Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Podział miejsc w Parlamencie po wyborach w 2014 roku

Sesja plenarna Komunikat prasowy - Sprawy konstytucyjne12-06-2013 - 13:52
 
Panoramic photo of the EP hemicycle in Strasbourg   © European Union 2012 - European Parliament

Zgodnie z projektem decyzji, przyjętym przez Parlament w środę, po wyborach w 2014 roku, 12 państw członkowskich zmniejszy liczbę miejsc o jedno, a pozostałe kraje nie zyskają żadnych nowych. Rozwiązanie to pomoże dostosować się do ustanowionego przez Traktat Lizboński limitu 751 posłów i zrobić miejsce dla parlamentarzystów z Chorwacji.Projekt decyzji Rady Europejskiej, za którym zagłosowali posłowie 574 do 71 z 39 wstrzymującymi się jest zgodny z propozycją przedstawioną przez Parlament 13 marca 2013 roku. Aby decyzja ta mogła wejść w życie, po uzyskaniu zgody PE, musi być jeszcze zatwierdzona przez szefów państw i rządów, podczas szczytu 27-28 czerwca.


Zaproponowane rozwiązanie oznacza, że 12 państw członkowskich: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Grecja, Węgry, Irlandia, Łotwa, Litwa, Portugalia
i Rumunia straciłoby po jednym mandacie w przyszłorocznych wyborach. Pozostałe 3 miejsca mają wrócić z puli Niemiec, które zgodnie z Traktatem Lizbońskim muszą zmniejszyć liczbę mandatów z 99 do 96. (tabelka poniżej)


Ustalenia te pomogą uniknąć "bolesnego, głównie dla średnich i małych państw, które poniosłyby duże straty, a faworyzującego duże kraje, podziału miejsc", powiedział Rafał Trzaskowski (EPP, PL). "To najmniej niedoskonałe z możliwych rozstrzygnięć", dodał Roberto Gualtieri (S&D, IT).


W oczekiwaniu na wybory w 2019 r.


Porozumienie zakłada, że podział miejsc powinien zostać dobrze przeanalizowany przed wyborami w 2019 roku, w oparciu o propozycję PE, przedstawioną przed końcem 2016 roku, aby zapewnić "obiektywny, sprawiedliwy, długotrwały
i przejrzysty" podział mandatów. Należy to zrobić z poszanowaniem zasady "degresywnej proporcjonalności", zgodnie z którą posłowie pochodzący
z dużych państw członkowskich reprezentują większą liczbę obywateli niż ci,
z mniejszych krajów. Odzwierciedla ona także zmiany demograficzne i ilości państw członkowskich, uwzględniając równowagę w systemie międzyinstytucjonalnym.PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE OBECNY PODZIAŁ MANDATÓW PROPONOWANY PODZIAŁ RÓŹNICE
Niemcy 99* 96 -3
Francja 74 74 =
Zjednoczone Królestwo 73 73 =
Włochy 73 73 =
Hiszpania 54 54 =
Polska 51 51 =
Rumunia 33 32 -1
Holandia 26 26 =
Grecja 22 21 -1
Belgia 22 21 -1
Portugalia 22 21 -1
Czechy 22 21 -1
Węgry 22 21 -1
Szwecja 20 20 =
Austria 19 18 -1
Bułgaria 18 17 -1
Dania 13 13 =
Słowacja 13 13 =
Finlandia 13 13 =
Irlandia 12 11 -1
Chorwacja 12 11 -1
Litwa 12 11 -1
Słowenia 8 8 =
Łotwa 9 8 -1
Estonia 6 6 =
Cypr 6 6 =
Luksemburg 6 6 =
Malta 6 6 =
RAZEM 766 751 15

* 3 mandaty dla Niemiec stanowiły część porozumienia ponadnarodowego, które wygasa z końcem kadencji obecnego Parlamentu.


Dot. : 20130610IPR11414
 
 
Kontakty