Infografika: Emisje gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Dowiedz się, które państwa Unii Europejskiej i świata oraz które sektory emitują najwięcej gazów cieplarnianych.

Roczna emisja gazów cieplarnianych w UE

Spośród gazów cieplarnianych emisja dwutlenku węgla (CO2) jest największa. Chociaż emisja innych gazów cieplarnianych jest mniejsza, to wychwytują one ciepło znacznie bardziej efektywnie niż CO2 - w niektórych przypadkach nawet tysiąc razy mocniej.

Infografika: Udział poszczególnych gazów cieplarnianych w całkowitej emisji gazów na świecie (2015) 

Emisja gazów cieplarnianych w UE wg sektora

Z piątego sprawozdania dotyczącego zmian klimatycznych przygotowanego przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (czyli organizację, która ma na celu dostarczać naukowej informacji na temat zmiany klimatu i jego wpływu na gospodarkę i społeczeństwo) wynika, że niezwykle prawdopodobne jest, że to działalność człowieka w ciągu ostatnich 50 lat przyczyniła się do ocieplenia na Ziemi. Działania te obejmują na przykład spalanie węgla, ropy i gazu, wylesianie i rolnictwo.

Poniższy schemat pokazuje emisje gazów cieplarnianych w UE-28 pochodzące z poszczególnych sektorów. Energia odpowiada za 78% emisji gazów cieplarnianych (w tym około 1/3 to transport), rolnictwo - za 10,1%, procesy przemysłowe i wykorzystanie produktów - 8,7%, a gospodarka odpadami - 3,7%.

Infografika: Emisje gazów cieplarnianych w UE wg sektora (2015) 

Emisje gazów cieplarnianych według krajów w UE i na świecie

Poniższe wykresy przedstawiają emisje gazów cieplarnianych w UE 2015 r. oraz największych emitentów gazów cieplarnianych na świecie w 2012 r. UE jest trzecim co do wielkości emitentem za Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Dowiedz się, jakie są cele i działania UE na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Warto pokdreślić, że aazy cieplarniane pozostają w atmosferze przez okres od kilku lat do tysięcy lat. Wywierają wpływ na klimat na całym świecie - niezależnie od tego, gdzie zostały po raz pierwszy wyemitowane.

Infografika: Emisje gazów cieplarnianych w poszczególnych państwach UE (2015) 
Infografika: Najwięksi emitenci gazów cieplarnianych na świecie w 2012 roku 
Czym są gazy cieplarniane? 
  • Gaz cieplarniany to gaz, którego działanie w atmosferze przypomina szkło w szklarni: gaz taki pochłania energię słoneczną i ciepło, które wypromieniowuje z powierzchni Ziemi, zatrzymuje je w atmosferze i uniemożliwia ucieczkę w przestrzeń kosmiczną. 
  • Ten proces jest główną przyczyną efektu cieplarnianego, który utrzymuje temperaturę Ziemi wyższą niż byłaby w innym przypadku, umożliwiając życie na Ziemi. 
  • Wiele gazów cieplarnianych występuje naturalnie w atmosferze, ale działalność człowieka powoduje ogromne ilości, zwiększając efekt cieplarniany, który przyczynia się do globalnego ocieplenia.