Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Posłowie otwierają drzwi dla lepszej mobilności zawodowej w UE

Sesja plenarna Komunikat prasowy - Swobodny przepływ osób09-10-2013 - 13:28
 
Doctor with stethoscope   Lekarzom, pielęgniarkom architektom i innym specjalistom przenoszącym się do innego kraju UE będzie łatwiej uzyskać potwierdzenie kwalifikacji zawodowych. - ©Belga/Pressassociation/A.Matthews

Wirtualna karta kwalifikacji zawodowych, która ułatwi lekarzom, aptekarzom, architektom oraz przedstawicielom innych zawodów przenosiny i pracę w innym państwie UE oraz system ostrzegania, który utrudni osobom wykluczonym z zawodu praktykowanie w innym kraju, zostaną wprowadzone zgodnie z projektem prawnym przyjętym przez Parlament w środę."Wprowadzenie europejskiej legitymacji zawodowej, jednolitych ram dla szkoleń oraz włączenie czasu stażu do doświadczenia zawodowego będzie miało znaczący wpływ na zwiększenie mobilności i bezpieczeństwa w Europie", powiedziała Bernadette Vergnaud (S&D, FR) posłanka odpowiedzialna za prace nad projektem.


Ułatwione i przyspieszone uznawanie kwalifikacji


Aktualizacja przepisów umożliwi związkom profesjonalistów, zainteresowanym przyspieszeniem uznania kwalifikacji zawodowych swoich członków przez inny kraj UE, wystąpienie o europejskie legitymacje zawodowe. Będą one przyznawane przez kraj pochodzenia, w przypadku krótkich okresów pracy zagranicą lub przez kraj przyjmujący w przypadku przeniesienia tam praktyki zawodowej.


System ten będzie oparty na istniejącym już systemie elektronicznej wymiany informacji pomiędzy ośrodkami administracyjnymi krajów członkowskich. Powinno to oszczędzić czas i ułatwić proces uznania kwalifikacji zawodowych, ponieważ profesjonaliści będą mogli poprosić o ich uznanie we własnym kraju zamiast w kraju, w którym zamierzają praktykować, jak to ma miejsce obecnie. Brak odpowiedzi na taką prośbę po pływie limitu czasu określonego w nowych przepisach uznawany byłby za potwierdzenie kwalifikacji zawodowych.


System ostrzegania


Nowe przepisy mają również uniemożliwić przedstawicielom profesji medycznych, takim jak lekarze, pielęgniarki, chirurdzy weterynaryjni, a także osoby profesjonalnie opiekujące się dziećmi, skazanym lub podlegającym sankcjom dyscyplinarnym, odnoszącym się do wykonywanego zawodu, praktykowanie w innym kraju UE. Zgodnie z dyrektywą, wszystkie kraje Unii powinny być poinformowane o sankcjach dyscyplinarnych lub karnych wymierzonych przedstawicielom profesji lekarskich, w przeciągu 3 dni.


Publiczna, unijna baza danych wszystkich zawodów regulowanych


Na terenie UE zarejestrowanych jest około 800 profesji regulowanych, do których dostęp zależny jest od uzyskania właściwych kwalifikacji lub dyplomu. Zgodnie z obecnie obowiązującą dyrektywą o uznawaniu kwalifikacji zawodowych, siedem z nich uznawanych jest automatycznie w innych krajach członkowskich UE, zawody te to: lekarze, dentyści, farmaceuci, pielęgniarki, położne, chirurdzy weterynaryjni oraz architekci.


W celu uczynienia systemu profesji regulowanych bardziej przejrzystym, nowe przepisy nałożą na Komisję Europejską obowiązek stworzenia ogólnie dostępnej bazy danych wszystkich tych zawodów, złożonej z informacji dostarczonych przez państwa członkowskie, które powinny również przedstawić innym państwom, że decyzje dotyczące uregulowania danej profesji zachowują proporcje i nie są dyskryminujące. Na przykład zawody takie jak floryści czy taksówkarze, nie są uregulowane we wszystkich państwach członkowskich.


Nowe przepisy, przyjęte 596 głosami za, przy 37 głosach przeciw i 31 wstrzymujących się, muszą teraz zostać oficjalnie uznane przez państwa członkowskie.


Dot. : 20131008IPR21711
 
 
Kontakty