Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Infografiki

 

Unijny budżet 2014-2020: mniej pieniędzy, większa elastyczność

Budżet / Sprawy gospodarcze i walutowe19-11-2013 - 15:08
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020.   Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020

Unijny wieloletni budżet został ostatecznie przegłosowany przez członków Parlamentu Europejskiego 19 listopada. Kryzys ekonomiczny oraz nacisk na krajowe finanse spowodowały, że po raz pierwszy 7-letni projekt wydatków UE będzie szczuplejszy niż dotychczasowo przyjmowane Wieloletnie Ramy Finansowe (MFF). Parlamentarni negocjatorzy walczyli o jak najlepsze wykorzystanie każdego zapisanego w projekcie euro z przedstawicielami Rady i Komisji. Jak podzielone zostaną fundusze? Sprawdź infografikę!


W związku z koniecznością zaciśnięcia pasa, każde euro liczy się jeszcze bardziej. Między innymi dlatego też Parlament zabezpieczył możliwość przenoszenia niewykorzystanych funduszy na rok następny lub pomiędzy pozycjami budżetowymi. Co istotne, ramy finansowe będą mogły zostać poddane przeglądowi w 2016 r., dzięki czemu PE będzie mógł dokonać odpowiednich korekt zgodnie z aktualnym stanem gospodarki.


Nowe źródła własne?


Państwa członkowskie zgodziły się także na powołanie grupy wysokiego szczebla, która opracuje nowe sposoby finansowania MFF ze źródeł własnych, dzięki czemu nie będzie on obciążał w takim stopniu budżetów państw czlonkowskich.


Ostatni krok w PE


Tegotygodniowe głosowanie było ostatnim parlamentarnym krokiem na długiej drodze opracowywania kompromisowego rozwiązania w finansowaniu programów unijnych w latach 2014-2020. O poszczególnych etapach przeczytasz w naszym „najważniejszym temacie” dotyczącym MFF. Link znajdziesz po prawej stronie.


94 proc. unijnego budżetu reinwestowane jest w państwach członkowskich. Więcej informacji o tym, jak podzielone zostaną fundusze w naszej infografice.

Dot. : 20131119IFG25709
Ostatnia aktualizacja: ( 04-04-2017 - 15:41)