Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Wydłużenie płatnego urlopu macierzyńskiego do 20 tygodni

Sesja plenarna Komunikat prasowy - Prawa kobiet/równouprawnienie20-10-2010 - 16:27
 

Minimalny urlop macierzyński w UE powinien być wydłużony z 14 do 20 tygodni, w pełni płatnych, z uwzględnieniem pewnej elastyczności dla krajów, w których występują urlopy rodzinne - tak zdecydował Parlament Europejski. Parlament przegłosował też uprawnienie do płatnego, co najmniej dwutygodniowego urlopu dla ojców.


Większość deputowanych głosowała za wydłużeniem minimalnego urlopu macierzyńskiego z 14 do 20 nieprzerwanych tygodni, wychodząc poza propozycję Komisji Europejskiej, która chciała wydłużenia do 18 tygodni. Rezolucję przygotowaną przez Edite Estrela (S&D, Portugalia), posłowie przegłosowali 390 głosami za, przeciw było 192 deputowanych, 59 wstrzymało się od głosu.


Posłowie przyjęli jednak poprawki, które mówią, że w krajach, gdzie występuje system urlopów rodzinnych, ostatnie cztery tygodnie mogą być traktowane jako urlop macierzyński, płatny w wysokości co najmniej 75% ostatniego miesięcznego wynagrodzenia lub średniego wynagrodzenia miesięcznego zgodnie z przepisami krajowymi.


W październiku 2008 Komisja zaproponowała zrewidowanie istniejącego prawa (dyrektywa 92/85), jako część pakietu "równowaga pracy i życia", opartego na Konwencji Ochrony Macierzyństwa Światowej Organizacji Pracy z 2000 roku.


Deputowani wrócili do tej propozycji, decydując o tym, że z okresu całego urlopu macierzyńskiego, co najmniej sześciotygodniowy obowiązkowy i pełnopłatny urlop macierzyński przysługuje po porodzie, przy czym zachowuje się przepisy ustawodawstwa krajowego, które przewidują obowiązkowy urlop macierzyński przed porodem.


Pracownice na urlopie macierzyńskim otrzymają pełne wynagrodzenie, a zasiłek wynosi 100% ostatniego wynagrodzenia miesięcznego lub średniego wynagrodzenia miesięcznego. Komisja zaproponowała 100% wynagrodzenia przez 6 pierwszych tygodni urlopu macierzyńskiego, a na pozostałe tygodnie jedynie zasugerowała przyznanie pełnego wynagrodzenia, co nie byłoby obowiązkowe, ale stawka musiałaby wynosić przynajmniej tyle, ile wynagrodzenie na zwolnieniu chorobowym.


Celem projektu jest wprowadzenie choćby niewielkich zasad w tej materii na poziomie unijnym. Państwa członkowskie mogą je wprowadzić lub pozostawić istniejące reguły, które są korzystniejsze dla pracowników niż te umieszczone w dyrektywie.


"Macierzyństwo nie może być postrzegane jako ciężar dla systemu zabezpieczeń społecznych, ale powinno się na nie patrzeć jak na inwestycję w naszą przyszłość", powiedziała sprawozdawczyni Edite Estrela (S&D, Portugalia) podczas poniedziałkowej debaty w Parlamencie Europejskim.


Urlop tacierzyński


Przyjęta rezolucja nakłada również na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia nieprzerwanego, płatnego urlopu ojcowskiego, w wymiarze co najmniej dwóch tygodni w okresie, w którym matce przysługuje urlop macierzyński. Deputowani przeciwni temu rozwiązaniu argumentowali, że: "urlop tacierzyński jest poza zakresem tematycznym aktu prawnego zajmującego się zdrowiem i bezpieczeństwem kobiet w ciąży".


Prawa pracownicze


Parlament przyjął również poprawki zakazujące zwolnień pracownic w okresie od początku ciąży do co najmniej sześciu miesięcy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Dokument mówi również, że kobieta ma prawo do powrotu do swojej pracy lub na równorzędne stanowisko na warunkach nie mniej dla niej korzystnych, z zachowaniem tego samego poziomu wynagrodzenia, tej samej kategorii zawodowej i funkcji, co przed okresem urlopu macierzyńskiego.


Posłowie uznali też, że pracownice nie będą zobowiązane do wykonywania pracy nocnej i do pracy w godzinach nadliczbowych w okresie dziesięciu tygodni przed spodziewanym terminem porodu; w pozostałym okresie ciąży, jeżeli będzie wymagało tego zdrowie kobiety lub nienarodzonego dziecka oraz przez cały okres karmienia piersią.

Dot. : 20101020IPR88388
 
 
Kontakty