Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)
 

Wybór przewodniczącego Parlamentu: Tajani i Pittella w ostatniej turze

Sesja plenarna Instytucje17-01-2017 - 10:50

Nowy przewodniczący Parlamentu zostanie wybrany w czwartej, ostatniej turze głosowania spośród dwóch kandydatów, którzy uzyskali najlepszy wynik w trzeciej turze. Początek głosowania o 20.00. Około 21.30 dowiemy się, kto wygrał: Antonio Tajani (EPP) czy Gianni Pittella (S&D, IT). (Przeczytaj więcej: Wybór przewodniczącego Parlamentu: Tajani i Pittella w ostatniej turze )

 

Parlament Europejski wybierze nowego przewodniczącego

Sesja plenarna Instytucje / Regulamin Parlamentu16-01-2017 - 22:42
EP Presidents first ballots candidates: Antonio Tajani (EPP, Italy), Gianni Pittella (S&D, Italy), Helga Stevens (ECR, Belgium), Guy Verhofstadt (ALDE, Belgium), Eleonora Forenza (GUE/NGL, Italy), Jean Lambert (Greens/EFA, UK) and Laurenţiu Rebega (ENF, Romania)  

We wtorek, 17 stycznia, Parlament Europejski wybierze nowego przewodniczącego, który zastąpi odchodzącego ze stanowiska Martina Schulza. Przed pierwszym głosowaniem, które odbędzie się we wtorek rano, zgłoszono 7 kandydatów. Jeśli przewodniczący nie zostanie wyłoniony w pierwszej turze głosowań, przed drugą i trzecią będzie można zgłosić nowych kandydatów lub wycofać się z wyścigu. (Przeczytaj więcej: Parlament Europejski wybierze nowego przewodniczącego )

 

Otwarcie sesji: Parlament uczcił pamięć Mário Soaresa minutą ciszy

Sesja plenarna Instytucje16-01-2017 - 19:12
Opening remarks of January plenary session by EP President Martin Schulz  

Przewodniczący Martin Schulz ogłosił minutę ciszy by uczcić pamięć portugalskiego polityka Mário Soaresa, zmarłego 7 stycznia. Mário Soares walczył z dyktatura, przyczynił się do demokratycznych przemian w Portugali i do przystąpienia swego kraju do EWG. Uczczenie jego politycznej spuścizny to dla nas obowiązek i zaszczyt - powiedział Schulz. (Przeczytaj więcej: Otwarcie sesji: Parlament uczcił pamięć Mário Soaresa minutą ciszy )

 
 
Konferencje prasowe
 
Greens/EFA Briefing 10:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
ALDE Briefing 10:50  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
EPP Briefing 11:10  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
“Readout of the College meeting” 15:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
"EU's Civil Protection Mechanism: A European Court of Auditors special report" 14:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
“Outcome of the European Parliament President's elections” 15:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
“European Parliament Elections-Results and what we can expect" 16:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
Porządek obrad sesji plenarnej
 
16-01-2017 -
18:00 - 19:00
Ogłoszenia
 
 
Ogłoszenie nazwisk osób kandydujących w wyborach na urząd przewodniczącego
 
 
 
Czas przydzielony na poszczególne tury głosowania w wyborach na urząd przewodniczącego podano jedynie orientacyjnie.
17-01-2017 -
09:00 - 12:00
Wybory
 
 
Krótkie prezentacje osób kandydujących w wyborach na urząd przewodniczącego
 
Wybór przewodniczącego Parlamentu Europejskiego
 
 
17-01-2017 -
13:00 - 15:00
Wybory
 
 
Wybór przewodniczącego Parlamentu
 
 
17-01-2017 -
17:00 - 19:00
Wybory
 
 
Wybór przewodniczącego Parlamentu
 
 
17-01-2017 -
20:00 - 23:00
Wybory
 
 
Wybór przewodniczącego Parlamentu
 
 
 
Podane godziny poszczególnych tur wyborów wiceprzewodniczących i kwestorów są jedynie orientacyjne.
18-01-2017 -
09:00 - 11:00
Wybory
 
 
Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego
 
 
18-01-2017 -
11:00 - 13:00
GŁOSOWANIE I DEBATA KLUCZOWA
 
 
Porządek prac
 
GŁOSOWANIE
Skład liczbowy komisji stałych
 
DEBATA PRIORYTETOWA
Program działań prezydencji maltańskiej
 
 
18-01-2017 -
13:30 - 14:30
Wybory
 
 
Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu
 
 
18-01-2017 -
15:00 - 16:30
Debaty
 
 
Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 15 grudnia 2016 r.
 
 
18-01-2017 -
16:30 - 17:00
Wybory
 
 
Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu
 
LUB
 
Wybór kwestorów Parlamentu Europejskiego
 
 
18-01-2017 -
18:00 - 18:30
Wybory
 
 
Wybór kwestorów Parlamentu
 
 
18-01-2017 -
19:00 - 19:30
Wybory
 
 
Mianowanie członków komisji
 
Wybór kwestorów Parlamentu
 
 
18-01-2017 -
20:00 - 20:30
Wybory
 
 
Wybór kwestorów Parlamentu
 
 
18-01-2017 -
20:30 - 23:00
Debaty
 
 
Stan negocjacji w sprawie podatku od transakcji finansowych
 
Wymiana informacji między organami ścigania w UE oraz zastąpienie instrumentów sprzed Traktatu z Lizbony
 
Krótka prezentacja następującego sprawozdania:
Logistyka w UE oraz transport multimodalny w nowych korytarzach TEN-T
Sprawozdanie:A8-0384/2016
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
TRAN
 
 
 
19-01-2017 -
09:00 - 11:50
Debaty
 
 
Europejski filar praw socjalnych
Sprawozdanie:A8-0391/2016
Sprawozdawca: Maria João Rodrigues
EMPL
 
Pomoc nadzwyczajna na rzecz uchodźców i migrantów narażonych na trudne warunki pogodowe w obozach w Europie
 
Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)
Indonezja, w szczególności sprawy Hosei Yeima, Ismaela Alui i gubernatora Dżakarty
Republika Środkowoafrykańska
Sytuacja w Burundi
 
 
19-01-2017 -
12:00 - 14:00
GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
 
 
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)
 
Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między UE a Kosowem: procedury dotyczące stosowania
Sprawozdanie:A8-0361/2016 ***I
Sprawozdawca: Adam Szejnfeld
INTA
 
Przywóz wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych szczegółowymi regułami Unii dotyczącymi przywozu
Sprawozdanie:A8-0311/2016 ***I
Sprawozdawca: Hannu Takkula
INTA
 
Zawarcie umowy dotyczącej kontynuowania Międzynarodowego Centrum Nauki i Techniki
Sprawozdanie:A8-0363/2016 ***
Sprawozdawca: Elmar Brok
AFET
 
Mianowanie członków komisji
 
Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1675 uzupełniające dyrektywę (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki
 
Logistyka w UE oraz transport multimodalny w nowych korytarzach TEN-T
Sprawozdanie:A8-0384/2016
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
TRAN
 
Europejski filar praw socjalnych
Sprawozdanie:A8-0391/2016
Sprawozdawca: Maria João Rodrigues
EMPL
 
Stawienie czoła wyzwaniom związanym z wdrożeniem unijnego kodeksu celnego
 
Teksty, nad którymi debata została zamknięta
 
 
19-01-2017 -
15:00 - 16:00
Debaty
 
 
Budowanie europejskiej gospodarki opartej na danych
 
 
 
Sprawozdanie do rozpatrzenia w trakcie sesji
 
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/936 w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi regułami Unii dotyczącymi przywozu
Dotyczy: A8-0311/2016

Data:
20-10-2016
Hannu Takkula
INTA