Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)
 

Majowa sesja plenarna w skrócie

Sesja plenarna Instytucje22-05-2015 - 10:58
 

Podczas majowej sesji plenarnej w Strasburgu (18-21 maja) posłowie przyjęli środki mające na celu zapobieżenie wykorzystywania zysków z handlu minerałami dla finansowania konfliktów zbrojnych. Poza tym Parlament Europejski wezwał państwa członkowskie do podjęcia negocjacji ws. urlopu macierzyńskiego. Na sesji plenarnej odbyła się także debata na temat przeciwdziałania migracji do UE. Posłowie przyjęli również surowsze przepisy służące walce z praniem brudnych pieniędzy. (Przeczytaj więcej: Majowa sesja plenarna w skrócie )

 

Prawo upadłościowe: Druga szansa dla uczciwych przedsiębiorców

Sesja plenarna Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne / Sprawy gospodarcze i walutowe21-05-2015 - 13:23
Co roku około 200 tys. firm w UE ogłasza bankructwo, przez co pracę traci 1,7 mln osób.  

Co roku około 200 tys. firm w UE ogłasza bankructwo, przez co pracę traci 1,7 mln osób. Co czwarty przypadek bankructwa ma charakter transgraniczny, czyli dotyczy więcej niż jednego państwa. W środę posłowie przyjęli zalecenie do drugiego czytania w sprawie transgranicznego postępowania upadłościowego. Nowe przepisy zakładają zasadę „drugiej szansy” – wsparcie w przypadku bankructwa i pomoc dla uczciwych firm w trudnej sytuacji w taki sposób, aby utrzymać je w obrocie. (Przeczytaj więcej: Prawo upadłościowe: Druga szansa dla uczciwych przedsiębiorców )

 

Parliament urges EU member states to gear up for new security challenges now

Plenary Session External relations21-05-2015 - 12:56

Today’s unprecedented level of instability at EU borders demands that the EU and its member states shoulder more responsibility for their security and defence now, say MEPs in a resolution voted on Thursday. They urge member states to use Common Security and Defence Policy tools more effectively, improve the fit between external and internal security measures, and pool and share resources, so as to counter terrorism, fight organised crime, strengthen cyber-defence and cope with migration. (Read more: Parliament urges EU member states to gear up for new security challenges now )

 

Human rights: Zimbabwe; Thailand; Swaziland

Plenary Session Humanitarian aid / Development and cooperation21-05-2015 - 12:20

Parliament passed three resolutions on Thursday, calling for Zimbabwean human rights activist Itai Dzarana to be found immediately; the release of all political prisoners in Swaziland; protection for Rohingya asylum seekers and action against human trafficking in Thailand. (Read more: Human rights: Zimbabwe; Thailand; Swaziland )

 

Konfliktowe minerały: Parlament chce obowiązkowych certyfikatów dla importerów

Sesja plenarna Handel zewnętrzny/międzynarodowy20-05-2015 - 16:59
Grupa chłopców poszukująca złota w rzece w Iga Barrière, 25 kilometry na północ od Bunia, w północno-wschodnim Konga.  

Firmy importujące cynę, tantal, wolfram i złoto na potrzeby produkcji dóbr konsumpcyjnych powinny uzyskiwać certyfikaty poświadczające, że ich działalność na obszarach objętych konfliktami nie sprzyja eskalacji tych konfliktów i łamaniu praw człowieka - uznali posłowie w stanowisku dotyczącym projektu przepisów przyjętych w środę przez Komisję. Poparło je 402 deputowanych, 188 głosowało przeciw, 171 się wstrzymało. (Przeczytaj więcej: Konfliktowe minerały: Parlament chce obowiązkowych certyfikatów dla importerów )

 

Alojz Peterle: "UE powinna działać zdecydowanie na rzecz ustabilizowania FYROM"

Sesja plenarna Instytucje / Rozszerzenie20-05-2015 - 14:24
Poseł Alojz Peterle (EPP, Słowenia)  

Posłowie będą dyskutować w środę popołudniu wraz z Federicą Mogherini, wysoką przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, o kryzysie w byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii. To bałkańskie państwo uzyskało w 2005 r. status państwa kandydującego. W ostatnim czasie dochodzi tam do masowych demonstracji i aktów przemocy. Przed debatą plenarną rozmawiamy z Alojzem Peterle, szefem delegacji do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Była Jugosłowiańska Republika Macedonii. (Przeczytaj więcej: Alojz Peterle: "UE powinna działać zdecydowanie na rzecz ustabilizowania FYROM" )

 

Olive trees: MEPs demand action to halt spread of killer bacteria

Plenary Session Agriculture20-05-2015 - 13:45

The EU must take effective measures to prevent the spread of Xylella fastidiosa bacteria beyond Italy, where it is severely damaging olive trees, says a resolution passed by Parliament on Wednesday. MEPs welcome EU import restrictions on plants from affected areas in third countries but say more may be needed. They also urge that growers be compensated for their losses, and suggest stepping up funding for research to combat the bacteria, which may attack other plants. (Read more: Olive trees: MEPs demand action to halt spread of killer bacteria )

 

Maternity leave: MEPs urge Council to restart talks

Plenary Session Women's rights/Equal opportunities20-05-2015 - 13:41
Maternity leave - illustration  

MEPs pressed the European Commission not to withdraw a draft EU directive on maternity leave, despite four years’ deadlock over it in the EU Council of Ministers, in a resolution voted on Wednesday. They also urged the ministers to resume talks and agree an official position. (Read more: Maternity leave: MEPs urge Council to restart talks )

 

EP 2016 calendar of plenary sessions approved

Plenary Session Institutions20-05-2015 - 12:56

The calendar of European Parliament part-sessions for 2016, tabled by the EP Conference of Presidents, was approved by MEPs on Wednesday. (Read more: EP 2016 calendar of plenary sessions approved )

 

Migracja: posłowie debatowali nad reakcją Unii Europejskiej

Sesja plenarna Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne20-05-2015 - 12:49
Przewodniczący Martin Schulz otworzył debatę poświęconą migracji  

Posłowie debatowali wraz z przedstawicielami Komisji Europejskiej i Rady o tym, jak Unia Europejska powinna odpowiedzieć na napływ migrantów, którzy starają się dostać na terytorium UE, ryzykując życiem np. w czasie przeprawy przez Morze Śródziemne. Wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans i komisarz ds. migracji Dimitris Avramopoulos przedstawili szereg środków, w tym również mechanizm rozmieszczania migrantów w państwach UE oraz zwiększenie budżetu na ochronę granic. (Przeczytaj więcej: Migracja: posłowie debatowali nad reakcją Unii Europejskiej )

 

Anneli Jäätteenmäki elected as a new EP vice-president

Plenary Session Institutions / Parliament's Rules of Procedure20-05-2015 - 12:36
The new Vice President Anneli JÄÄTTEENMÄKI has been elected today  

Anneli Jäätteenmäki (ALDE, FI) was elected in a secret ballot (Rule 15) as a new vice-president of the European Parliament on Wednesday, following the resignation of Olli Rehn (ALDE, FI), who was elected to the Finnish parliament in April. Fabio Massimo Castaldo (EFDD, IT) was also a candidate for the post. (Read more: Anneli Jäätteenmäki elected as a new EP vice-president )

 

Zaostrzenie przepisów zapobiegających praniu pieniędzy

Sesja plenarna Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne / Sprawy gospodarcze i walutowe20-05-2015 - 12:23
Money Laundry  

Każdy rzeczywisty beneficjent lub właściciel przedsiębiorstwa, znajdzie się w centralnym rejestrze, utworzonym w każdym państwie UE, dostępnym dla władz i dla osób o "uzasadnionym interesie", jak dziennikarze, zgodnie z nowymi przepisami uzgodnionymi z Radą i przyjętymi przez Parlament w środę. Przepisy mają na celu zapobieganie praniu pieniędzy, przestępstwom podatkowym oraz finansowaniu terrorystów. Nowe zasady śledzenia przelewów również zostały przyjęte w środę. (Przeczytaj więcej: Zaostrzenie przepisów zapobiegających praniu pieniędzy )

 

Ideas on Ethiopia, former Yugoslav Republic of Macedonia and Eastern Partnership

Plenary Session External relations20-05-2015 - 11:00

The situation in Ethiopia ahead of the 24 May parliamentary elections, the political crisis and killings in the former Yugoslav Republic of Macedonia, and preparations for the 21-22 May Riga Eastern Partnership Summit will be discussed with Commissioner Christos Stylianides, the Latvian Presidency, and EU foreign affairs chief Federica Mogherini, from 15.00 on Wednesday. (Read more: Ideas on Ethiopia, former Yugoslav Republic of Macedonia and Eastern Partnership )

 

Debata na temat Europejskiej Agendy dotyczącej Migracji na lata: 2015-2020

Sesja plenarna Imigracja20-05-2015 - 10:22

Posłowie wypowiedzą się na temat Europejskiej Agendy dot. migracji, zaproponowanej 13 maja przez Komisję Europejską, w środę o 9.00 podczas debaty z wiceprzewodniczącym Fransem Timmermansem, komisarzem do spraw migracji Dimitrisem Avramopoulos i przedstawicielem Prezydencji Rady UE. (Przeczytaj więcej: Debata na temat Europejskiej Agendy dotyczącej Migracji na lata: 2015-2020 )

 

Views on Hungary, fundamental rights and EU values

Plenary Session Fundamental rights19-05-2015 - 20:31

The situation in Hungary, following Prime Minister Viktor Orbán's remarks on the possibility of reinstating the death penalty there and the government’s public “consultation” on immigration, were debated by MEPs, Commission Vice-President Frans Timmermans, Latvian State Secretary for European Affairs Zanda Kalniņa-Lukaševica for the Presidency of the EU Council of Ministers and Mr Orbán himself on Tuesday afternoon. (Read more: Views on Hungary, fundamental rights and EU values )

 

Posłowie chcą przerwania impasu w sprawie urlopu macierzyńskiego

Sesja plenarna Polityka społeczna19-05-2015 - 16:33
 

Urlop macierzyński ma duże znaczenie dla równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym kobiet i mężczyzn. Długość urlopu w UE jest jednak zróżnicowana, a próby ustanowienia minimalnego standardu są blokowane od 2008 r. Komisja Europejska ostrzegła, że wycofa propozycję, jeśli nie nastąpi postęp w pracach. W rezolucji uchwalonej w środę 20 maja posłowie wezwali KE do rezygnacji z pomysłu wycofania wniosku, a państwa członkowskie do podjęcia negocjacji. (Przeczytaj więcej: Posłowie chcą przerwania impasu w sprawie urlopu macierzyńskiego )

 

Jednolity rynek cyfrowy: Europa wchodzi do gry

Sesja plenarna Swobodny przepływ towarów / Swobodny przepływ usług / Społeczeństwo informacyjne19-05-2015 - 16:00
Od lewej u góry: Andrus Asip, Françoise Grossetête (PPE), Marju Lauristin (S&D), Vicky Ford (ECR), Dita Charanzová (ALDE), Dennis de Jong (GUE/NGL), Michel Reimon (GUE/NGL), David Borrellu (EFDD), Mylène Troszczynski (NI)  

Usunięcie barier istniejących w internecie i korzyści gospodarcze, które z tego wynikają – to przedmiot wtorkowej debaty plenarnej posłów z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Andrusem Ansipem. KE zaprezentowała strategię jednolitego rynku cyfrowego 6 maja, a Parlament Europejski przedstawił z własnej inicjatywy raport opracowany przez kilka komisji. Jednolity rynek cyfrowy będzie również tematem najbliższej Rady Europejskiej (25-26 maja). (Przeczytaj więcej: Jednolity rynek cyfrowy: Europa wchodzi do gry )

 

Posłowie przedstawiają plan działania dla bezpieczniejszej opieki zdrowotnej

Sesja plenarna Zdrowie publiczne19-05-2015 - 13:24
Patient Safety illustration  

Rezolucja, przedstawiająca działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pacjentów, między innymi, poprzez walkę z rosnącą odpornością na antybiotyki stosowane w lecznictwie i w weterynarii, odpowiedzialne stosowanie dostępnych kuracji oraz wspomaganie innowacji została przyjęta we wtorek. Posłowie podkreślili też, że infekcje nabyte podczas pobytu w szpitalu dotyczą od 8 do 12% pacjentów i uważane są za przyczynę 37 000 zgonów rocznie oraz obciążają ograniczone budżety służby zdrowia. (Przeczytaj więcej: Posłowie przedstawiają plan działania dla bezpieczniejszej opieki zdrowotnej )

 

Financing for development: EU countries to stick to foreign aid commitments

Plenary Session Development and cooperation19-05-2015 - 12:34

MEPs urged EU member countries to respect their Official Development Assistance (ODA) target of 0.7% of national income and to set timetables for reaching it by 2020 in a resolution adopted on Tuesday. They also stressed the need to mobilise domestic resources efficiently in developing countries as a key source of financing. (Read more: Financing for development: EU countries to stick to foreign aid commitments )

 

Sytuacja na Węgrzech: debata w obecności Premiera Orbána we wtorek popołudniu

Sesja plenarna Prawa podstawowe19-05-2015 - 11:00

Poselska debata o sytuacji na Węgrzech z udziałem wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, odbędzie się we wtorek popołudniu. Debata jest odpowiedzą na wypowiedzi prezydenta Wiktora Orbana o możliwości przywrócenia kary śmierci na Węgrzech oraz na konsultacje społeczne dotyczące imigracji przeprowadzone przez węgierski rząd. Premier Węgier Wiktor Orbán będzie obecny podczas debaty. (Przeczytaj więcej: Sytuacja na Węgrzech: debata w obecności Premiera Orbána we wtorek popołudniu )

 

Otwarcie sesji majowej w Strasburgu

Sesja plenarna Instytucje18-05-2015 - 19:21
Przewodniczący Parlamentu Martin Schulz na mównicy, otwiera sesję pelnarną  

Przewodniczący Parlamentu Martin Schulz poinformował Izbę, że premier Węgier Viktor Orbán zgłosił chęć uczestniczenia w debacie poświęconej sytuacji na Węgrzech zaplanowanej na wtorek popołudniu. (Przeczytaj więcej: Otwarcie sesji majowej w Strasburgu )

 

Debata z komisarzem Ansipem o strategii dla jednolitego rynku cyfrowego

Sesja plenarna Badania i innowacje / Społeczeństwo informacyjne18-05-2015 - 19:00

We wtorek rano Parlament Europejski będzie debatował nad propozycją Nowej strategii UE dla jednolitego rynku cyfrowego. Strategia obejmuje działania zmierzające do poprawy dostępu konsumentów do towarów i usług cyfrowych w Europie oraz stworzenia sprzyjających warunków i równych szans na rynku cyfrowym dla sieci internetowych i świadczenia innowacyjnych usług. Celem jest maksymalne wykorzystanie potencjału wzrostu cyfrowej gospodarki. (Przeczytaj więcej: Debata z komisarzem Ansipem o strategii dla jednolitego rynku cyfrowego )

 

Odbudować zaufanie do wskaźników finansowych

Sesja plenarna Sprawy gospodarcze i walutowe18-05-2015 - 13:47
Nowe przepisy mają na celu przywrócenie wiarygodności wskaźników finansowych.  

Niedawne skandale pokazały, że szeroko stosowane wskaźniki, takie jak LIBOR i EURIBOR, od których zależą transakcje na rynkach finansowych, są podatne na manipulacje. Na sesji plenarnej odbędą się debata (18 maja) i głosowanie (19 maja) nad nowymi przepisami gwarantującymi przejrzystość stosowania wskaźników w UE. “To krok w kierunku zapewniania odporności i dokładności wskaźników” – mówi sprawozdawczyni Cora van Nieuwenhuizen (ALDE, Holandia). Transmisje na żywo na naszej stronie internetowej. (Przeczytaj więcej: Odbudować zaufanie do wskaźników finansowych )

 
 
Porządek obrad sesji plenarnej
 
18-05-2015 -
17:00 - 23:00
Debaty
 
 
Wznowienie sesji i porządek prac
 
Wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych
Sprawozdanie:A8-0131/2015 ***I
Sprawozdawca: Cora van Nieuwenhuizen
ECON
 
Finansowanie rozwoju
Sprawozdanie:A8-0143/2015
Sprawozdawca: Pedro Silva Pereira
DEVE
 
Umowy w sprawie wyrobów tytoniowych
 
Przepisy dotyczące podatku VAT i małego punktu kompleksowej obsługi VAT (MOSS) od usług cyfrowych, książek i gazet w UE
 
Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
 
Krótka prezentacja następujących sprawozdań:
Bezpieczniejsza opieka zdrowotna w Europie
Sprawozdanie:A8-0142/2015
Sprawozdawca: Piernicola Pedicini
ENVI
Możliwości dla MŚP w związku z ekologicznym wzrostem gospodarczym
Sprawozdanie:A8-0135/2015
Sprawozdawca: Philippe De Backer
ITRE
 
 
 
19-05-2015 -
09:00 - 11:50
Debaty
 
 
Unijny system certyfikacji własnej importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka
Sprawozdanie:A8-0141/2015 ***I
Sprawozdawca: Iuliu Winkler
INTA
 
Decyzja przyjęta w sprawie jednolitego rynku cyfrowego
 
 
19-05-2015 -
12:00 - 14:00
GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
 
 
Środki ochronne przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską
Sprawozdanie:A8-0145/2015 ***I
Sprawozdawca: Andrzej Duda
JURI
 
Konwencja o prawnej ochronie usług opartych lub polegających na dostępie warunkowym
Sprawozdanie:A8-0071/2015 ***
Sprawozdawca: Pavel Svoboda
JURI
 
Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Viktora Uspaskicha
Sprawozdanie:A8-0149/2015
Sprawozdawca: Laura Ferrara
JURI
 
Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Jérôme'a Lavrilleuxa
Sprawozdanie:A8-0152/2015
Sprawozdawca: Heidi Hautala
JURI
 
Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Janusza Korwin-Mikkego
Sprawozdanie:A8-0150/2015
Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos
JURI
 
Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Theodorosa Zagorakisa
Sprawozdanie:A8-0151/2015
Sprawozdawca: Andrzej Duda
JURI
 
Wniosek o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Usprawnienia funkcjonowania Unii Europejskiej w oparciu o potencjał Traktatu z Lizbony”
 
Wniosek o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Możliwości rozwoju i korekty obecnej struktury instytucjonalnej Unii Europejskiej”
 
Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów w sprawie „Usprawnienia funkcjonowania Unii Europejskiej w oparciu o potencjał Traktatu z Lizbony”
 
Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów w sprawie „Możliwości rozwoju i korekty obecnej struktury instytucjonalnej Unii Europejskiej ”
 
Wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych
Sprawozdanie:A8-0131/2015 ***I
Sprawozdawca: Cora van Nieuwenhuizen
ECON
 
Finansowanie rozwoju
Sprawozdanie:A8-0143/2015
Sprawozdawca: Pedro Silva Pereira
DEVE
 
Bezpieczniejsza opieka zdrowotna w Europie
Sprawozdanie:A8-0142/2015
Sprawozdawca: Piernicola Pedicini
ENVI
 
Możliwości dla MŚP w związku z ekologicznym wzrostem gospodarczym
Sprawozdanie:A8-0135/2015
Sprawozdawca: Philippe De Backer
ITRE
 
 
19-05-2015 -
15:00 - 23:00
Debaty
 
 
Wspólna debata - WPBiO (art.36 TUE)
Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony
Sprawozdanie:A8-0054/2015
Sprawozdawca: Arnaud Danjean
AFET
Finansowanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony
Sprawozdanie:A8-0136/2015
Sprawozdawca: Indrek Tarand
Sprawozdawca: Eduard Kukan
BUDG AFET
Możliwości w zakresie obronności i bezpieczeństwa w Europie
Sprawozdanie:A8-0159/2015
Sprawozdawca: Ana Gomes
AFET
 
Sytuacja na Węgrzech
 
Wspólna debata - Pranie pieniędzy
Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
Sprawozdanie:A8-0153/2015 ***II
Sprawozdawca: Judith Sargentini
Sprawozdawca: Krišjānis Kariņš
ECON LIBE
Informacje towarzyszące transferom środków pieniężnych
Sprawozdanie:A8-0154/2015 ***II
Sprawozdawca: Peter Simon
Sprawozdawca: Timothy Kirkhope
ECON LIBE
 
Wspólna debata - Postępowania upadłościowe
Postępowanie upadłościowe
Sprawozdanie:A8-0155/2015 ***II
Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka
JURI
Przegląd i rozszerzenie zalecenia Komisji z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie nowego podejścia do niepowodzenia w działalności gospodarczej i niewypłacalności w odniesieniu do niewypłacalności gospodarstw domowych i drugiej szansy dla pojedynczych konsumentów i gospodarstw domowych
 
Urlop macierzyński
Sprawozdanie:O-000050/2015 Komisja Europejska FEMM
Sprawozdanie:O-000049/2015 Rada Unii Europejskiej FEMM
 
Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 
 
 
20-05-2015 -
09:00 - 11:50
Debaty
 
 
Europejski program w dziedzinie migracji
 
 
20-05-2015 -
12:00 - 14:00
GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
 
 
Wybory wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego
 
Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu na 2016 r.
 
Umowa o handlu, rozwoju i współpracy z Republiką Południowej Afryki w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej
Sprawozdanie:A8-0146/2015 ***
Sprawozdawca: Davor Ivo Stier
DEVE
 
Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
Sprawozdanie:A8-0153/2015 ***II
Sprawozdawca: Judith Sargentini
Sprawozdawca: Krišjānis Kariņš
ECON LIBE
 
Informacje towarzyszące transferom środków pieniężnych
Sprawozdanie:A8-0154/2015 ***II
Sprawozdawca: Peter Simon
Sprawozdawca: Timothy Kirkhope
ECON LIBE
 
Postępowanie upadłościowe
Sprawozdanie:A8-0155/2015 ***II
Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka
JURI
 
Unijny system certyfikacji własnej importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka
Sprawozdanie:A8-0141/2015 ***I
Sprawozdawca: Iuliu Winkler
INTA
 
DYREKTYWA DELEGOWANA Komisji nr .../.../UE zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla zastosowań kadmu w systemach oświetlenia lub wyświetlania
 
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) …/… zmieniające rozporządzenie (WE) nr 376/2008 w odniesieniu do obowiązku przedstawiania pozwolenia na przywóz alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2336/2003 wprowadzające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 670/2003 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rynku alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego
 
Urlop macierzyński
Sprawozdanie:O-000050/2015 Komisja Europejska FEMM
Sprawozdanie:O-000049/2015 Rada Unii Europejskiej FEMM
 
Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 
Epidemia w gajach oliwnych spowodowana bakterią Xylella fastidiosa
Sprawozdanie:O-000038/2015 Komisja Europejska AGRI
 
 
20-05-2015 -
15:00 - 23:00
Debaty
 
 
Sprawozdanie z postępów Turcji w 2014 r.
 
Sytuacja w Etiopii
 
Sytuacja w byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii
 
Szczyt Partnerstwa Wschodniego (21-22 maja)
 
Szczyt UE-CELAC (10-11 czerwca)
 
Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Sprawozdanie:O-000051/2015 Rada Unii Europejskiej EMPL
 
Połowy wielorybów prowadzone przez Japonię na Antarktyce
 
 
 
21-05-2015 -
08:30 - 12:00
Debaty
 
 
Stopy wzrostu w UE i prognozy gospodarcze z wniosny 2015 r.
 
Zasoby ludzkie na potrzeby monitorowania hurtowych rynków energii przez ACER
Sprawozdanie:O-000028/2015 Komisja Europejska ITRE
 
Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa - maksymalnie jedna godzina (art. 135 Regulaminu PE)
Zimbabwe: sprawa obrońcy praw człowieka Itaia Dzamary
Dramatyczna sytuacja uchodźców należących do mniejszości etnicznej Rohingya, w tym kwestia masowych grobów w Tajlandii
Suazi: sprawa obrońców praw człowieka Thulaniego Maseko i Bhekiego Makhubu
 
 
21-05-2015 -
12:00 - 14:00
GŁOSOWANIE (na zakończenie poprzedniej debaty), następnie wyjaśnienia dotyczące głosowania
 
 
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)
 
Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony
Sprawozdanie:A8-0054/2015
Sprawozdawca: Arnaud Danjean
AFET
 
Finansowanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony
Sprawozdanie:A8-0136/2015
Sprawozdawca: Indrek Tarand
Sprawozdawca: Eduard Kukan
BUDG AFET
 
Możliwości w zakresie obronności i bezpieczeństwa w Europie
Sprawozdanie:A8-0159/2015
Sprawozdawca: Ana Gomes
AFET
 
Sprawozdanie z postępów Turcji w 2014 r.
 
 
 
Sprawozdanie do rozpatrzenia w trakcie sesji
 
 
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijny system certyfikacji własnej w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw odpowiedzialnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka
Dotyczy: A8-0141/2015

Data:
24-04-2015
Iuliu Winkler
INTA
 
ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE
Dotyczy: A8-0153/2015

Data:
11-05-2015
Judith Sargentini
Krišjānis Kariņš
ECON LIBE
 
 
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijny system certyfikacji własnej w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw odpowiedzialnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka
Dotyczy: A8-0141/2015

Data:
24-04-2015
Iuliu Winkler
INTA
 
ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich protokołu dodatkowego do umowy o handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej
Dotyczy: A8-0146/2015

Data:
28-04-2015
Davor Ivo Stier
DEVE
 
ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE
Dotyczy: A8-0153/2015

Data:
11-05-2015
Judith Sargentini
Krišjānis Kariņš
ECON LIBE