Świat 

Produkty w tej kategorii 

banner_refugee day        

Napływ migrantów i osób ubiegających się o azyl do Europy w ostatnich latach ujawnił potrzebę sprawiedliwszej i skuteczniejszej polityki azylowej. Więcej informacji na infografice.

infographie illustration        

Świat 
 

UE negocjuje umowy handlowe na całym świecie, ale wymagają one zatwierdzenia przez Parlament Europejski. Zapoznaj się z ogólnym zarysem toczących się negocjacji.