Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Eurozona się powiększy? Kto następny?

Informacje ogólne Artykuł - Euro / Unia Gospodarcza i Walutowa05-06-2014 - 15:01
 
Który kraj unijny dołączy wkrótce do eurozony? ©BELGA/EASYFOTOSTOCK/Wolfilser   Który kraj unijny dołączy wkrótce do eurozony? ©BELGA/EASYFOTOSTOCK/Wolfilser

Od przyszłego roku, strefa euro najprawdopodobniej powiększy się po raz kolejny, w związku ze spełnieniem przez Litwę kryteriów z Maastricht. Informacje podano podczas publikacji tzw. raportów konwergencji przygotowanych przez Komisję Europejską i Europejski Bank Centralny, oceniających gotowość ośmiu krajów UE do przyjęcia wspólnej waluty. Ostateczna decyzja zostanie podjęta przez Radę po konsultacjach z Parlamentem, podczas lipcowego szczytu.


18 + 8 = 26. A co z pozostałymi krajami?


Raporty kryteriów konwergencji (publikowane przynajmniej raz na dwa lata, na żądanie państwa członkowskiego) przygotowywane są tylko dla tych państw, które zgodnie z traktatami unijnymi, muszą przyjąć wspólną walutę tak szybko, jak tylko wypełnią kryteria ekonomiczne, zwane kryteriami z Maastricht. Dwoma krajami, które zabezpieczyły sobie możliwość pozostania przy własnej walucie (tzw. opt-out) są Wielka Brytania i Dania.


Co należy zrobić?


Aby móc dołączyć do strefy euro, państwo członkowskie musi spełnić pięć zasad, zawartych w Traktacie z Maastricht:


  • roczna stopa inflacji nie może być wyższa niż 1,5 puntu procentowego ponad średnią, liczoną w trzech krajach o najlepszych wynikach gospodarczych,
  • deficyt budżetowy nie może przekroczyć 3 proc. PKB,
  • dług publiczny nie może przekroczyć 60 proc. PKB. Jeśli jest wyższy, kraj będzie dopuszczony do przyjęcia wspólnej waluty w przypadku, gdy odnotowany zostanie “wystarczający trend spadkowy” zadłużenia,
  • średnia długoterminowa stopa procentowa może osiągnąć pułap najwyżej 2 proc. ponad średnią, liczoną w trzech krajach o najlepszych wynikach stabilności cen,
  • udział w mechanizmie ERM (ogranicza wahania kursu euro w stosunku do waluty narodowej) przez dwa lata.

Dodatkowo, prawo krajowe, w szczególności to dotyczące niezależności banków centralnych, musi być w pełni zgodne z traktatami UE.


Jak podejmowana jest decyzja?


Po przedstawieniu pozytywnego raportu dot. konwergencji, Rada podejmuje ostateczną decyzję, bazując na propozycji Komisji Europejskiej i po uprzednich konsultacjach z Parlamentem Europejskim.


Więcej informacji w linkach po prawej stronie.

Dot. : 20140604STO48906
 
 
   
Przyjęcie wspólnej waluty przez Łotwę
 

5 marca 2013 r.: Łotwa składa formalny wniosek o przygotowanie raportu konwergencyjnego

 
 

5 czerwca 2013 r.: KE i EBC publikują dokument, który podkreśla gotowość Łotwy do przyjęcia euro

 
 

21 czerwca 2013 r.: państwa strefy euro popierają przyjęcie wspólnej waluty przez Łotwę

 
 

27-28 czerwca 2013r.: Europejski Bank Centralny ogłasza spełnienie warunków konwergencji przez Łotwę

 
 

3 lipca 2013 r.: Parlament Europejski wystawia opinię w tej sprawie

 
 

9 lipca 2013 r.: Rada podejmuje decyzję o przyjęciu Łotwy do strefy euro

 
 

1 stycznia 2014 r.: euro oficjalną walutą na Łotwie