Zmiana klimatu: Jakie są cele konferencji klimatycznej COP23 w Bonn? 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Od 14 do 17 listopada delegacja PE kierowana przez Adinę Vālean, przewodniczącą Komisji Ochrony Środowiska, weźmie udział w konferencji klimatycznej COP23 w Bonn. Jakie są jej cele?

Tuż przed rozpoczęciem konferencji w Bonn poseł Peter Liese (EPL, Niemcy) mówił, że chociaż nie spodziewa się wielkich decyzji, to "jest niezwykle ważne, że po decyzji Stanów Zjednoczonych o wycofaniu się z porozumienia paryskiego, reszta świata pozostaje zjednoczona". Poseł dodał, że pomimo decyzji amerykańskiej administracji ma nadzieję na możliwość "postępów z takimi partnerami jak Chiny, Kanada, Japonia, i ponownego zaangażowania Stanów Zjednocznych po zmianie rządów, w tym kraju".

8 listopada posłowie z Komisji Ochrony Środowiska i z Delegacji ds. Stosunków ze Stanami Zjednoczonymi spotkali się z Edmundem G. Brown Jr., gubernatorem Kalifornii.

"Natura zagrożenia wynikającego ze zmiany klimatu jest egzystencjalna, a poziom zaangażowania nie odpowiada temu zagrożeniu" - ostrzegał gubernator Brown, dodając: "Nawet jeśli walka ze zmianą klimatu jest trudna, to dekarbonizacja jest transformacją całej naszej cywilizacji. (...) Musimy przejść do zera emisji przed 2050 albo nawet wcześniej. To prawie niewyobrażalne, jak tego dokonamy, ale nauka mówi jasno: nie mamy innego wyboru. Nawet cel 2 st. Celsjusza może być niewystarczający".

Brown jest specjalnym doradcą COP23 ds. państw i regionów. W odpowiedzi na decyzję prezydenta Trumpa o wycofaniu się z porozumienia paryskiego Brown wraz z gubernatorami stanów Waszyngton i Nowy Jork utworzył Sojusz Klimatyczny USA. Obecnie Sojusz skupia 15 stanów, stanowiąc 36% ludności USA i 7 bilionów dolarów w PKB.

Jakie są cele COP23?

Konferencja odbędzie się w Bonn w dniach 6-17 listopada i będzie jej przewodniczyć Fidżi, wyspiarski kraj na Oceanie Spokojnym.

Celem konferencji COP23 jest wypracowanie postępu w sformułowaniu zasad wdrażania porozumienia klimatycznego z Paryża, które mają być przyjęte podczas COP24 w 2018 r. w Katowicach. Zasady te obejmują m.in. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zasady finansowania funduszu dla krajów rozwijających się w wysiłkach na rzecz klimatu (kraje rozwiniete zobowiązały się przeznaczyć przynajmniej 100 mld dolarów rocznie do 2020 r.).

Wyzwaniem dla rozmów w Bonn jest przede wyszystkim wycofanie się Stanów Zjednoczonych - drugiego na świecie emitenta gazów cieplarnianych - z porozumienia paryskiego, które prezydent Donald Trump ogłosił w czerwcu br.

Poza tym konferencja musi także wypracować warunki do dialogu, który ma odbyć się w 2018 roku - jego celem jest zachęcenie stron porozumienia paryskiego, by ich cele klimatyczne były jeszcze ambitniejsze po to, by zagwarantować, że postanowienia z Paryża będą zrealizowane.

Kluczowe postanowienia porozumienia paryskiego  
  • Utrzymanie wzrostu średnich globalnych temperatur zdecydowanie poniżej 2°C w porównaniu z epoką preindustrialną 
  • Kontynuacja wysiłków, aby ograniczyć wzrost temperatury do 1,5°C powyżej poziomów z epoki preindustrialnej  
  • Jak najszybsze osiągnięcie momentu, w którym emisje gazów cieplarnianych przestaną wzrastać, przy akcpetacji, że krajom rozwinijającym zajmie to więcej czasu  
  • Kraje rozwinięte przeznaczą przynajmniej 100 mld dolarów rocznie do 2020 r., aby wesprzeć kraje rozwijające się w wysiłkach na rzecz klimatu 
  • Co pięć lat, zaczynając od 2023 r., sygnatariusze zmodyfikują swoje plany i wkład finansowy  

Parlament Europejski na COP23

Codziennie komisarz ds. klimatu i energii Miguel Arias Cañete bedzie relacjonował delegacji przebieg negocjacji. Ponadto posłowie spotkają się z przedstawicielami NGO-sów i delegacjami innych państw i organizacji międzynarodowych.

Parlament Europejski i walka ze zmianą klimatu

By zapewnić, że UE wypełni swoje zobowiązania w zakresie wdrożenia porozumienia paryskiego posłowie pracują nad: reformą unijnego systemu handlu emisjami (ETS), limitami emisji gazów cieplarnianych dla poszczególnych państw członkowskich w sektorach nieobjętych ETS oraz środkami mającymi na celu ograniczenie emisji pochodzących z użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów oraz lasów.

Więcej w wideo.