Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Parlament chce powstrzymać marnotrawienie żywności

Sesja plenarna Komunikat prasowy - Rolnictwo19-01-2012 - 13:34
 

Do 50 proc. jadalnej i zdrowej żywności zostaje co roku zmarnotrawione w gospodarstwach domowych Unii Europejskiej, supermarketach i restauracjach. W tym samym czasie 79 milionów obywateli UE żyje poniżej progu ubóstwa, a 16 milionów uzależnionych jest od pomocy żywnościowej z instytucji dobroczynnych.


Parlament przegłosował w czwartek rezolucję, w której wzywa do podjęcia zdecydowanych działań w celu zatrzymania marnotrawstwa żywności do 2025 roku i do poprawy dostępu do żywności dla potrzebujących obywateli UE.  

Jedzenie jest marnowane na wszystkich etapach - zarówno przez producentów, przetwórców, sprzedawców, dostawców i konsumentów - dlatego posłowie wzywają do wprowadzenia skoordynowanej strategii, łączącej działania europejskie i krajowe w celu poprawy wydajności wzdłuż całego łańcucha dostaw i konsumpcji w poszczególnych sektorach. Apelują także, żeby uznać marnotrawienie żywności za problem niecierpiący zwłoki.  Jeśli żadne działania nie zostaną podjęte, całkowita ilość zmarnotrawionej żywności do 2020 roku wzrośnie o 40 proc. - wynika z badań opublikowanych przez Komisję.


- Marnotrawienie żywności stało się bardzo powszechnym zjawiskiem w UE, ale nigdy wcześniej nie zwróciło należytej uwagi. Ten raport to krok naprzód. Teraz kolej na Komisję. Spodziewamy się skutecznej strategii UE, która doprowadzi wszystkie 27 państw członkowskich do systematycznej walki z problemem - powiedział sprawozdawca Salvatore Caronna (S&D, IT) podczas debaty poprzedzającej głosowanie.


Lepsza edukacja sposobem na uniknięcie nadmiernego marnotrawstwa


Aby do 2025 roku drastycznie zredukować marnotrawstwo żywności potrzebne są nowe kampanie uświadamiające społeczeństwo w zakresie wartości żywności i konsekwencji wynikających z jej marnotrawienia. Takie kampanie powinny być prowadzone zarówno na poziomie UE, jak i na skale krajowe - mówi rezolucja. Państwa członkowskie powinny wprowadzić w szkołach i kolegiach programy edukacyjne, uczące jak przechowywać i przygotowywać żywność oraz jak utylizować resztki. Aby promować ideę, parlamentarzyści wezwali Radę i Komisję do ogłoszenia roku 2014 "Europejskim rokiem przeciwdziałania marnotrawieniu żywności".


Właściwe pakowanie i etykietowanie


Żeby uniknąć sytuacji, kiedy sprzedawcy oferują do sprzedaży żywność tuż przed ukończeniem daty jej przydatności do spożycia i tym samym zwiększają prawdopodobieństwo jest zmarnotrawienia, zaleca się umieszczanie na etykietach dwóch dat przydatności: "należy sprzedać do.." i "spożyć przed..." - mówi rezolucja. I dodaje, że Komisja oraz państwa członkowskie powinny najpierw upewnić się czy konsumenci rozumieją różnicę pomiędzy etykietami funkcjonującymi dotychczas w UE, gdzie " należy sprzedać do..." odnosi się, do jakości, podczas gdy określenie " spożyć przed..." odnosi się do bezpieczeństwa.


Żeby umożliwić konsumentom kupowanie takiej ilości żywności, jakiej potrzebują, opakowania z żywnością powinny być dostępne w różnych rozmiarach i być tak zaprojektowane, żeby zapewnić jak najlepszą ochronę produktów. Żywność z bliską datą przydatności lub uszkodzona powinna być sprzedawana po obniżonych cenach, tak aby była bardziej dostępna dla osób potrzebujących - zapewniają parlamentarzyści.


Instytucje publiczne powinny wspierać odpowiedzialnych gastronomów


Przepisy regulujące zamówienia publiczne na usługi gastronomiczne i hotelowe powinny zostać zmienione tak, aby przy udzielaniu zamówień pierwszeństwo przyznawane było tym przedsiębiorcom, którzy używają lokalnych produktów i którzy zagwarantują bezpłatną redystrybucję niesprzedanych produktów wśród ludzi potrzebujących lub oddanie jej do banków żywności.


EU powinna wspierać działania w zakresie dystrybucji produktów spożywczych dla obywateli znajdujących się w najmniej korzystnej sytuacji jak również w zakresie pomocy na rzecz zaopatrzenia uczniów w mleko i produkty mleczne oraz programu promującego spożywanie owoców w szkołach w celu zapobiegania marnotrawieniu żywności - dodaje dokument.


Posłowie z zadowoleniem przyjmują inicjatywy już istniejące w niektórych państwach członkowskich, takie jak odzyskiwanie niesprzedanej żywności w celu rozprowadzania jej wśród najbardziej potrzebujących obywateli czy namawianie sprzedawców do wzięcia udziału w tego typu programach.


Marnotrawstwo żywności. Statystyki


Obecna utrata żywności w 27 krajach członkowskich: 89 mln ton rocznie (ok. 179 kg na głowę)


Prognoza na 2020 rok (jeśli żadne działania nie zostaną podjęte): 126 mln ton rocznie ( 40-procentowy wzrost)


Odpowiedzialni za marnotrawienie żywności::


- gospodarstwa domowe - 42% (60% z tego dałoby się uniknąć)

- producenci - 39%

- sprzedawcy - 5%

- dostawcy żywności - 14%


Procedura: rezolucja nielegislacyjna

Dot. : 20120118IPR35648
Ostatnia aktualizacja: ( 19-01-2012 - 14:30)
 
 
Kontakty
 
  • Andrzej SANDERSKI
  • Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego
  • Numer telefonu(+32) 2 28 31051 (BXL)
  • Numer telefonu(+33) 3 881 73479 (STR)
  • Nr telefonu komórkowego(+32) 498 98 33 35
 
 
 
  • Ján JAKUBOV
  • Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego
  • Numer telefonu(+32) 2 28 32119 (BXL)
  • Numer telefonu(+33) 3 881 74005 (STR)
  • Nr telefonu komórkowego(+32) 498 98 35 90