Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Ilu posłów będzie reprezentować każde z państw członkowskich po wyborach w 2014 r.?

Informacje ogólne Artykuł - Instytucje20-02-2013 - 12:57
 

Nie 766 a 751 - tylu deputowanych zasiądzie w ławach Parlamentu Europejskiego po wyborach w 2014 r. Ile miejsc przypadnie każdemu z 28 państw członkowskich? Komisja do sprawonstytucyjnych przyjrzała się tej kwestii i przyjęła we wtorek rozwiązanie, które według jej członków jest najbardziej sprawiedliwe.


Trzynastu państwom członkowskim (Rumunii, Grecji, Belgii, Portugalii, Czechom, Węgrom, Austrii, Bułgarii Irlandii Chorwacji, Litwie i Łotwie) odebrane zostanie przynajmniej jedno miejsce w PE. Najwięcej po wyborach w 2014 r. stracą Niemcy - w stosunku do obecnej kadencji stracą trzech reprezentantów.


Propozycja takiego rozdziału miejsc została przyjęta przez komisję ds. konstytucyjnych (AFET) 19 lutego. Podczas marcowej sesji plenarnej zostanie ona przedyskutowana i poddana głosowaniu (13 i 14 marca).


Skąd te zmiany?


Parlament Europejski musi dostosować się do dynamicznie zmieniającej się sytuacji demograficznej w państwach członkowskich. Ponadto, Traktat z Lizbony (który wszedł w życie po poprzednich wyborach, odbywających się w 2009 r.) ustala kilka nowych reguł:


  • Maksymalna liczba deputowanych: 750 + przewodniczący
  • Maksymalna liczba deputowanych z danego kraju: 96
  • Minimalna liczba deputowanych z danego kraju: 6

Lizbona przewiduje także zasadę degresywnej proporcjonalności, która oznacza, że im większa jest populacja danego państwa członkowskiego, tym więcej powinno mieć ono reprezentantów w PE. W Parlamencie zasiada obecnie 754 posłów i 12 obserwatorów z Chorwacji. Po jej akcesji ogólna liczba eurodeputowanych wzrośnie do 766.


Procedura


Parlament Europejski może zgłosić propozycję dotyczącą zmiany swojego składu Radzie, która musi przegłosować ją jednogłośnie. Ostatecznym krokiem jest ponowne przegłosowanie nowego rozdziału miejsc przez Parlament.


Propozycja na lata 2014-2019 zaakceptowana przez AFCO

Państwo członkowskie

Liczba miejsc

Liczba miejsc przewidziana na lata 2014-2019

Różnica

Niemcy

99

96

-3

Francja

74

74

=

Wielka Brytania

73

73

=

Włochy

73

73

=

Hiszpania

54

54

=

Polska

51

51

=

Rumunia

33

32

-1

Holandia

26

26

=

Grecja

22

21

-1

Belgia

22

21

-1

Portugalia

22

21

-1

Czechy

22

21

-1

Węgry

22

21

-1

Szwecja

20

20

=

Austria

19

18

-1

Bułgaria

18

17

-1

Dania

13

13

=

Słowacja

13

13

=

Finlandia

13

13

=

Irlandia

12

11

-1

Chorwacja*

12

11

-1

Litwa

12

11

-1

Słowenia

8

8

=

Łotwa

9

8

-1

Estonia

6

6

=

Cypr

6

6

=

Luksemburg

6

6

=

Malta

6

6

=

Łącznie

766

751

-15

 * Chorwacja dołączy do UE 1 lipca 2013 r.


Kolejna propozycja


Poza kwestią rozdzielenia miejsc w parlamencie po wyborach w 2014 r., komisja uzgodniła także plan złożenia nowej propozycji, dotyczącej ustanowienia trwałego i transparentnego systemu określania liczby deputowanych w "obiektywny sposób" - dokonywanego przed każdymi wyborami europejskimi, mającego na celu lepsze odwzorowanie demografii, nie wykluczające możliwości zarezerwowania miejsc dla kandydatów wybranych z list ponadnarodowych.

Dot. : 20130214STO05853