Od Kioto przez Doha do nowego porozumienia klimatycznego 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Posłowie zagłosują ws. poprawki z Doha mającej wypełnić lukę między protokołem z Kioto (wygasł w 2012) a nowym porozumieniem klimatycznym, które zostanie przyjęte prawdopodobnie w grudniu tego roku na konferencji w Paryżu. Poza tym posłowie chcą wezwać państwa członkowskie do ratyfikacji protokołu przed końcem 2015. Transmisja z debaty i głosowania na żywo na naszej stronie internetowej.

W 1992 na tzw. Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro podpisano Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Dokument określał założenia współpracy międzynarodowej w dziedzinie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Początkowo konwencja nie zawierała wiążących limitów dotyczących emisji. Z czasem do umowy dołączono dodatkowe protokoły zawierające takie limity – jednym z najbardziej znanych jest protokół z Kioto z 1997. Załącznik ten zawiera wiążące limity ograniczenia emisji do 2012.


Po fiasku szczytu klimatycznego w Kopenhadze w 2009, na którym nie udało się osiągnąć porozumienia co do nowej umowy klimatycznej, przyjęto poprawkę z Doha, która ustanowiła m.in. drugi okres rozliczeniowy (2013-2020). Poprawka prawnie zobowiązuje państwa do redukcji emisji do 2020 o co namniej 18% w porównianiu z poziomami z 1990.


Kliknij po więcej infomacji z Parlamentu Europejskiego.


Przyjęcie poprawki będzie przedmiotem debaty i głosowania w PE w tym tygodniu. Ponadto PE chce wezwać państwa członkowskie UE do jak najszybcej ratyfikacji. Drugi okres rozliczeniowy (ustanowiony w Doha – red.) jest wspierany przez większość państw członkowskich, a UE już wdraża obniżenie emisji do 2020 o 20% w porównaniu z 1990 – mówi sprawozdawczyni Elisabetta Gardini (EPP, Włochy).


Ze względu to, że poprawka z Doha określa cele redukcji emisji do 2020, negocjowane jest nowe porozumienie w sprawie klimatu na okres po 2020. Oczekuje się, że zostanie ono przyjęte na konferencji w grudniu 2015 w Paryżu. W grudniu 2014 w Limie odbyła się konferencja poświęcona nowej umowie. Uczestniczyła w niej również 12-osobowa delegacja posłów do PE. Obecnie trwają rozmowy w Bonn (1-11 czerwca), a zmiana klimatu była również tematem dyskusji przywódców na szczycie G7 w Bawarii.