Bezrobocie młodych: Posłowie wzywają do usprawnień istniejących inicjatyw (wideo)  

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Młodzież to jedna z grup najbardziej dotkniętych skutkami kryzysu gospodarczego. Dowiedz się, jakie środki przyjęła UE, by walczyć z bezrobociem młodych i co proponuje Parlament Europejski.

Młodzież znalazła się wśród grup społecznych najbardziej dotkniętych kryzysem gospodarczym. Stopa bezrobocia wśród młodych obywateli w wieku 15-24 lat wzrosła w UE z 15% w 2008 r. do 24% na początku 2013 r., osiągając maksimum w Grecji (60%), Hiszpanii (56,2%), Chorwacji (49,8%), we Włoszech (44,1%, 2014) i Portugalii (40,7%).

Instrumenty wsparcia młodych na rynku pracy

W 2013 r. państwa członkowskie zgodziły się z zatwierdziły "Gwarancję dla młodzieży". Gwarancja stanowi zobowiązanie polityczne na poziomie UE, aby "zapewnić każdemu młodemu człowiekowi poniżej 25. roku życia ofertę dobrej jakości zatrudnienia, kontynuacji nauki, praktyk lub stażu w ciągu czterech miesięcy od utraty pracy lub zakończenia formalnego kształcenia"

Drugim intrumentem jest "Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych". Inicjatywa jest jednym z głównych źródeł finansowania UE przewidzianych na wspieranie wdrażania programów gwarancji dla młodzieży. Została ona uruchomiona, aby wesprzeć młodych ludzi mieszkających w regionach, gdzie w 2012 r. stopa bezrobocia wśród młodzieży przekroczyła 25 proc. - do udziału kwalifikuje się ponad 120 regionów w 20 państwach członkowskich, w tym także w Polsce.

Inicjatywa oraz gwarancja skierowane są w szczególności do młodych ludzi, którzy nie kształcą się, nie pracują ani nie szkolą się zawodowo (tzw. młodzież NEET), w tym do długotrwale bezrobotnych lub tych, którzy nie zarejestrowali się jako osoby poszukujące pracy.


Aby wesprzeć cele realizowane przez gwarancję i poprawić jakość praktyk zawodowych w Europie, uruchomiono również platformę Europejskiego sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego.

Rezultaty

Programem gwarancji dla młodzieży zostało dotychczas objętych 16 mln młodych ludzi, a Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych zapewniła bezpośrednie wsparcie ponad 1,6 mln młodych ludzi w całej UE - wynika z danych Komisji Europejskiej.

Chociaż widać już pierwsze pozytywne wyniki ww. programów, to nadal istnieje szereg wyzwań, a różnice między państwami członkowskimi się utrzymują: stopa bezrobocia wśród młodzieży w UE wyniosła 16,2% w listopadzie 2017 r., w Polsce - 14%.


Sprawozdanie posłów

W czwartek, 18 stycznia, posłowie przyjęli sprawozdanie poswięcone wdrażaniu inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodych, w którym podkreślają wagę gwarancji i inicjatywy jako narzędzia walki z bezrobociem wśród młodzieży i siły napędowej do reform politycznych, ale wzywają do lepszego monitorowania, aby odpowiednio ocenić wyniki.

Posłowie proponują m.in. poprawę jakości zatrudnienia oraz ofert edukacji i szkolenia, wzmocnienie promocji programów wśród przedsiębiorców oraz strategiczne partnerstwa, położenie specjalnego nacisku na wsparcie młodzieży nieposzukującej aktywnie pracy i wykluczonej.

"Teraz istotne jest, aby państwa członkowskie również odgrywały swoją rolę dzięki skutecznym środkom na szczeblu krajowym" - podkreśla posłanka-sprawozdawczyni Romana Tomc (EPL, Słowenia).