Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Biuletyn

29-11-2016 - 18:24
 
Kontakty
 
 
 
   
 

Parliament approves €31.5m in EU aid to repair flood damage in Bavaria

Plenary Session Budget01-12-2016 - 15:01

MEPs approved €31.5 million in EU aid to repair flood damage in Bavaria in a plenary vote on Thursday. Seven people died in the May and June 2016 floods, which affected more than 47,000 people in Lower Bavaria. Over 2,000 were still unable to return to their homes two months later. Hardest hit was the Rottal-Inn district in Lower Bavaria. The aid will come from the EU Solidarity Fund (EUSF). (Read more: Parliament approves €31.5m in EU aid to repair flood damage in Bavaria )

 

Albrecht: Umowa parasolowa z USA zapewnia wysoką ochronę danych osobowych

Sesja plenarna Współpraca sądowa / Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne01-12-2016 - 14:53
Jan Philipp Albrecht (Greens/EFA, Niemcy)  

W środę na sesji plenarnej odbędzie się debata, a w czwartek głosowanie nad umową między Stanami Zjednoczonymi a UE ws. ochrony informacji osobowych powiązanych z zapobieganiem przestępstwom, ich śledzeniem, wykrywaniem i ściganiem (tzw. umowa „parasolowa”). Porozumienie pomoże odbudować zaufanie po sprawie E. Snowdena - uważa sprawozdawca Jan Philipp Albrecht (Greens/EFA, Niemcy). Umowa ma dotyczyć przekazywania danych między USA i UE dla celów egzekwowania prawa, w tym walki z terroryzmem. (Przeczytaj więcej: Albrecht: Umowa parasolowa z USA zapewnia wysoką ochronę danych osobowych )

 

W budżecie UE na rok 2017, parlamentarni negocjatorzy wywalczyli większe wsparcie dla zatrudnienia ludzi młodych, kluczowych inicjatyw dla małych i średnich przedsiębiorstw, projektów dotyczących infrastruktury transportowej, badań oraz mobilności studentów dzięki programowi Erasmus+. Środki na pokrycie zobowiązań, w 2017, wyniosą €157.86 miliardów, a środki na pokrycie płatności wyniosą €134.49 miliardów. (Przeczytaj więcej: Budżet UE na 2017 przyjęty: wsparcie dla młodych oraz wzrostu gospodarczego )

 

Parlament poparł umowę między UE i USA o ochronie danych osobowych

Sesja plenarna Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne01-12-2016 - 12:33

Umowa między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi w sprawie ochrony danych osobowych uzyskała szerokie poparcie posłów w czwartkowym głosowaniu. Porozumienie zapewni wysoki stopień obowiązkowej ochrony informacji wymienianych w ramach współpracy policyjnej i sądowej po obu stronach Atlantyku. (Przeczytaj więcej: Parlament poparł umowę między UE i USA o ochronie danych osobowych )

 

Commission code of conduct: MEPs call for detailed declarations of interest

Plenary Session Justice and home affairs01-12-2016 - 12:30

The European Commission should revise its code of conduct for Commissioners, to ensure that their declarations of interests give a complete picture of the financial situation and activities of a Commissioner and his or her family, said MEPs in a non-binding resolution voted on Thursday. The “cooling off” period for ex-Commissioners should be prolonged to 36 months, they added. (Read more: Commission code of conduct: MEPs call for detailed declarations of interest )

 

Parliament demands better protection for small investors

Plenary Session Economic and monetary affairs01-12-2016 - 12:00

Small investors need better information about the possible risks and fees for investment products they might buy, say MEPs. They voted on Thursday, by 561 votes to 9 with 75 abstentions, to delay the introduction of a key explanatory document supplied by investment providers to consumers, while the EU Commission comes up with better proposals. (Read more: Parliament demands better protection for small investors )

 

Otwarcie sesji: dodatkowe głosowania ws. umowy między UE i USA

Sesja plenarna Instytucje30-11-2016 - 17:05
Kristalina Georgieva, komisarz, z uśmiechem słucha oklasków posłów na sali obrad plenarnych parlamentu w Brukseli  

Przewodniczący Martin Schulz poinformował o rozszerzeniu czwartkowego porządku obrad o dwa projekty rezolucji. Oba dotyczą umowy między UE i USA w sprawie ochrony danych osobowych w postępowaniach karnych i oba mają ten sam cel: wystąpienie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o opinię w sprawie zgodności umowy z unijnymi traktatami. Jeżeli wniosek o zasięgnięcie opinii zostanie przyjęty, Parlament będzie musiał odroczyć głosowanie nad swoimi zaleceniami dotyczącymi tej umowy. (Przeczytaj więcej: Otwarcie sesji: dodatkowe głosowania ws. umowy między UE i USA )

 

Debata w sprawie umowy między UE i USA o ochronie danych osobowych o 19.00

Sesja plenarna Współpraca sądowa30-11-2016 - 14:00

Parlament będzie debatował z komisarz Věrą Jourovą na temat całościowego porozumienia między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi w sprawie ochrony danych osobowych przekazywanych w sprawach karnych. (Przeczytaj więcej: Debata w sprawie umowy między UE i USA o ochronie danych osobowych o 19.00 )

 
 
Porządek obrad sesji plenarnej
 
30-11-2016 -
15:00 - 23:00
Debaty
 
 
Wznowienie sesji i porządek prac
 
Procedura budżetowa na rok 2017: tekst wspólny
Sprawozdanie:A8-0353/2016
Sprawozdawca: Indrek Tarand
Sprawozdawca: Jens Geier
BUDE
 
Przegląd WRF
 
Wstępna Umowa o partnerstwie gospodarczym UE/Ghana
Sprawozdanie:A8-0328/2016 ***
Sprawozdawca: Christofer Fjellner
INTA
 
Umowa między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a UE w sprawie ochrony informacji osobowych powiązanych z zapobieganiem przestępstwom, ich śledzeniem, wykrywaniem i ściganiem
Sprawozdanie:A8-0354/2016 ***
Sprawozdawca: Jan Philipp Albrecht
LIBE
 
Przekazanie światowej społeczności internetowej nadzoru nad IANA w październiku 2016 r. i nadchodzące Forum Zarządzania Internetem w Meksyku (w dniach 6-8 grudnia 2016 r.)
 
Wspólna debata - Fundusz Solidarności
Fundusz Solidarności Unii Europejskiej: ocena
Sprawozdanie:A8-0341/2016
Sprawozdawca: Salvatore Cicu
REGI
Sytuacja we Włoszech po trzęsieniach ziemi
Sprawozdanie:O-000146/2016 Komisja Europejska
Sprawozdanie:O-000141/2016 Komisja Europejska
Sprawozdanie:O-000140/2016 Komisja Europejska
Sprawozdanie:O-000139/2016 Komisja Europejska
 
Deklaracje komisarzy o braku konfliktu interesów – wytyczne
Sprawozdanie:A8-0315/2016
Sprawozdawca: Pascal Durand
JURI
 
Krótka prezentacja następującego sprawozdania:
Odpowiedzialność, odszkodowania i zabezpieczenia finansowe w odniesieniu do działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich
Sprawozdanie:A8-0308/2016
Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos
JURI
 
Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
 
 
 
01-12-2016 -
09:00 - 11:00
Debaty
 
 
Zwalczanie rasizmu, ksenofobii, homofobii i innych form nietolerancji
 
Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga
 
 
01-12-2016 -
11:00 - 11:30
Uroczyste posiedzenie
 
 
Wystąpienie Al-Badżego Ka’ida as-Sibsiego, prezydenta Republiki Tunezyjskiej
 
 
01-12-2016 -
11:30 - 13:00
GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
 
 
Ustanowienie kodeksu celnego w odniesieniu do towarów, które czasowo opuściły obszar celny Unii drogą morską lub powietrzną
Sprawozdanie:A8-0329/2016 ***I
Sprawozdawca: Maria Grapini
IMCO
 
Dokumenty zawierające kluczowe informacje dotyczące detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania
Sprawozdanie:A8-0356/2016 ***I
Sprawozdawca: Pervenche Berès
ECON
 
Umowa między Unią Europejską a Republiką Kiribati dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych
Sprawozdanie:A8-0334/2016 ***
Sprawozdawca: Mariya Gabriel
LIBE
 
Umowa między Unią Europejską a Wyspami Salomona dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych
Sprawozdanie:A8-0336/2016 ***
Sprawozdawca: Mariya Gabriel
LIBE
 
Umowa między Unią Europejską a Mikronezją dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych
Sprawozdanie:A8-0337/2016 ***
Sprawozdawca: Mariya Gabriel
LIBE
 
Umowa między Unią Europejską a Tuvalu dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych
Sprawozdanie:A8-0333/2016 ***
Sprawozdawca: Mariya Gabriel
LIBE
 
Umowa między Unią Europejską a Republiką Wysp Marshalla dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych
Sprawozdanie:A8-0335/2016 ***
Sprawozdawca: Mariya Gabriel
LIBE
 
Fundusz Solidarności Unii Europejskiej: ocena
Sprawozdanie:A8-0341/2016
Sprawozdawca: Salvatore Cicu
REGI
 
Opinia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zgdoności z Traktatami umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie ochrony informacji osobowych powiązanych z zapobieganiem przestępstwom, ich śledzeniem, wykrywaniem i ściganiem
 
Umowa między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a UE w sprawie ochrony informacji osobowych powiązanych z zapobieganiem przestępstwom, ich śledzeniem, wykrywaniem i ściganiem
Sprawozdanie:A8-0354/2016 ***
Sprawozdawca: Jan Philipp Albrecht
LIBE
 
Wstępna Umowa o partnerstwie gospodarczym UE/Ghana
Sprawozdanie:A8-0328/2016 ***
Sprawozdawca: Christofer Fjellner
INTA
 
Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2016 r.
Sprawozdanie:A8-0347/2016
Sprawozdawca: José Manuel Fernandes
BUDG
 
Projekt budżetu korygującego nr 4 do budżetu ogólnego na rok 2016: Aktualizacja środków w celu uwzględnienia ostatnich wydarzeń w dziedzinie migracji i bezpieczeństwa, obniżenia środków na płatności i środków na zobowiązania
Sprawozdanie:A8-0350/2016
Sprawozdawca: José Manuel Fernandes
BUDG
 
Projekt budżetu korygującego nr 5 /2016 - wykonanie decyzji w sprawie zasobów własnych
Sprawozdanie:A8-0348/2016
Sprawozdawca: José Manuel Fernandes
BUDG
 
Uruchomienie Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Niemcom
Sprawozdanie:A8-0352/2016
Sprawozdawca: Monika Hohlmeier
BUDG
 
Projekt budżetu korygującego nr 6 do budżetu ogólnego na 2016 r. towarzyszący wnioskowi dotyczącemu uruchomienia Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Niemcom
Sprawozdanie:A8-0349/2016
Sprawozdawca: José Manuel Fernandes
BUDG
 
Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r.
Sprawozdanie:A8-0346/2016
Sprawozdawca: Jens Geier
BUDG
 
Uruchomienie instrumentu elastyczności do celów finansowania natychmiastowych środków budżetowych z myślą o reagowaniu na obecny kryzys związany z migrantami, uchodźcami i bezpieczeństwem
Sprawozdanie:A8-0351/2016
Sprawozdawca: Jens Geier
BUDG
 
Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2017 r.
Sprawozdanie:A8-0323/2016
Sprawozdawca: Patricija Šulin
BUDG
 
Procedura budżetowa na rok 2017: tekst wspólny
Sprawozdanie:A8-0353/2016
Sprawozdawca: Indrek Tarand
Sprawozdawca: Jens Geier
BUDE
 
Sytuacja we Włoszech po trzęsieniach ziemi
Sprawozdanie:O-000146/2016 Komisja Europejska
Sprawozdanie:O-000141/2016 Komisja Europejska
Sprawozdanie:O-000140/2016 Komisja Europejska
Sprawozdanie:O-000139/2016 Komisja Europejska
 
Deklaracje komisarzy o braku konfliktu interesów – wytyczne
Sprawozdanie:A8-0315/2016
Sprawozdawca: Pascal Durand
JURI
 
Odpowiedzialność, odszkodowania i zabezpieczenia finansowe w odniesieniu do działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich
Sprawozdanie:A8-0308/2016
Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos
JURI
 
Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga
 
Dostęp do energii w krajach rozwijających się
Sprawozdanie:O-000134/2016 Komisja Europejska DEVE
 
Stosowanie postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty
Sprawozdanie:A8-0299/2016
Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos
JURI
 
 
 
Sprawozdanie do rozpatrzenia w trakcie sesji
 
 
SPRAWOZDANIE w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 4/2016 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – aktualizacja środków w celu uwzględnienia najnowszych wydarzeń w dziedzinie migracji i bezpieczeństwa, obniżenie środków na płatności i środków na zobowiązania w wyniku przesunięcia zbiorczego, przedłużenie EFIS, zmiany w planie zatrudnienia agencji Frontex oraz aktualizacja środków z dochodów (zasoby własne)
Dotyczy: A8-0350/2016

Data:
25-11-2016
José Manuel Fernandes
BUDG
 
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania
Dotyczy: A8-0356/2016

Data:
29-11-2016
Pervenche Berès
ECON