Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Uniwersytety potrzebują pieniędzy

Informacje ogólne Artykuł - Edukacja14-03-2012 - 17:17
 
Aby wizja wspólnoty europejskich uniwersytetów stała się rzeczywistością, potrzebują one więcej pieniędzy i zaangażowania ze strony wszystkich zainteresowanych podmiotów - przekonuje w przyjętym we wtorek sprawozdaniu Parlament Europejski. ©Belga/EPA   Aby wizja wspólnoty europejskich uniwersytetów stała się rzeczywistością, potrzebują one więcej pieniędzy i zaangażowania ze strony wszystkich zainteresowanych podmiotów - przekonuje w przyjętym we wtorek sprawozdaniu Parlament Europejski. ©Belga/EPA

Aby wizja wspólnoty europejskich uniwersytetów stała się rzeczywistością, potrzebują one więcej pieniędzy i zaangażowania ze strony wszystkich zainteresowanych podmiotów - przekonuje w przyjętym we wtorek sprawozdaniu Parlament Europejski.


Dokument w kwestii tzw. procesu bolońskiego przygotowała komisja PE ds. edukacji i kultury.  Tym mianem określa się ogół działań dążących do restrukturyzacji i harmonizacji systemów szkolnictwa wyższego w Europie. To także działania dążące do poprawienia konkurencyjności europejskiej edukacji. Jednym z celów tego programu jest promowanie mobilności studentów oraz zatrudnianie pracowników naukowych poza granicami ich rodzimych krajów.


We wtorek na sesji plenarnej w Strasburgu deputowani przyjęli sprawozdanie autorstwa Włocha Luigiego Berlinguera (Socjaliści i Demokraci).


Według dokumentu, europejskie uniwersytety potrzebują wsparcia ze strony państw członkowskich i UE, aby się szybciej modernizować i usprawnić wymianę  międzyuczelnianą. Niezbędne jest też - jak dodaje sprawozdanie - wypracowanie nowego mechanizmu finansowania tego procesu.


Deputowani apelują także do instytucji europejskich, uniwersytetów i państw unijnych, aby bardziej aktywnie włączyły się one w integrowanie edukacji. Ma to pozwolić na osiągnięcie wyższego poziomu wzrostu gospodarczego.


Berlinguer podkreśla w swoim sprawozdaniu, że wsparcie procesu bolońskiego jest konieczne "do pełnej integracji wspólnego rynku UE i do zmierzenia się z wyzwaniami wynikającymi z kryzysu gospodarczego".


PE zwraca uwagę na to, że należy jeszcze dokonać postępu w takich dziedzinach, jak system wzajemnego uznania kwalifikacji akademickich w państwach europejskich i ujednolicenie uczelnianych standardów. Według włoskiego sprawozdawcy, aby usprawnić działanie procesu bolońskiego, powinno się także pokonać istniejące wciąż administracyjne przeszkody w wymianie uniwersyteckiej.


Proces Boloński zapoczątkowano w 1999 roku. Zgodnie z jego założeniami ustanowiono w 2010 roku Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego. Obecnie w procesie bierze udział 47 państw europejskich, Komisja Europejska oraz wiele innych instytucji. W następstwie procesu bolońskiego ujednolicono w krajach europejskich system szkolnictwa wyższego oparty na trzech stopniach naukowych: licencjata, magistra i doktora.


Inicjatorzy procesu bolońskiego kładą nacisk na to, aby uczelnie europejskie wcielały w życie tzw. "trzecią misję" - czyli żeby, oprócz badań naukowych i przekazywania wiedzy, przyczyniały się do pomnażania zamożności społeczeństwa.  

Dot. : 20120309STO40297
Ostatnia aktualizacja: ( 14-03-2012 - 17:46)