Zmiana klimatu: Posłowie chcą, by aspekt płci był uwzględniany w polityce UE 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Kobiety są bardziej narażone na skutki zmian klimatu. Parlament zagłosuje nad sprawozdaniem, w którym wzywa instytucje UE do uwzględnianie tego zróżnicowania w procesie legislacyjnym.

Zmiana klimatu: Posłowie chcą, by aspekt płci był uwzględniany w polityce UE ©AP Images/European Union-EP 

"Prawdopodobieństwo śmierci kobiet w wyniku klęsk naturalnych jest wielokrotnie wyższe niż w przypadku mężczyzn" - przekonuje Linnéa Engström (Szwecja, Greens/EFA), autorka sprawozdania dotyczącego płci i zmiany klimatu. "UE i państwa członkowskie muszą poważnie potraktować ruchy ludności spowodowane zmianą klimatu i pracować nad agendą klimatyczną uwzględniającą problematykę płci" - przekonuje posłanka.

W jaki sposób zmiana klimatu wpływa na sytuację kobiet?

Zmiana klimatu może oddziaływać na ludzi w różny sposób. Często znaczenie ma nie tylko ich miejsce zamieszkania, ale i płeć.

Z analizy przeprowadzonej na potrzeby prac Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia badającej związek między płcią a zmianą klimatu wynika, że:


• Kobiety i dziewczęta są odpowiedzialne za zaopatrzenie w wodę w wielu krajach rozwijających się. Kiedy dochodzi do suszy, zwiększa się ich obciążenie pracą, ponieważ muszą iść dalej, aby znaleźć wodę. Dziewczynki ryzykują porzucenie edukacji, ponieważ są potrzebne w domu.
• Choroby rozprzestrzenia się łatwiejw przypadku wzrostu temperatury albo powodzi. Ponieważ kobiety nadal są głównymi opiekunami w wielu społeczeństwach, ich obciążenie pracą wzrasta, a ryzyko infekcji wzrasta. Kobiety w ciąży są szczególnie zagrożone.
• Więcej kobiet pada ofiarą ekstremalnych warunków pogodowych i klęsk żywiołowych, ponieważ to przeważnie one zajmują się dziećmi i osobami starszymi, stawiając często ich dobro ponad swoje. Kobiety są również ograniczone przez inne aspekty ich tradycyjnej roli (np. nie umieją pływać, tradycyjny strój ogranicza ich ruchy).
• W skrajnych sytuacjach zmiany klimatyczne prowadzą do nasilenia migracji. W niektórych przypadkach migrują tylko mężczyźni, a kobiety zostają same z dziećmi, co także stwarza problemy, ponieważ w wielu krajach kobiety nie mają dostępu do zasobów i własności w ten samym stopniu co mężczyźni.
• W sytuacji przesiedleń kobiety i dziewczęta są znacznie bardziej narażone na przemoc seksualną i mają inne potrzeby (np. sanitarne) niż mężczyźni. W szczególnie trudnej sytuacji są kobiety ciężarne i migrujące z dziećmi.

Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego

4 grudnia 2017 roku Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia przyjęła sprawozdanie poświęcone równości płci w kontekście sprawiedliwości społecznej, w którym wzywa instytucje UE do uwzględnianie tego zróżnicowania w procesie legislacyjnym.


Posłanka Engström przekonuje, jak ważne jest, by wziąć pod uwagę aspekt płci w polityce klimatycznej. "Musimy zabezpieczyć prawa kobiet, ich reprezentację i zasoby, tak jak to określono w porozumieniu klimatycznym z Paryża" - podkreśla i dodaje, że potrzeba globalnego rozwiązania, by "odpowiedzieć na przesiedlenia spowodowane zmianą klimatu, wprowadzając tę kategorię - z uwzględnieniem perspektywy płci, do globalnego porozumienia ONZ w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji".

Engström stwierdza w sprawozdaniu, że ​​równość płci jest "katalizatorem zrównoważonego rozwoju" i że kobiety powinny być w pełni włączone w kształtowanie polityki w tych kwestiach. "Kobiety są nie tylko ofiarami. Ponieważ często gospodarują gruntami, zarządzają zasobami wodnymi i zużyciem energii, to mogą - o ile są w tym umocnione - skutecznie wprowadzać zmiany, rozwijając strategie łagodzenia i dostosowania w ramach swoich społeczności" - wyjaśnia Engström.

Sprawozdanie zostało przyjęte na sesji plenarnej we wtorek, 16 stycznia.