Nowy Parlament i Nowa Komisja Europejska 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Sala plenarna Parlamentu Europejskiego 

Ponad połowa uprawnionych do głosowania obywateli UE wzięła udział w wyborach europejskich 23-26 maja i wybrała nowy Parlament Europejski.

Teraz obywatele oczekują konkretnych działań w odpowiedzi na wyzwania takie jak zmiana klimatu, zatrudnienie, bezpieczeństwo, transformacja cyfrowa lub migracja. Parlament Europejski, jedyna instytucja UE wybierana bezpośrednio przez obywateli, jest zaangażowany w pracę nad tymi kwestiami oraz zagwarantowanie, że proces wyboru nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej odbędzie się w sposób jak najbardziej demokratyczny oraz przejrzysty.


Nowo wybrani posłowie do Parlamentu Europejskiego spotkają się na inauguracyjnym posiedzeniu plenarnym w Strasburgu w dniach 2-4 lipca. Wybiorą wtedy przewodniczącego lub przewodniczącą Parlamentu, a także 14 wiceprzewodniczących i pięcioro kwestorów. Podejmą również decyzję w sprawie składu liczbowego komisji stałych i podkomisji Parlamentu, rozpoczynając tym samym nową, dziewiątą kadencję ustawodawczą.


Dowiedz się więcej o wynikach wyborów europejskich oraz składzie nowego Parlamentu Europejskiego


W kolejnych tygodniach, komisje odbędą pierwsze posiedzenia, na których wybiorą swoich przewodniczących i wiceprzewodniczących.


Nowy Parlament Europejski planuje wybrać przewodniczącego lub przewodniczącą Komisji Europejskiej podczas drugiej sesji plenarnej w lipcu (15-18 lipca). Jeśli to się uda w tym terminie, wybrana przez Parlament osoba będzie miała lato na stworzenie zespołu komisarzy, spośród kandydatów nominowanych przez państwa członkowskie.


Pełne kolegium komisarzy zostanie wybrane dopiero pod koniec października, po tym jak na przełomie września i października kandydaci na komisarzy zostaną przesłuchani przez komisje parlamentarne odpowiedzialne za dziedziny, które mają im zostać powierzone. Komisje ocenią kompetencje, kwalifikacje oraz doświadczenie kandydatów dotyczące ich przyszłego zakresu obowiązków.


Głosowanie podczas sesji plenarnej 

Nowy Parlament 

Nowo wybrany Parlament spotka się po raz pierwszy w dniach 2-4 lipca w Strasburgu. 

Pierwszym aktem nowo wybranego Parlamentu Europejskiego będzie wybór własnego przewodniczącego lub przewodniczącej na następne dwa i pół roku. Gdy nowy przewodniczący lub przewodnicząca obejmie stanowisko, Parlament wybierze 14 wiceprzewodniczących i pięcioro kwestorów oraz podejmie decyzję w sprawie składu liczbowego komisji parlamentarnych. O nominacjach poszczególnych członków komisji zdecydują grupy polityczne i ogłoszą je na posiedzeniu plenarnym.

Komisja Europejska 

Wybór przewodniczącego Komisji Europejskiej 

Parlament Europejski wybiera przewodniczącego lub przewodniczącą Komisji Europejskiej. Pierwszą okazją będzie druga sesja plenarna w lipcu (15-18 lipca). 

Przed głosowaniem, kandydat lub kandydatka przedstawi Parlamentowi swoje cele polityczne oraz priorytety na najbliższe pięć lat. Do objęcia stanowiska potrzebna jest bezwzględna większość głosów (połowa posłów do PE plus jeden głos). Wybrana osoba uzyska w ten sposób mandat demokratyczny od wybranych bezpośrednio przez obywateli posłów do PE.

Przesłuchania kandydatów na komisarzy 

Wysłuchania publiczne kandydatów na komisarzy są planowane na przełom września i października. 

Rada, w porozumieniu z nowo wybranym przewodniczącym Komisji i na podstawie kandydatur zaproponowanych przez państwa członkowskie, przyjmie listę kandydatów na komisarzy. Następnie kandydaci na komisarzy wezmą udział w szczegółowych, publicznych przesłuchaniach przed komisjami parlamentarnymi właściwymi dla poszczególnych dziedzin, które mają objąć, podczas których nowo wybrani posłowie będą zadawać im pytania dotyczące kompetencji oraz kwalifikacji do objęcia stanowiska, o które się starają.Flagi UE przed budynkiem Komisji Europejskiej 

Wybór Komisji Europejskiej 

Po wybraniu przez Parlament, Przewodniczący i komisarze są oficjalnie mianowani przez Radę, która decyduje większością kwalifikowaną. 

Nowy Przewodniczący zaprezentuje posłom do Parlamentu kolegium komisarzy oraz program na najbliższą kadencję, a następnie cały skład Komisji, w tym osoba Przewodniczącego oraz Wysokiego Przedstawiciela ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, zostanie wybrany większością oddanych głosów, w głosowaniu imiennym.