Międzynarodowy Dzień Kobiet 2018: Kobiety, media i nowe technologie 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

W tym roku obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet koncentrują się na roli kobiet w mediach i sektorze nowych technologii.

Międzynarodowy Dzień Kobiet 2018: Kobiety, media i ICT 

Media i technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) należą do najbardziej konkurencyjnych, najszybciej rozwijających się i najbardziej wpływowych branż w Unii Europejskiej i na świecie. Dlatego to bardzo ważne, by kobiety były w nich jednakowo reprezentowane i miały taki sam głos jak mężczyźni. W tym celu należy wprowadzić zachęty, by więcej kobiet znalazło się na wyższych stanowiskach w mediach i zachęcać dziewczęta do wyboru informatyki jako ścieżki kariery.

Kobiety w erze cyfrowej

Aby zwrócić uwagę na te kwestie, 8 marca, przy okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet, Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia w Parlamencie Europejskim organizuje posiedzenie komisji międzyparlamentarnej poświęcone w szczególności: kobietom w kształtowaniu mediów, wzmocnieniu pozycji kobiet i dziewcząt poprzez integrację cyfrową i wzrastającym ruchom na rzecz kobiet i równości w erze cyfrowej.


Wśród prelegentów są m. in.: przewodnicząca Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia Vilija Blinkevičiūtė, komisarz UE ds. sprawiedliwości, spraw społecznych i równości płci Věra Jourová, reżyserka Sarah Gavron (Wielka Brytania) i inicjatorka festiwalu MadwomenFest Pilar Jurado (Hiszpania).

Debatę można śledzić online w czwartek, 8 marca, od godz. 9.00.


Dzień wcześniej, 7 marca, Parlament Europejski organizuje seminarium dla dziennikarzy. Wśród prelegentów znajdą się członkowie parlamentarnej Komisji ds. Praw Kobiet i Równouprawnienia, a także eksperci zewnętrzni m. in. Saskia Van Uffelen (dyrektorka generalna Ericsson Belux, Belgia), Inge Bell (wicedyrektorka zarządzająca organizacji pozarządowej Terre des Femmes, Niemcy), dziennikarki Marta Garcia-Aller (Hiszpania) i Hadjar Benmiloud (Holandia) oraz aktorka Asia Argento, która jako jedna z pierwszych kobiet związanych z przemysłem filmowym oskarżyła Harveya Weinsteina o molestowanie seksualne.


Możesz śledzić seminarium online w środę, 7 marca, od 9.30.

Dołącz do obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet na Facebooku

W ciągu tygodnia zapraszamy do udziału w transmisjach na żywo na Facebooku z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego.


W środę, 7 marca,zapraszamy na wywiad z posłanką Terry Reintke (Greens/EFA, Niemcy), autorką rezolucji w sprawie równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet w erze cyfrowej. Rezolucja porusza m.in. problem walki z kobietami w cyfrowym świecie.

W czwartek, 8 marca, omówimy reprezentację kobiet w mediach oraz stereotypowe przedstawianie kobiet w środkach maswoego przekazu z posłanką Michaelą Šojdrovą (EPL, Czechy). Jej sprawozdanie na temat równości płci w sektorze mediów będzie przedmiotem debaty i głosowania podczas następnej sesji plenarnej.