Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)
 
Przewodniczący Parlamentu Martin Schulz, minuta ciszy w sali plenarnej  

Sesja rozpoczęła się minutą ciszy dla uczczenia pamięci osób, które 25 kwietnia poniosły śmierć w wyniku trzęsienia ziemi w Nepalu i imigrantów, którzy zginęli 20 kwietnia u wybrzeży Morza Śródziemnego. Przewodniczący Parlamentu Martin Schulz przekazał wyrazy głębokiego współczucia rodzinom i bliskim ofiar. (Przeczytaj więcej: Otwarcie sesji: trzęsienie ziemi w Nepalu i imigranci na Morzu śródziemnym )

 
 
Konferencje prasowe
 
ECR briefing 09:50  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
S&D briefing 10:10  Strasbourg, Louise Weiss ,  N1.2
 
 
Greens/EFA briefing 10:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
ALDE briefing 10:50  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
EPP briefing 11:10  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
eCall - life-saving emergency call system for cars 14:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
GUE/NGL briefing 14:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
The EPP Priorities on Migration: "One Continent one set of rules" 15:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
Biofuels 15:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
Plastic bags 16:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
Security Agenda 16:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
The vote on resolution on Expo Milano 2015: Feeding the Planet, Energy for Life 09:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
"Working together in ALDE Group" 10:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
Refugees in the Mediterranean and the EU's duty 10:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1/2
 
 
"From September 11 to the present day, the Guantanamo issue" 11:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
Failed EU answer to death in the Mediterranean 11:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
The work programme of the newly established intergroup on Integrity, Transparency, Corruption and Organised Crime 14:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
Youth Employment Initiative 14:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
The discharge 2013 vote 15:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
European Investment Bank Report 17:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
One Year Since the Odessa Massacre – Visit of Ukrainian MPs to Strasbourg 18:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  Ν -1.2
 
 
Porządek obrad sesji plenarnej
 
27-04-2015 -
17:00 - 23:00
Debaty
 
 
Wznowienie sesji i porządek prac
 
Wdrożenie systemu pokładowego eCall
Sprawozdanie:A8-0053/2015 ***II
Sprawozdawca: Olga Sehnalová
IMCO
 
Strategia dotycząca alkoholu
Sprawozdanie:O-000008/2015 Komisja Europejska ENVI
 
Druga rocznica runięcia kompleksu Rana Plaza i postępy w zakresie porozumienia na rzecz zrównoważoności
 
Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby
Sprawozdanie:A8-0128/2015 ***I
Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa
PECH
 
Obowiązek wyładunku
Sprawozdanie:A8-0060/2014 ***I
Sprawozdawca: Alain Cadec
PECH
 
Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
 
Krótka prezentacja następujących sprawozdań:
Wdrażanie procesu bolońskiego
Sprawozdanie:A8-0121/2015
Sprawozdawca: Krystyna Łybacka
CULT
Film europejski w dobie cyfrowej
Sprawozdanie:A8-0123/2015
Sprawozdawca: Bogdan Brunon Wenta
CULT
Nowa strategia leśna UE
Sprawozdanie:A8-0126/2015
Sprawozdawca: Elisabeth Köstinger
AGRI
 
 
 
28-04-2015 -
08:30 - 12:20
Debaty
 
 
Dyrektywa w sprawie jakości paliw oraz dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych
Sprawozdanie:A8-0025/2015 ***II
Sprawozdawca: Nils Torvalds
ENVI
 
Zmniejszenie zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy
Sprawozdanie:A8-0130/2015 ***II
Sprawozdawca: Margrete Auken
ENVI
 
Emisje dwutlenku węgla z transportu morskiego
Sprawozdanie:A8-0122/2015 ***II
Sprawozdawca: José Inácio Faria
ENVI
 
 
28-04-2015 -
12:30 - 14:30
GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
 
 
Międzynarodowa konwencja o wymaganiach dla załóg statków rybackich
Sprawozdanie:A8-0064/2015 ***
Sprawozdawca: Sofia Ribeiro
EMPL
 
Projekt budżetu korygującego nr 2/2015: zmiana wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020
Sprawozdanie:A8-0138/2015
Sprawozdawca: Eider Gardiazabal Rubial
BUDG
 
Wdrożenie systemu pokładowego eCall
Sprawozdanie:A8-0053/2015 ***II
Sprawozdawca: Olga Sehnalová
IMCO
 
Dyrektywa w sprawie jakości paliw oraz dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych
Sprawozdanie:A8-0025/2015 ***II
Sprawozdawca: Nils Torvalds
ENVI
 
Zmniejszenie zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy
Sprawozdanie:A8-0130/2015 ***II
Sprawozdawca: Margrete Auken
ENVI
 
Emisje dwutlenku węgla z transportu morskiego
Sprawozdanie:A8-0122/2015 ***II
Sprawozdawca: José Inácio Faria
ENVI
 
Statystyka europejska
Sprawozdanie:A8-0137/2015 ***II
Sprawozdawca: Hugues Bayet
ECON
 
Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby
Sprawozdanie:A8-0128/2015 ***I
Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa
PECH
 
Obowiązek wyładunku
Sprawozdanie:A8-0060/2014 ***I
Sprawozdawca: Alain Cadec
PECH
 
Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między WE i Rosją w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do UE
Sprawozdanie:A8-0129/2015 ***
Sprawozdawca: Gabrielius Landsbergis
AFET
 
Wdrażanie procesu bolońskiego
Sprawozdanie:A8-0121/2015
Sprawozdawca: Krystyna Łybacka
CULT
 
Film europejski w dobie cyfrowej
Sprawozdanie:A8-0123/2015
Sprawozdawca: Bogdan Brunon Wenta
CULT
 
Nowa strategia leśna UE
Sprawozdanie:A8-0126/2015
Sprawozdawca: Elisabeth Köstinger
AGRI
 
 
28-04-2015 -
15:00 - 23:00
Debaty
 
 
Decyzja przyjęta w sprawie Europejskiej agendy bezpieczeństwa
 
Prokuratura Europejska
Sprawozdanie:A8-0055/2015
Sprawozdawca: Monica Macovei
LIBE
 
Fundusze rynku pieniężnego
Sprawozdanie:A8-0041/2015 ***I
Sprawozdawca: Neena Gill
ECON
 
Wspólna debata - Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013 (52 sprawozdania)
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Komisja Europejska i agencje wykonawcze
Sprawozdanie:A8-0101/2015
Sprawozdawca: Ingeborg Gräßle
CONT
Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok 2013
Sprawozdanie:A8-0067/2015
Sprawozdawca: Ingeborg Gräßle
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE - 8., 9. i 10. EFR
Sprawozdanie:A8-0102/2015
Sprawozdawca: Martina Dlabajová
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Parlament Europejski
Sprawozdanie:A8-0082/2015
Sprawozdawca: Gilles Pargneaux
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
Sprawozdanie:A8-0116/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych
Sprawozdanie:A8-0109/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości
Sprawozdanie:A8-0111/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy
Sprawozdanie:A8-0113/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonanai budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Sprawozdanie:A8-0114/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Komitet Regionów
Sprawozdanie:A8-0105/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Sprawozdanie:A8-0115/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych
Sprawozdanie:A8-0118/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE
Sprawozdanie:A8-0070/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na 2013 r.: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)
Sprawozdanie:A8-0117/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na 2013 r.: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)
Sprawozdanie:A8-0081/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)
Sprawozdanie:A8-0084/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)
Sprawozdanie:A8-0079/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)
Sprawozdanie:A8-0086/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)
Sprawozdanie:A8-0074/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)
Sprawozdanie:A8-0085/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)
Sprawozdanie:A8-0072/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na 2013: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
Sprawozdanie:A8-0069/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)
Sprawozdanie:A8-0073/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Sprawozdanie:A8-0083/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)
Sprawozdanie:A8-0100/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
Sprawozdanie:A8-0097/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)
Sprawozdanie:A8-0098/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
Sprawozdanie:A8-0096/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
Sprawozdanie:A8-0077/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Leków (EMA)
Sprawozdanie:A8-0075/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)
Sprawozdanie:A8-0068/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)
Sprawozdanie:A8-0088/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
Sprawozdanie:A8-0089/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Kolejowa (ERA)
Sprawozdanie:A8-0078/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
Sprawozdanie:A8-0087/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)
Sprawozdanie:A8-0090/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (EU-LISA)
Sprawozdanie:A8-0099/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
Sprawozdanie:A8-0076/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Agencja Dostaw Euratomu (EURATOM)
Sprawozdanie:A8-0119/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND)
Sprawozdanie:A8-0092/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (EUROJUST)
Sprawozdanie:A8-0091/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Policji (Europol)
Sprawozdanie:A8-0080/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
Sprawozdanie:A8-0093/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX)
Sprawozdanie:A8-0094/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Agencja Europejskiego GNSS
Sprawozdanie:A8-0095/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS
Sprawozdanie:A8-0103/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie „Czyste nieboˮ
Sprawozdanie:A8-0107/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ENIAC
Sprawozdanie:A8-0104/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie „Ogniwa paliwowe i technologie wodoroweˮ
Sprawozdanie:A8-0112/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie "Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych"
Sprawozdanie:A8-0106/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie na rzecz realizacji ITER i rozwoju energii termojądrowej
Sprawozdanie:A8-0108/2015
Sprawozdawca: Anders Primdahl Vistisen
CONT
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie SESAR
Sprawozdanie:A8-0110/2015
Sprawozdawca: Anders Primdahl Vistisen
CONT
 
Początkowe płatności zaliczkowe wypłacane na rzecz programów operacyjnych wspieranych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Sprawozdanie:A8-0134/2015 ***I
Sprawozdawca: Elisabeth Morin-Chartier
EMPL
 
Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2016 – sekcja 1 – Parlament
Sprawozdawca: Gérard Deprez
BUDG
 
Pakiet dotyczący inteligentnych granic
Sprawozdanie:O-000030/2015 Komisja Europejska LIBE
Sprawozdanie:O-000029/2015 Rada Unii Europejskiej LIBE
 
 
 
29-04-2015 -
09:00 - 11:50
DEBATA PRIORYTETOWA
 
 
Sprawozdanie z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej (w dniu 23 kwietnia 2015 r.) – Ostatnie tragiczne wydarzenia na Morzu Śródziemnym oraz polityka UE w zakresie azylu i migracji
 
 
29-04-2015 -
12:00 - 14:00
GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
 
 
Początkowe płatności zaliczkowe wypłacane na rzecz programów operacyjnych wspieranych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Sprawozdanie:A8-0134/2015 ***I
Sprawozdawca: Elisabeth Morin-Chartier
EMPL
 
Uchylenie rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich
Sprawozdanie:A8-0026/2015 ***I
Sprawozdawca: Bernd Lange
INTA
 
Środki ochronne przewidziane umową między EWG a Norwegią
Sprawozdanie:A8-0046/2015 ***I
Sprawozdawca: Andrzej Duda
JURI
 
Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między WE a Albanią
Sprawozdanie:A8-0047/2015 ***I
Sprawozdawca: Andrzej Duda
JURI
 
Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz umowa przejściowa w sprawie handlu i spraw związanych z handlem zawarte między WE a Bośnią i Hercegowiną
Sprawozdanie:A8-0017/2015 ***I
Sprawozdawca: Andrzej Duda
JURI
 
Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między WE a byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii
Sprawozdanie:A8-0132/2015 ***I
Sprawozdawca: Andrzej Duda
JURI
 
Stosowanie art. 107 i 108 TFUE do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa
Sprawozdanie:A8-0029/2014 *
Sprawozdawca: Andrzej Duda
JURI
 
Zasady stosowania art. 108 TFUE
Sprawozdanie:A8-0047/2014 *
Sprawozdawca: Andrzej Duda
JURI
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Komisja Europejska i agencje wykonawcze
Sprawozdanie:A8-0101/2015
Sprawozdawca: Ingeborg Gräßle
CONT
 
Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok 2013
Sprawozdanie:A8-0067/2015
Sprawozdawca: Ingeborg Gräßle
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE - 8., 9. i 10. EFR
Sprawozdanie:A8-0102/2015
Sprawozdawca: Martina Dlabajová
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Parlament Europejski
Sprawozdanie:A8-0082/2015
Sprawozdawca: Gilles Pargneaux
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
Sprawozdanie:A8-0116/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych
Sprawozdanie:A8-0109/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości
Sprawozdanie:A8-0111/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy
Sprawozdanie:A8-0113/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonanai budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Sprawozdanie:A8-0114/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Komitet Regionów
Sprawozdanie:A8-0105/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Sprawozdanie:A8-0115/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych
Sprawozdanie:A8-0118/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE
Sprawozdanie:A8-0070/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na 2013 r.: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)
Sprawozdanie:A8-0117/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na 2013 r.: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)
Sprawozdanie:A8-0081/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)
Sprawozdanie:A8-0084/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)
Sprawozdanie:A8-0079/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)
Sprawozdanie:A8-0086/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)
Sprawozdanie:A8-0074/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)
Sprawozdanie:A8-0085/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)
Sprawozdanie:A8-0072/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na 2013: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
Sprawozdanie:A8-0069/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)
Sprawozdanie:A8-0073/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Sprawozdanie:A8-0083/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)
Sprawozdanie:A8-0100/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
Sprawozdanie:A8-0097/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)
Sprawozdanie:A8-0098/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
Sprawozdanie:A8-0096/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
Sprawozdanie:A8-0077/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Leków (EMA)
Sprawozdanie:A8-0075/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)
Sprawozdanie:A8-0068/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)
Sprawozdanie:A8-0088/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
Sprawozdanie:A8-0089/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Kolejowa (ERA)
Sprawozdanie:A8-0078/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
Sprawozdanie:A8-0087/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)
Sprawozdanie:A8-0090/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (EU-LISA)
Sprawozdanie:A8-0099/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
Sprawozdanie:A8-0076/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Agencja Dostaw Euratomu (EURATOM)
Sprawozdanie:A8-0119/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND)
Sprawozdanie:A8-0092/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (EUROJUST)
Sprawozdanie:A8-0091/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Policji (Europol)
Sprawozdanie:A8-0080/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
Sprawozdanie:A8-0093/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX)
Sprawozdanie:A8-0094/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Agencja Europejskiego GNSS
Sprawozdanie:A8-0095/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS
Sprawozdanie:A8-0103/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie „Czyste nieboˮ
Sprawozdanie:A8-0107/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ENIAC
Sprawozdanie:A8-0104/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie „Ogniwa paliwowe i technologie wodoroweˮ
Sprawozdanie:A8-0112/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie "Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych"
Sprawozdanie:A8-0106/2015
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie na rzecz realizacji ITER i rozwoju energii termojądrowej
Sprawozdanie:A8-0108/2015
Sprawozdawca: Anders Primdahl Vistisen
CONT
 
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie SESAR
Sprawozdanie:A8-0110/2015
Sprawozdawca: Anders Primdahl Vistisen
CONT
 
Fundusze rynku pieniężnego
Sprawozdanie:A8-0041/2015 ***I
Sprawozdawca: Neena Gill
ECON
 
Przywóz wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich nieobjętych szczegółowymi regułami Unii dotyczącymi przywozu
Sprawozdanie:A8-0016/2015 ***I
Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa
INTA
 
Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2016 – sekcja 1 – Parlament
Sprawozdawca: Gérard Deprez
BUDG
 
Prokuratura Europejska
Sprawozdanie:A8-0055/2015
Sprawozdawca: Monica Macovei
LIBE
 
Strategia dotycząca alkoholu
Sprawozdanie:O-000008/2015 Komisja Europejska ENVI
 
Druga rocznica runięcia kompleksu Rana Plaza i postępy w zakresie porozumienia na rzecz zrównoważoności
 
Sprawozdanie z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej (w dniu 23 kwietnia 2015 r.) – Ostatnie tragiczne wydarzenia na Morzu Śródziemnym oraz polityka UE w zakresie azylu i migracji
 
 
29-04-2015 -
15:00 - 23:00
Debaty
 
 
W sprawie morderstw na studentach w Kenii dokonanych przez grupę terrorystyczną Asz-Szabab
 
Niszczenie obiektów kultury przez ISIS/DAISZ
Sprawozdanie:O-000032/2015 Komisja Europejska CULT
Sprawozdanie:O-000031/2015 Rada Unii Europejskiej CULT
 
Sytuacja na Malediwach
 
Sprawozdanie z postępów Albanii w 2014 r.
 
Sprawozdanie z postępów Bośni i Hercegowiny w 2014 r.
 
Zawieszenie stosowania nadzwyczajnych środków handlowych w odniesieniu do Bośni i Hercegowiny
Sprawozdanie:A8-0060/2015 ***I
Sprawozdawca: Goffredo Maria Bettini
INTA
 
Zobowiązania państw członkowskich UE dotyczące oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA)
Sprawozdanie:O-000036/2015 Komisja Europejska DEVE
Sprawozdanie:O-000035/2015 Rada Unii Europejskiej DEVE
 
Traktat z Marrakeszu o wyjątkach w prawie autorskim dla osób niedowidzących
Sprawozdanie:O-000021/2015 Rada Unii Europejskiej JURI
 
 
 
30-04-2015 -
08:30 - 11:50
Debaty
 
 
Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego za 2013 r.
Sprawozdanie:A8-0057/2015
Sprawozdawca: Ernest Urtasun
ECON
 
Expo 2015 w Mediolanie: „Wyżywić planetę: energia do życia”
Sprawozdanie:O-000016/2015 Komisja Europejska AGRI
 
Epidemia w gajach oliwnych spowodowana bakterią Xylella fastidiosa
Sprawozdanie:O-000038/2015 Komisja Europejska AGRI
 
 
30-04-2015 -
12:00 - 14:00
GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
 
 
Zawieszenie stosowania nadzwyczajnych środków handlowych w odniesieniu do Bośni i Hercegowiny
Sprawozdanie:A8-0060/2015 ***I
Sprawozdawca: Goffredo Maria Bettini
INTA
 
W sprawie morderstw na studentach w Kenii dokonanych przez grupę terrorystyczną Asz-Szabab
 
Niszczenie obiektów kultury przez ISIS/DAISZ
Sprawozdanie:O-000032/2015 Komisja Europejska CULT
Sprawozdanie:O-000031/2015 Rada Unii Europejskiej CULT
 
Sytuacja na Malediwach
 
Sprawozdanie z postępów Albanii w 2014 r.
 
Sprawozdanie z postępów Bośni i Hercegowiny w 2014 r.
 
Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego za 2013 r.
Sprawozdanie:A8-0057/2015
Sprawozdawca: Ernest Urtasun
ECON
 
Expo 2015 w Mediolanie: „Wyżywić planetę: energia do życia”
Sprawozdanie:O-000016/2015 Komisja Europejska AGRI
 
Sytuacja w Nigerii
 
 
30-04-2015 -
15:00 - 16:00
Debaty
 
 
Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa - maksymalnie jedna godzina (art. 135 Regulaminu PE)
Sprawa Nadii Sawczenko
Sytuacja w obozie dla uchodźców Jarmuk w Syrii
Uwięzienie działaczy na rzecz prac człowieka i praw pracowniczych w Algierii
 
 
30-04-2015 -
16:00 - 17:00
GŁOSOWANIA (po zakończeniu poprzedzających debat)
 
 
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)
 
 
 
Sprawozdanie do rozpatrzenia w trakcie sesji
 
 
ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych
Dotyczy: A8-0025/2015

Data:
26-02-2015
Nils Torvalds
ENVI
 
REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Aviation Safety Agency for the financial year 2013
Dotyczy: A8-0074/2015

Data:
30-03-2015
Ryszard Czarnecki
CONT
 
ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej
Dotyczy: A8-0129/2015

Data:
10-04-2015
Gabrielius Landsbergis
AFET
 
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1304/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w odniesieniu do zwiększenia kwoty początkowych płatności zaliczkowych wypłacanych na rzecz programów operacyjnych wspieranych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Dotyczy: A8-0134/2015

Data:
21-04-2015
Elisabeth Morin-Chartier
EMPL
 
 
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi regułami Unii dotyczącymi przywozu (wersja przekształcona)
Dotyczy: A8-0016/2015

Data:
29-01-2015
Jarosław Wałęsa
INTA
 
SPRAWOZDANIE w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych procedur stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, oraz stosowania Umowy przejściowej w sprawie handlu i spraw związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony (tekst ujednolicony)
Dotyczy: A8-0017/2015

Data:
30-01-2015
Andrzej Duda
JURI
 
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących w procesie stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej lub powiązanych z tym procesem oraz zawieszającego jego stosowanie w odniesieniu do Bośni i Hercegowiny
Dotyczy: A8-0060/2015

Data:
24-03-2015
Goffredo Maria Bettini
INTA
 
REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Aviation Safety Agency for the financial year 2013
Dotyczy: A8-0074/2015

Data:
30-03-2015
Ryszard Czarnecki
CONT
 
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1304/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w odniesieniu do zwiększenia kwoty początkowych płatności zaliczkowych wypłacanych na rzecz programów operacyjnych wspieranych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Dotyczy: A8-0134/2015

Data:
21-04-2015
Elisabeth Morin-Chartier
EMPL
 
 
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących w procesie stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej lub powiązanych z tym procesem oraz zawieszającego jego stosowanie w odniesieniu do Bośni i Hercegowiny
Dotyczy: A8-0060/2015

Data:
24-03-2015
Goffredo Maria Bettini
INTA