Udostępnij tę stronę: 

"Prawdopodobieństwo śmierci kobiet w wyniku klęsk naturalnych jest wielokrotnie wyższe niż w przypadku mężczyzn" - przekonuje autorka sprawozdania dotyczącego płci i zmiany klimatu.

Zmiana klimatu: Posłowie chcą, by aspekt płci był uwzględniany w polityce UE ©AP Images/European Union-EP 

Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego

Zmiana klimatu może oddziaływać na ludzi w różny sposób. Często znaczenie ma nie tylko ich miejsce zamieszkania, ale i płeć.

4 grudnia Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia przyjęła sprawozdanie poświęcone równości płci w kontekście sprawiedliwości społecznej, w którym wzywa instytucje UE do uwzględnianie tego zróżnicowania w procesie legislacyjnym. "UE i państwa członkowskie muszą poważnie potraktować ruchy ludności spowodowane zmianą klimatu i pracować nad agendą klimatyczną uwzględniającą problematykę płci" - mówi Linnéa Engström (Szwecja, Greens/EFA), autorka sprawozdania.


Posłanka przekonuje, jak ważne jest, by wziąć pod uwagę aspekt płci w polityce klimatycznej. "Prawdopodobieństwo śmierci kobiet w wyniku klęsk naturalnych jest wielokrotnie wyższe niż w przypadku mężczyzn" - stwierdza w sprawozdaniu, dowodząc, że ​​równość płci jest "katalizatorem zrównoważonego rozwoju" i że kobiety powinny być w pełni włączone w kształtowanie polityki w tych kwestiach. "Kobiety są nie tylko ofiarami. Ponieważ często gospodarują gruntami, zarządzają zasobami wodnymi i zużyciem energii, to mogą - o ile są w tym umocnione - skutecznie wprowadzać zmiany, rozwijając strategie łagodzenia i dostosowania w ramach swoich społeczności" - wyjaśnia Engström.

W jaki sposób zmiana klimatu wpływa na sytuację kobiet?

Z analizy przeprowadzonej na potrzeby prac Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia  badającej związek między płcią a zmianą klimatu wynika, że:


• Kobiety i dziewczęta są odpowiedzialne za zaopatrzenie w wodę w wielu krajach rozwijających się. Kiedy dochodzi do suszy, zwiększa się ich obciążenie pracą, ponieważ muszą iść dalej, aby znaleźć wodę. Dziewczynki ryzykują porzucenie edukacji, ponieważ są potrzebne w domu.
• Choroby rozprzestrzenia się łatwiejw przypadku wzrostu temperatury albo powodzi. Ponieważ kobiety nadal są głównymi opiekunami w wielu społeczeństwach, ich obciążenie pracą wzrasta, a ryzyko infekcji wzrasta. Kobiety w ciąży są szczególnie zagrożone.
• Więcej kobiet pada ofiarą ekstremalnych warunków pogodowych i klęsk żywiołowych, ponieważ to przeważnie one zajmują się dziećmi i osobami starszymi, stawiając często ich dobro ponad swoje. Kobiety są również ograniczone przez inne aspekty ich tradycyjnej roli (np. nie umieją pływać, tradycyjny strój ogranicza ich ruchy).
• W skrajnych sytuacjach zmiany klimatyczne prowadzą do nasilenia migracji. W niektórych przypadkach migrują tylko mężczyźni, a kobiety zostają same z dziećmi, co także stwarza problemy, ponieważ w wielu krajach kobiety nie mają dostępu do zasobów i własności w ten samym stopniu co mężczyźni.
• W sytuacji przesiedleń kobiety i dziewczęta są znacznie bardziej narażone na przemoc seksualną i mają inne potrzeby (np. sanitarne) niż mężczyźni. W szczególnie trudnej sytuacji są kobiety ciężarne i migrujące z dziećmi.