Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Europejskie uczelnie potrzebują zmian

Informacje ogólne Artykuł - Edukacja23-04-2012 - 17:50
 
Uczelnie w UE muszą się zmodernizować, żeby być bardziej konkurencyjne©BELGA/Monkey/R.Thomas   Uczelnie w UE muszą się zmodernizować, żeby być bardziej konkurencyjne ©BELGA/Monkey/R.Thomas

Na liście 500 najlepszych uczelni na świecie jest tylko 200 uczelni z Europy, w tym kilka z Europy Środowo-Wschodniej. Co zrobić, aby poprawić te notowania? Na sesji plenarnej 20 kwietnia deputowani przyjęli sprawozdanie, w którym wzywają państwa UE i uniwersytety do modernizacji szkolnictwa wyższego. Droga do tego wiedzie przez zwiększenia dostępu do edukacji, promowania mobilności studentów i zachęcania uczelni do współpracy z lokalnymi władzami i prywatnymi firmami.


Według danych podanych niedawno przez Komisję Europejską, warunki studiowania i jakość wykształcenia w Europie pozostawiają wciąż wiele do życzenia. O tym, co trzeba najpilniej zrobić, aby zmienić ten stan rzeczy, pisze w swoim sprawozdaniu rumuński deputowany PE László Tokes (Europejska Partia Ludowa).


Otworzyć szerzej drzwi do szkół wyższych


Według sprawozdania, uczelnie muszą przyjmować więcej studentów niż obecnie. Już w 2020 roku 35 proc. wszystkich miejsc pracy będzie wymagało zatrudnienia osób o wysokich kwalifikacjach. Tymczasem obecnie tylko 26 proc. pracowników ma takie przygotowanie.


We wspomnianym dokumencie Tokes podkreśla też, że szkoły wyższe muszą dostosować swoje programy i metody nauczania do nowych potrzeb. Wynika to z faktu, że pojawia się nowy typ studentów: ludzie potrzebujący edukacji w średnim lub w starszym wieku, którzy chcą stale poszerzać i aktualizować swoją wiedzę.


Zwiększyć mobilność studentów


Sprawozdanie wzywa też państwa UE i europejskie uniwersytety do ściślejszej współpracy w opracowywaniu wspólnej podstawy programowej studiów oraz wspierania nauki języków obcych. PE wspiera też stanowisko Komisji Europejskiej, która domaga się postępów jeśli chodzi o wzajemne uznawanie dyplomów w Unii.


Działać razem z biznesem i władzami lokalnymi


Deputowani apelują także do uniwersytetów, aby bardziej aktywnie włączyły się one we współpracę z sektorem prywatnym, w tym z małymi i średnimi przedsiębiorcami, oraz z władzami lokalnymi.


W sprawozdaniu przypomina się, że bezrobocie dotyka dzisiaj 21 proc. młodych ludzi w UE i dlatego uczelnie wyższe powinny monitorować tendencje na rynku pracy. Autorzy dokumentu z zadowoleniem przyjęli zobowiązanie Komisji Europejskiej, aby szerzej udostępnić dane na temat, co może pomóc zwłaszcza studentom w zaplanowaniu ich zawodowej przyszłości.

Dot. : 20120420STO43664