Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Deputowani o polityce spójności 2014-2020

Informacje ogólne Artykuł - Polityka społeczna / Polityka regionalna12-07-2012 - 17:51
 
Deputowani dyskutują o przyszłości unijnej polityki spójności©Belga/EPA   Deputowani dyskutują o przyszłości unijnej polityki spójności©Belga/EPA

Trwają negocjacje na temat przyszłości unijnej polityki spójności, która od lat pomaga w likwidacji zacofania najmniej uprzywilejowanych regionów UE. Parlamentarna Komisja Rozwoju Regionalnego odrzuciła właśnie wnioski Komisji Europejskiej dotyczące ustalenia warunków makroekonomicznych dla podmiotów starających się o dostęp do funduszy spójności w latach 2014-2020. W sumie łączna pula środków w tym okresie ma wynieść około 330 mld euro.


W komisyjnym głosowaniu deputowani sprzeciwili się niektórym propozycjom KE w sprawie polityki spójności.


Komisja Europejska jest za tym, aby móc zawiesić całość lub część środków z funduszu spójności, jeśli dane państwo członkowskie nie będzie sobie radzić z dyscypliną budżetową. Posłowie do PE zdecydowali usunąć ten punkt, obawiając się, że kraje w tarapatach finansowych stracą dostęp do nowych inwestycji w momencie, gdy potrzebują ich najbardziej.


Parlamentarzyści sprzeciwili się także innemu pomysłowi KE, aby przeznaczyć specjalną rezerwę w funduszach spójności w wysokości 5 proc. tylko dla tych państw UE, które wypełnią unijne cele makroekonomiczne do roku 2020. 
 
Wraz z rozszerzeniem UE na kraje Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polskę, polityka spójności stała się jedną z kluczowych inicjatyw UE. W szczególności Unia Europejska finansuje projekty na poziomie regionalnym promujące wzrost, tworzenie miejsc pracy, konkurencyjność i zrównoważony rozwój. Polityka spójności Unii Europejskiej to przede wszystkim pomoc w formie dotacji dla regionów.


W budżecie na lata 2014-2020 KE proponuje na politykę spójności 336 mld euro, czyli 33 proc. wszystkich funduszy UE; dodatkowe 40 mld euro ma wesprzeć inwestowanie w transgraniczny transport, energię i telekomunikację.


11 i 12 lipca deputowani głosowali nad udzieleniem przedstawicielom PE mandatu w negocjacjach z KE i Radą UE.


Posłowie do PE podkreślają, że ostateczna umowa zostanie osiągnięta tylko w wypadku, gdy dojdzie do porozumienia w sprawie wszystkich elementów przyszłego finansowania UE, w tym wieloletnich ram finansowych.

Dot. : 20120706STO48457