Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)
 

Palestyński prezydent broni w Parlamencie sprawy palestyńskiej

Sesja plenarna Stosunki zewnętrzne23-06-2016 - 15:02
Palestinian President, Mahmoud Abbas, puts his state’s case to MEPs  

"Najwyższy czas, aby nasz naród mógł żyć w wolności, bez murów i punktów kontrolnych" - oświadczył w przemówieniu do posłów prezydent Palestyńskiej Władzy Narodowej Mahmoud Abbas, który odwiedził w czwartek Parlament. Podziękował Parlamentowi Europejskiemu w imieniu Palestyńczyków za uznanie państwowości Palestyny i skrytykował Izrael za kontynuację polityki okupacji (Przeczytaj więcej: Palestyński prezydent broni w Parlamencie sprawy palestyńskiej )

 
Solar panels  

Cel UE dotyczący 20% udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii, do roku 2020, został osiągnięty w wielu państwach członkowskich, w czwartkowym głosowaniu w sprawie sprawozdania Komisji z "postępów energii odnawialnej" posłowie wzywają państwa pozostające w tyle do nadrobienia zaległości. Osiągnięcie celu 20% efektywności energetycznej do 2020 roku, wymaga od państw pełnego wdrożenia przepisów UE, według kolejnej rezolucji, przyjętej również w czwartek. (Przeczytaj więcej: Więcej ambicji i orientacja na klienta: cele energetyczne do 2020 i później )

 

Rozwody międzynarodowe: nowe zasady sadowego rozstrzygania sporów majątkowych

Sesja plenarna Prawa obywatelskie / Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne23-06-2016 - 13:12
Finger art of family during quarre  

Nowe przepisy, przyjęte w czwartek przez Parlament, określą, który sąd krajowy ma rozstrzygać międzynarodowe spory majątkowe w przypadku rozwodu lub śmierci jednego z małżonków i położyć kres postępowaniom prowadzonym równolegle w różnych państwach członkowskich (ich koszt szacuje się na ponad miliard euro rocznie). Będą obowiązywały w 18 państwach, które zadeklarowały wolę podjęcia "wzmocnionej współpracy" w tej dziedzinie. Ale nie w Polsce. (Przeczytaj więcej: Rozwody międzynarodowe: nowe zasady sadowego rozstrzygania sporów majątkowych )

 

"Plan dla Bałtyku": pierwszy długoterminowy plan nowej polityki rybołówstwa

Sesja plenarna Rybołówstwo23-06-2016 - 12:45

Wieloletniego unijny plan zarządzania zasobami bałtyckiego dorsza, szprota i śledzia został przyjęty w glosowaniu w czwartek. Jest to pierwszy plan regionalny w ramach nowej polityki rybołówstwa (WPRyb), który bierze pod uwagę interakcje między gatunkami. Ma na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju rybołówstwa i długoterminowej poprawy warunków działalności gospodarczej dla rybaków. Parlament i Rada osiągnęły w marcu nieformalne porozumienie w tej sprawie. (Przeczytaj więcej: "Plan dla Bałtyku": pierwszy długoterminowy plan nowej polityki rybołówstwa )

 

A proposal to grant Belgium €1,824,041 in EU aid to help find new jobs for 488 workers made redundant by construction machinery manufacturers in Wallonia was approved by MEPs on Thursday. A further 300 young unemployed people should also benefit from the aid, to come from the European Globalisation Adjustment Fund (EGF). (Read more: MEPs approve EU aid for 488 redundant construction machinery workers in Belgium )

 

Ending EU citizens' bank secrecy in Monaco

Plenary Session Taxation23-06-2016 - 12:18

An EU deal with Monaco, which will make it harder for EU citizens to hide cash from the tax man in bank accounts there, was endorsed by Parliament in a vote on Thursday. Under the deal, the EU and Monaco will automatically exchange information on the bank accounts of each other's residents, starting in 2018 for information collected since 1 January 2017. (Read more: Ending EU citizens' bank secrecy in Monaco )

 

Stop massacres in eastern Congo and bring perpetrators to justice, urge MEPs

Plenary Session External relations23-06-2016 - 12:16

MEPs urge all parties fighting in north-eastern Congo to put an “end to the violence, lay down their arms, release all children from their ranks and promote dialogue” towards a peaceful solution, in a resolution voted on Thursday, after a debate on Wednesday. "There can be no impunity for perpetrators", they add. (Read more: Stop massacres in eastern Congo and bring perpetrators to justice, urge MEPs )

 

Parlament Europejski wyznaczył 65 członków komisji śledczej badającej sprawę tzw. „panamskich papierów”, czyli prania pieniędzy i unikania opodatkowania, po tym jak, ósmego czerwca, przyjęte zostały ramy jej działania. „PANA” jest skrótową nazwą nowej komisji śledczej. (Przeczytaj więcej: Parlament wyznaczył członków komisji śledczej w sprawie „panamskich papierów” )

 

MEPs debate new forms of radicalisation

Plenary Session Justice and home affairs22-06-2016 - 18:56

More must be done to fight new forms of radicalisation, including the rise in radicalisation of “lone wolves” via the internet, and also to address the various forms of hatred and violence directed against different groups in society, argued MEPs in a debate with Council and Commission on Wednesday afternoon. (Read more: MEPs debate new forms of radicalisation )

 

Prezydent Izraela: Bliski Wschód potrzebuje odbudowy zaufania

Sesja plenarna Stosunki zewnętrzne22-06-2016 - 18:09
Israeli President, Reuven Rivlin, calls on MEPs to help build trust in the Middle East  

"Wyłonione w wyborach izraelskie władze popierały i popierają model dwóch państw dla dwóch narodów" - oświadczył w środę prezydent Państwa Izrael Re'uwen Riwlin podczas posiedzenia Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie jednak zauważył, że " trwała umowa pokojowa między nami a Palestyńczykami nie jest obecnie osiągalna". Izraelski prezydent zaapelował do Unii Europejskiej o pomoc w budowie zaufania między Izraelczykami i Palestyńczykami. (Przeczytaj więcej: Prezydent Izraela: Bliski Wschód potrzebuje odbudowy zaufania )

 

Otwarcie: Minuta ciszy dla Jo Cox oraz ofiar ataków w USA i Francji

Sesja plenarna Instytucje22-06-2016 - 17:24
European Parliament holds minute’s silence for Jo Cox and other terrorist attack victims in USA and France.  

Przewodniczący Martin Schulz otworzył sesję plenarną wzywając do minuty ciszy dla uczczenia Jo Cox, posłanki do brytyjskiego parlamentu, która zmarła w wyniku poważnych ran po ulicznym ataku na nią w Bristall (UK), 16 czerwca. Minutę ciszy dedykowano również ofiarom strzelaniny w nocnym klubie LGBTI oraz dwojgu oficerom policji, zabitym w Magnanville (Francja), wszyscy oni zginęli 13 czerwca. (Przeczytaj więcej: Otwarcie: Minuta ciszy dla Jo Cox oraz ofiar ataków w USA i Francji )

 
 
Porządek obrad sesji plenarnej
 
22-06-2016 -
15:00 - 15:30
Uroczyste posiedzenie
 
 
Uroczyste posiedzenie - wystąpienie Re’uwena Riwlina, prezydenta Państwa Izrael
 
 
22-06-2016 -
15:30 - 23:00
Debaty
 
 
Porządek prac
 
Masakry we wschodniej części Konga
 
Zapobieganie radykalizacji prowadzącej do brutalnego ekstremizmu i terroryzmu
 
Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby
 
Wpływ sankcji USA na przedsiębiorstwa UE w Iranie
Sprawozdanie:O-000082/2016 Komisja Europejska INTA
 
Wspólna debata - Prawa majątkowe par międzynarodowych
Jurysdykcja, prawo właściwe, a także uznawanie i wykonywanie orzeczeń w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych
Sprawozdanie:A8-0209/2016 *
Sprawozdawca: Jean-Marie Cavada
JURI
Jurysdykcja, prawo właściwe, a także uznawanie i wykonywanie orzeczeń w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich
Sprawozdanie:A8-0208/2016 *
Sprawozdawca: Jean-Marie Cavada
JURI
 
Działania następcze w związku ze strategicznymi ramami europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020)
Sprawozdanie:A8-0176/2016
Sprawozdawca: Zdzisław Krasnodębski
CULT
 
Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
 
 
 
23-06-2016 -
09:00 - 10:50
Debaty
 
 
Wspólna debata - Energia
Sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej
Sprawozdanie:A8-0196/2016
Sprawozdawca: Paloma López Bermejo
ITRE
Sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej
Sprawozdanie:A8-0199/2016
Sprawozdawca: Markus Pieper
ITRE
 
 
23-06-2016 -
11:00 - 11:30
Uroczyste posiedzenie
 
 
Wystąpienie Mahmuda Abbasa, prezydenta Autonomii Palestyńskiej
 
 
23-06-2016 -
11:30 - 13:30
GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
 
 
Mianowanie członków komisji śledczej do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania
 
Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego między UE a Libanem (porozumienie ramowe)
Sprawozdanie:A8-0193/2016 ***
Sprawozdawca: Ramona Nicole Mănescu
AFET
 
Protokół do układu eurośródziemnomorskiego między UE a Libanem (rozszerzenie w 2004 r.)
Sprawozdanie:A8-0194/2016 ***
Sprawozdawca: Ramona Nicole Mănescu
AFET
 
Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego między WE a Libanem (przystąpienie Bułgarii i Rumunii)
Sprawozdanie:A8-0195/2016 ***
Sprawozdawca: Ramona Nicole Mănescu
AFET
 
Umowa między UE a Monako dotycząca automatycznej wymiany informacji finansowych
Sprawozdanie:A8-0206/2016 *
Sprawozdawca: Andreas Schwab
ECON
 
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)
Sprawozdanie:A8-0207/2016
Sprawozdawca: Victor Negrescu
BUDG
 
Wieloletni plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego
Sprawozdanie:A8-0367/2015 ***I
Sprawozdawca: Gabriel Mato
PECH
 
Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby
Sprawozdanie:A8-0128/2015 ***I
Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa
PECH
 
Jurysdykcja, prawo właściwe, a także uznawanie i wykonywanie orzeczeń w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych
Sprawozdanie:A8-0209/2016 *
Sprawozdawca: Jean-Marie Cavada
JURI
 
Jurysdykcja, prawo właściwe, a także uznawanie i wykonywanie orzeczeń w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich
Sprawozdanie:A8-0208/2016 *
Sprawozdawca: Jean-Marie Cavada
JURI
 
Masakry we wschodniej części Konga
 
Działania następcze w związku ze strategicznymi ramami europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020)
Sprawozdanie:A8-0176/2016
Sprawozdawca: Zdzisław Krasnodębski
CULT
 
Sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej
Sprawozdanie:A8-0196/2016
Sprawozdawca: Paloma López Bermejo
ITRE
 
Sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej
Sprawozdanie:A8-0199/2016
Sprawozdawca: Markus Pieper
ITRE
 
 
 
Sprawozdanie do rozpatrzenia w trakcie sesji
 
 
ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony, dotyczącego umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Libańską w sprawie ogólnych zasad udziału Republiki Libańskiej w programach unijnych
Dotyczy: A8-0193/2016

Data:
31-05-2016
Ramona Nicole Mănescu
AFET
 
ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony a Republiką Libańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Węgier, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej
Dotyczy: A8-0194/2016

Data:
31-05-2016
Ramona Nicole Mănescu
AFET
 
ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej
Dotyczy: A8-0195/2016

Data:
31-05-2016
Ramona Nicole Mănescu
AFET