dostępne?

Sprzedawane są w “specjalistycznych” sklepach internetowych, ale można je znaleźć także u ulicznych dilerów narkotykowych.

Są popularne?

Używa ich coraz więcej młodych ludzi w Europie.

W 2011 r. było to tylko 5 proc. Najczęściej po dopalacze sięgają młodzi Irlandczycy (22 proc.), Hiszpanie i Słoweńcy (po 13 proc.). W Polsce do spożycia dopalaczy przyznało się 9 proc. respondentów, spadek o 1 pkt proc. w porównaniu z 2011 r.

Czemu dopalacze są problemem?

Brak naukowych dowodów nie pozwala na odpowiednie oszacowanie ryzyka, jakie stanowią dopalacze. A prościej - mogą być szkodliwe dla zdrowia, a ich producenci naruszają zasady ochrony konsumenta.


Dlaczego dopalacze nie zostały zakazane przez państwa członkowskie?


Zbyt szybko pojawiają się i znikają z rynku. Odpowiednie władze nie mogą przez to skutecznie zareagować. Rekordowy był rok 2014, gdy na rynek wkroczyło 101 nowych dopalaczy. Dla porównania w 2010 roku pojawiło się 41 dopalaczy.


Co można zrobić?


Możemy wprowadzić szybsze, bardziej efektywne i proporcjonalne działania na poziomie europejskim. Substancje podejrzewane o powodowanie zagrożenia zdrowia publicznego będą tymczasowo wycofywane z rynku, dopóki nie zostaną przeprowadzone badania i ocena ryzyka. Substancje zagrażające życiu i zdrowiu będą objęte takimi samymi sankcjami jak narkotyki.


Aktualizacja artykułu opublikowanego 17 kwietnia 2014 r.