Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)
 

Wideo w sieci: Posłowie chcą wzmocnić ochronę dzieci przed szkodliwymi treściami

Sesja plenarna Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne25-04-2017 - 17:52
 

We wtorek, 25 kwietnia, Komisja Kultury i Edukacji przyjęła zmiany w dyrektywie dotyczącej usług audiowizualnych, które mają przyczynić się do wzmocnienia ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami w internecie. (Przeczytaj więcej: Wideo w sieci: Posłowie chcą wzmocnić ochronę dzieci przed szkodliwymi treściami )

 
 

Rok 2018 ma być Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Ostateczne głosowanie nad rezolucją w tej sprawie odbędzie się w czwartek, 27 kwietnia, na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego. Rok Dziedzictwa Kulturowego ma wzmocnić poczucie europejskiej tożsamości i przynieść wymierne skutki ekonomiczne - promocja dziedzictwa kulturowego może przyśpieszyć wzrost gospodarczy i stworzyć miejsca pracy. Więcej o inicjatywie w naszym wywiadzie ze sprawozdawcą Mirceą Diaconu (liberałowie, Rumunia). (Przeczytaj więcej: Rok 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego: dlaczego kultura się liczy? )

 
 
Konferencje prasowe
 
“TEA - Taxi Europe alliance” 12:00  Brussels, Paul-Henri Spaak ,  0A050
 
 
“Situation in Hungary” 16:30  Brussels, Paul-Henri Spaak ,  0A050
 
 
“An innovative strategy to improve cardiovascular health in Europe” 10:00  Brussels, Paul-Henri Spaak ,  0A050
 
 
“2018 - European Year of Cultural Heritage” 13:00  Brussels, Paul-Henri Spaak ,  0A050
 
 
Porządek obrad sesji plenarnej
 
26-04-2017 -
15:00 - 00:00
Debaty
 
 
Wznowienie sesji i porządek prac
 
Sytuacja na Węgrzech
 
Aktualna sytuacja w Turcji, w szczególności w odniesieniu do referendum konstytucyjnego
 
Decyzja przyjęta w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych i inicjatywy na rzecz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym
 
Utworzenie Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020
Sprawozdanie:A8-0374/2016 ***I
Sprawozdawca: Constanze Krehl
Sprawozdawca: Lambert van Nistelrooij
REGI
 
Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego
Sprawozdanie:A8-0340/2016 ***I
Sprawozdawca: Mircea Diaconu
CULT
 
Wspólna debata - Absolutorium za rok 2015 (52 sprawozdania)
Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Komisja Europejska
Sprawozdanie:A8-0150/2017
Sprawozdawca: Joachim Zeller
CONT
Absolutorium za rok 2015: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego
Sprawozdanie:A8-0160/2017
Sprawozdawca: Joachim Zeller
CONT
Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski
Sprawozdanie:A8-0153/2017
Sprawozdawca: Dennis de Jong
CONT
Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska
Sprawozdanie:A8-0131/2017
Sprawozdawca: Bart Staes
CONT
Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości
Sprawozdanie:A8-0136/2017
Sprawozdawca: Benedek Jávor
CONT
Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy
Sprawozdanie:A8-0151/2017
Sprawozdawca: Benedek Jávor
CONT
Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Sprawozdanie:A8-0144/2017
Sprawozdawca: Bart Staes
CONT
Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Komitet Regionów
Sprawozdanie:A8-0141/2017
Sprawozdawca: Bart Staes
CONT
Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych
Sprawozdanie:A8-0122/2017
Sprawozdawca: Benedek Jávor
CONT
Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty EFR
Sprawozdanie:A8-0125/2017
Sprawozdawca: Younous Omarjee
CONT
Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Sprawozdanie:A8-0142/2017
Sprawozdawca: Benedek Jávor
CONT
Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych
Sprawozdanie:A8-0140/2017
Sprawozdawca: Bart Staes
CONT
Absolutorium za rok 2015: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE
Sprawozdanie:A8-0149/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
Absolutorium za rok 2015: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)
Sprawozdanie:A8-0147/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
Absolutorium za rok 2015: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)
Sprawozdanie:A8-0143/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
Absolutorium za rok 2015: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)
Sprawozdanie:A8-0075/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
Absolutorium za rok 2015: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)
Sprawozdanie:A8-0145/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
Absolutorium za rok 2015: Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)
Sprawozdanie:A8-0081/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)
Sprawozdanie:A8-0087/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)
Sprawozdanie:A8-0093/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)
Sprawozdanie:A8-0079/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
Absolutorium za rok 2015: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
Sprawozdanie:A8-0082/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)
Sprawozdanie:A8-0086/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Sprawozdanie:A8-0085/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)
Sprawozdanie:A8-0100/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
Sprawozdanie:A8-0098/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
Absolutorium za rok 2015: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)
Sprawozdanie:A8-0106/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
Sprawozdanie:A8-0101/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
Absolutorium za rok 2015: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
Sprawozdanie:A8-0127/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Leków (EMA)
Sprawozdanie:A8-0084/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
Absolutorium za rok 2015: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)
Sprawozdanie:A8-0099/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)
Sprawozdanie:A8-0130/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
Absolutorium za rok 2015: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
Sprawozdanie:A8-0115/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Kolejowa (ERA)
Sprawozdanie:A8-0128/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
Absolutorium za rok 2015: Agencja Dostaw Euratomu
Sprawozdanie:A8-0126/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
Sprawozdanie:A8-0124/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
Absolutorium za rok 2015: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)
Sprawozdanie:A8-0118/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
Sprawozdanie:A8-0105/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
Sprawozdanie:A8-0116/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
Absolutorium za rok 2015: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND)
Sprawozdanie:A8-0111/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
Absolutorium za rok 2015: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (EUROJUST)
Sprawozdanie:A8-0129/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Policji (Europol)
Sprawozdanie:A8-0107/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
Absolutorium za rok 2015: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
Sprawozdanie:A8-0146/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX)
Sprawozdanie:A8-0137/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
Absolutorium za rok 2015: Agencja Europejskiego GNSS (GSA)
Sprawozdanie:A8-0148/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI)
Sprawozdanie:A8-0103/2017
Sprawozdawca: Miroslav Poche
CONT
Absolutorium za rok 2015: Wspólne przedsięwzięcie - lotnictwo i środowisko („Czyste Niebo 2”)
Sprawozdanie:A8-0094/2017
Sprawozdawca: Miroslav Poche
CONT
Absolutorium za rok 2015: Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy (Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL)
Sprawozdanie:A8-0113/2017
Sprawozdawca: Miroslav Poche
CONT
Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 (FCH)
Sprawozdanie:A8-0109/2017
Sprawozdawca: Miroslav Poche
CONT
Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2)
Sprawozdanie:A8-0083/2017
Sprawozdawca: Miroslav Poche
CONT
Absolutorium za rok 2015: Międzynarodowa Organizacja Energii Termojądrowej (ITER)
Sprawozdanie:A8-0108/2017
Sprawozdawca: Miroslav Poche
CONT
Absolutorium za rok 2015: Wspólne przedsięwzięcie - Bezpieczeństwo żeglugi powietrznej (SESAR)
Sprawozdanie:A8-0096/2017
Sprawozdawca: Miroslav Poche
CONT
 
Zarządzanie flotami rybackimi w regionach najbardziej oddalonych
Sprawozdanie:A8-0138/2017
Sprawozdawca: Ulrike Rodust
PECH
 
Inicjatywa przewodnia UE dotycząca przemysłu konfekcyjnego
Sprawozdanie:A8-0080/2017
Sprawozdawca: Lola Sánchez Caldentey
DEVE
 
Krótka prezentacja następującego sprawozdania:
Aktualny stan koncentracji gruntów rolnych w UE: jak ułatwić rolnikom dostęp do gruntów?
Sprawozdanie:A8-0119/2017
Sprawozdawca: Maria Noichl
AGRI
 
Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
 
 
 
27-04-2017 -
08:30 - 11:20
Debaty
 
 
Wspólna debata - Sprawozdania roczne EBI
Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Sprawozdanie:A8-0121/2017
Sprawozdawca: Georgios Kyrtsos
ECON
Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2015
Sprawozdanie:A8-0161/2017
Sprawozdawca: Nedzhmi Ali
CONT
 
Aktualny stan drugiego przeglądu programu dostosowań gospodarczych w Grecji
 
 
27-04-2017 -
11:30 - 14:30
GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
 
 
Znak towarowy Unii Europejskiej
Sprawozdanie:A8-0054/2017 ***I
Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka
JURI
 
Konwencja z Minamaty w sprawie rtęci
Sprawozdanie:A8-0067/2017 ***
Sprawozdawca: Stefan Eck
ENVI
 
Rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich
Sprawozdanie:A8-0134/2017 *
Sprawozdawca: Olle Ludvigsson
ECON
 
Porozumienie między Królestwem Danii a Europolem o współpracy operacyjno-strategicznej
Sprawozdanie:A8-0164/2017 *
Sprawozdawca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra
LIBE
 
Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Ildikó Pelcz-Gáll
Sprawozdanie:A8-0166/2017 *
Sprawozdawca: Indrek Tarand
CONT
 
Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2015
Sprawozdanie:A8-0161/2017
Sprawozdawca: Nedzhmi Ali
CONT
 
Utworzenie Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020
Sprawozdanie:A8-0374/2016 ***I
Sprawozdawca: Constanze Krehl
Sprawozdawca: Lambert van Nistelrooij
REGI
 
Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego
Sprawozdanie:A8-0340/2016 ***I
Sprawozdawca: Mircea Diaconu
CULT
 
Unijny program wspierania określonych działań w dziedzinie sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych
Sprawozdanie:A8-0291/2016 ***I
Sprawozdawca: Theodor Dumitru Stolojan
ECON
 
Program Unii służący zwiększeniu zaangażowania konsumentów w proces kształtowania polityki w dziedzinie usług finansowych
Sprawozdanie:A8-0008/2017 ***I
Sprawozdawca: Philippe Lamberts
ECON
 
Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Komisja Europejska
Sprawozdanie:A8-0150/2017
Sprawozdawca: Joachim Zeller
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego
Sprawozdanie:A8-0160/2017
Sprawozdawca: Joachim Zeller
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty EFR
Sprawozdanie:A8-0125/2017
Sprawozdawca: Younous Omarjee
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski
Sprawozdanie:A8-0153/2017
Sprawozdawca: Dennis de Jong
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska
Sprawozdanie:A8-0131/2017
Sprawozdawca: Bart Staes
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości
Sprawozdanie:A8-0136/2017
Sprawozdawca: Benedek Jávor
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy
Sprawozdanie:A8-0151/2017
Sprawozdawca: Benedek Jávor
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Sprawozdanie:A8-0144/2017
Sprawozdawca: Bart Staes
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Komitet Regionów
Sprawozdanie:A8-0141/2017
Sprawozdawca: Bart Staes
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych
Sprawozdanie:A8-0122/2017
Sprawozdawca: Benedek Jávor
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Sprawozdanie:A8-0142/2017
Sprawozdawca: Benedek Jávor
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych
Sprawozdanie:A8-0140/2017
Sprawozdawca: Bart Staes
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE
Sprawozdanie:A8-0149/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)
Sprawozdanie:A8-0147/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)
Sprawozdanie:A8-0143/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)
Sprawozdanie:A8-0075/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)
Sprawozdanie:A8-0145/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)
Sprawozdanie:A8-0081/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)
Sprawozdanie:A8-0087/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)
Sprawozdanie:A8-0093/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)
Sprawozdanie:A8-0079/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
Sprawozdanie:A8-0082/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)
Sprawozdanie:A8-0086/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Sprawozdanie:A8-0085/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)
Sprawozdanie:A8-0100/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
Sprawozdanie:A8-0098/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)
Sprawozdanie:A8-0106/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
Sprawozdanie:A8-0101/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
Sprawozdanie:A8-0127/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Leków (EMA)
Sprawozdanie:A8-0084/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)
Sprawozdanie:A8-0099/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)
Sprawozdanie:A8-0130/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
Sprawozdanie:A8-0115/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Kolejowa (ERA)
Sprawozdanie:A8-0128/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
Sprawozdanie:A8-0124/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)
Sprawozdanie:A8-0118/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
Sprawozdanie:A8-0105/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
Sprawozdanie:A8-0116/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Agencja Dostaw Euratomu
Sprawozdanie:A8-0126/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND)
Sprawozdanie:A8-0111/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (EUROJUST)
Sprawozdanie:A8-0129/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Policji (Europol)
Sprawozdanie:A8-0107/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
Sprawozdanie:A8-0146/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX)
Sprawozdanie:A8-0137/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Agencja Europejskiego GNSS (GSA)
Sprawozdanie:A8-0148/2017
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI)
Sprawozdanie:A8-0103/2017
Sprawozdawca: Miroslav Poche
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Wspólne przedsięwzięcie - lotnictwo i środowisko („Czyste Niebo 2”)
Sprawozdanie:A8-0094/2017
Sprawozdawca: Miroslav Poche
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy (Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL)
Sprawozdanie:A8-0113/2017
Sprawozdawca: Miroslav Poche
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 (FCH)
Sprawozdanie:A8-0109/2017
Sprawozdawca: Miroslav Poche
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2)
Sprawozdanie:A8-0083/2017
Sprawozdawca: Miroslav Poche
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Międzynarodowa Organizacja Energii Termojądrowej (ITER)
Sprawozdanie:A8-0108/2017
Sprawozdawca: Miroslav Poche
CONT
 
Absolutorium za rok 2015: Wspólne przedsięwzięcie - Bezpieczeństwo żeglugi powietrznej (SESAR)
Sprawozdanie:A8-0096/2017
Sprawozdawca: Miroslav Poche
CONT
 
Zarządzanie flotami rybackimi w regionach najbardziej oddalonych
Sprawozdanie:A8-0138/2017
Sprawozdawca: Ulrike Rodust
PECH
 
Inicjatywa przewodnia UE dotycząca przemysłu konfekcyjnego
Sprawozdanie:A8-0080/2017
Sprawozdawca: Lola Sánchez Caldentey
DEVE
 
Aktualny stan koncentracji gruntów rolnych w UE: jak ułatwić rolnikom dostęp do gruntów?
Sprawozdanie:A8-0119/2017
Sprawozdawca: Maria Noichl
AGRI
 
Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Sprawozdanie:A8-0121/2017
Sprawozdawca: Georgios Kyrtsos
ECON
 
Wdrożenie dyrektywy w sprawie odpadów kopalnianych (2006/21/WE)
Sprawozdanie:A8-0071/2017
Sprawozdawca: György Hölvényi
ENVI
 
Sytuacja w Wenezueli
 
 
 
Sprawozdanie do rozpatrzenia w trakcie sesji
 
 
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu Unii służącego wsparciu szczególnych działań mających na celu zwiększenie zaangażowania konsumentów i innych użytkowników końcowych usług finansowych w proces kształtowania polityki Unii w dziedzinie usług finansowych na lata 2017–2020
Dotyczy: A8-0008/2017

Data:
26-01-2017
Philippe Lamberts
ECON