Posłowie popierają zmiany w prawie antydumpingowym 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Posłowie wzmocnieli przepisy antydumpingowe, aby chronić europejski przemysł i miejsca pracy przed tanimi produktami z zagranicy.

Żeby zyskać przewagę nad konkurencją, zagraniczne firmy wchodzące na unijny rynek czasami sprzedają swoje produkty po zaniżonych cenach. Niskie ceny importowanych dóbr mogą wynikać z braku konkurencji w kraju produkcji, wsparcia finansowego od państwa, łamania międzynarodowych standardów ekologicznych lub praw pracowniczych.

W walce z nieuczciwymi praktykami handlowymi Unia wykorzystuje cła antydumpingowe, czyli podwyższone taryfy celne na produkty sprzedawane poniżej ich ceny rynkowej.

20 czerwca br. Komisja Handlu Zagranicznego przyjęła aktualizację zasad określających, kiedy i pod jakimi warunkami takie cła mogą zostać nałożone. Nowe przepisy mają lepiej odpowiadać realiom handlu międzynarodowego, między innymi regułom handlu Światowej Organizacji Handlu wobec Chin. Wynik negocjacji PE negocjacje z Komisją Europejską i państwami członkowskimi został poddany pod głosowanie plenarne w Parlamencie Europejskim w środę, 15 listopata br.

“To nie jest protekcjonizm, ale instrument, który w swojej istocie bierze pod uwagę zarówno konieczność wolnorynkowej konkurencji, jak i potrzebę bardziej sprawiedliwych warunków” - powiedział sprawozdawca Salavatore Cicu (EPL, Włochy).

Chiny są drugim pod względem wielkości partnerem handlowym Unii Europejskiej za Stanami Zjednoczonymi, a Unia Europejska - największym partnerem handlowym Chin.

Obecnie Unia Europejska stosuje ponad 40 antydumpingowych i antysubwencyjnych ceł na rozmaite, w większości importowane z Chin, produkty ze stali.

Kolejne kroki


Nowe przepisy wejdą w życie po ich formalnym zatwierdzeniu przez Radę i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE.