Udostępnij tę stronę: 

Tortury nie odeszły wciąż niestety do przeszłości. BELGA/AFP/T.BLACKWOOD 

Choć może trudno sobie to wyobrazić, codziennie w wielu zakątkach świata kobiety, mężczyźni i dzieci są poddawani torturom lub okrutnie traktowani. Jak przerwać tę plagę? Co na to może poradzić UE? Posłowie do PE dyskutowali o możliwych propozycjach i rozwiązaniach w związku z obchodzonym 26 czerwca Międzynarodowym Dniem Pomocy Ofiarom Tortur.

Członkowie parlamentarnej Podkomisji Praw Człowieka oraz eksperci rozpatrywali unijne wytyczne UE dotyczące tortur. Wytyczne te mają być stosowane przez UE w kontaktach z innymi państwami, jak również na forach wielostronnych. Celem zaleceń jest wspieranie i wzmacnianie ciągłych wysiłków, mających położyć kres torturom i innym formom znęcania się.


Uczestniczka spotkania, konsultantka ds. praw człowieka Anna-Lena Svenson-McCarthy, podkreśliła, że w kwestii zwalczania tortur działanie wewnętrzne i zewnętrzne UE powinny być spójne.


Zdaniem Marka Thomsona, sekretarza generalnego Stowarzyszenia na rzecz Zapobiegania Torturom (APT), Unia Europejska powinna jako całość dołączyć do światowego systemu zwalczania tortur, zawartego w Fakultatywnym Protokole do Konwencji ONZ przeciw Torturom (OPCAT).


Natomiast szefowa podkomisji praw człowieka PE Niemka Barbara Lochbichler (Zieloni) podkreśliła, że „bez sprawiedliwości dla ofiar i położenia kresu bezkarności, tortury będą nadal trwały". Lochbichler wzywa UE do wykorzystywania swoich wytycznych w polityce zagranicznej, ale także jeśli chodzi o domniemane przypadki tortur w samej Unii. Niemiecka deputowana dodała, że „specjalny Przedstawiciel UE ds. Praw Człowieka będzie z pewnością pomocny w tym względzie”.

Dzień Pomocy Ofiarom Tortur 
  • Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur weszła w życie 26 czerwca 1987 roku.  
  • W 1997 roku Zgromadzenie Ogólne NZ zdecydowało postanowiło wyznaczyć właśnie 26 czerwca każdego roku Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur. 
  • Pierwszy raz dzień ten obchodzono w 1998 roku.