Wszystko, co musisz wiedzieć o... GMO w Europie 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Czy uprawy GMO są legalne w Europie? Przeczytaj nasze FAQ ©BELGA_ AFP_P.HUGUEN 

Uprawa roślin genetycznie modyfikowanych w Unii Europejskiej jest obwarowana najsurowszymi zapisami prawnymi. Dopuszczenie do uprawy może być wydane jedynie po skrupulatnej ocenie ryzyka. W odpowiedzi na żądania państw członkowskich, chcących mieć nieco większe pole manewru w tej kwestii, Komisja zaproponowała poprawki do obowiązującego prawa. Parlament Europejski przedyskutuje i przegłosuje nowe rozwiązania 13 stycznia, podczas sesji plenarnej w Strasburgu.

Czy dozwolona jest uprawa GMO na terenie Unii Europejskiej?


Tak, ale tylko w przypadku otrzymania autoryzacji na szczeblu unijnym, poprzedzonej bardzo dokładną oceną ryzyka, dokonywaną przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Po uzyskaniu zezwolenia w Europie, państwa członkowskie mogą wciąż zakazać jego uprawy na swoim terenie, powołując się na tzw. klauzulę ochronną. Decyzja musi jednak zostać poparta dowodami na szkodliwy wpływ modyfikowanego gatunku na zdrowie lub środowisko naturalne.


Czy uprawiane są w Europie rośliny modyfikowane genetycznie? Czy któreś z państw członkowskich zakazało ich wprowadzenia na swoje terytorium?


Obecnie uprawiana jest jedynie genetycznie modyfikowana, odporna na insekty kukurydza MON 810 od Monsanto. Część krajów (Austria, Bułgaria, Grecja, Niemcy, Węgry, Włochy, Luksemburg i Polska) powołało się jednak na wspomnianą klauzulę i zakazało wprowadzenia jej do swoich ekosystemów.


Dlaczego UE chce zmienić system autoryzacji gatunków GMO?


Niektóre państwa członkowskie wystąpiły o poszerzenie swobody i elastyczności w ograniczaniu lub zakazywaniu uprawy GMO na swoich terytoriach. Nowe przepisy (rekomendacja wprowadzenia poprawek do dyrektywy, która zostanie poddana pod plenarne głosowanie we wtorek, 13 stycznia) pozwoliłyby państwom członkowskim na zakazanie uprawy GMO, na podstawie przyjętych przez nie zasad ochrony środowiska, innych niż ryzyko dla zdrowia i środowiska naturalnego, wynikające z oceny przedstawionej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).


Państwa członkowskie mogłyby także zakazać uprawy genetycznie zmodyfikowanych roślin (GMP), ze względu, na przykład, na: wymagania dotyczące planowania przestrzeni miejskiej i wiejskiej, wpływ ekonomiczno-społeczny, niezamierzoną obecność genetycznie zmodyfikowanych organizmów w innych produktach lub cele polityki rolnej.


Zakaz mógłby również obejmować grupy organizmów genetycznie modyfikowanych określonych przez rodzaj uprawy lub cechę.


Kiedy wejdą w życie nowe przepisy?


Parlament Europejski przegłosuje wynegocjowane z Radą stanowisko we wtorek, 13 stycznia.


Debata i głosowanie na żywo na naszej stronie! Linki umieszczone są po prawej stronie.