Udostępnij tę stronę: 

Przed Międzynarodowym Dniem przeciw Homofobii posłowie będą rozmawiać o trudnej sytuacji mniejszości seksualnych w Czeczenii, o której donoszą obrońcy praw człowieka i wolne rosyjskie media.

W debacie wezmą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Rady (państw członkowskich). Rosyjskie niezależne media i organizacje praw człowieka donosiły w ostatnich tygodniach o ponad stu czeczeńskich mężczyznach „podejrzewanych o homoseksualizm”, których nękano albo zatrzymano, oraz o co najmniej trzech ofiarach śmiertelnych. Posłowie będą zastanawiać się, jakie działania może podjąć UE, aby przerwać łamanie praw człowieka w Czeczenii.


UE jest przywiązana do zasady powszechności praw człowieka i potwierdza, że nie można odwoływać się do żadnych wartości kulturowych, tradycyjnych czy religijnych, aby uzasadnić jakąkolwiek formę dyskryminacji, w tym dyskryminacji przeciwko osobom LGBTI. W czerwcu 2013 roku Rada (państwa członkowskie) przyjęły „Wytyczne na rzecz promowania i ochrony wszystkich praw człowieka przysługujących lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym, transpłciowym i interseksualnym (LGBTI)”, które mają stanowić zestaw wskazówek umożliwiających ocenę sytuacji praw osób LGBTI.


"Jesteśmy postrzegani i szanowani na świecie jako kontynent, który osiągnął najwięcej w niełatwej sytuacji: mieliśmy w przeszłości i nadal mamy bardzo katolickie i konserwatywne rządy. Pomimo to postrzega się nas jako tych, którzy osiągnęli wiele - Parlament Europejski jest najbardziej otwarty w tej sprawie" - mówi wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Ulrike Lunacek (Greens/EFA, Austria).


W Parlamencie


Parlament Europejski zajmuje się prawami osób LGBTI od 1984 r. W poprzedniej kadencji przyjął rezolucje i sprawozdania dotyczące homofobii, praw zakazujących tzw. „homoseksualnej propagandy”, praw człowieka osób interseksualnych i konkretnej strategii Unii Europejskiej dla osób LGBTI i innych.


W lutym 2014 r. Parlament przyjął rezolucję o opracowaniu mapy drogowej dla Unii Europejskiej przeciw homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową. Posłowie zagłosowali też za sprawozdaniem w sprawie Unii Europejskiej i globalnych ram rozwoju po 2015 r., w którym wezwali do pomocy rozwojowej dla migrantów oraz mniejszości, w tym osób LGBTI i zarażonych wirusem HIV.


Śledź debatę o sytuacji osób homoseksualnych w Czeczenii na żywo od we wtorek, 16 maja, godziny 19.00.