Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)
 

Olbrzymia pomoc finansowa dla Ukrainy

Sesja plenarna Stosunki zewnętrzne26-03-2015 - 18:02
Gabrielius Landsbergis  

1,8 miliarda euro dla Ukrainy, najwyższa kwota przyznana nieunijnemu krajowi została właśnie zatwierdzona przez posłów na ostatnim posiedzeniu plenarnym 25 marca. Jak zostanie ona rozdystrybuowana? Litewski deputowany chadeków Gabrielius Landsbergis tłumaczy w rozmowie z nami. (Przeczytaj więcej: Olbrzymia pomoc finansowa dla Ukrainy )

 

Czy krajowe wymogi płacy minimalnej są wiążące dla zagranicznych przewoźników?

Sesja plenarna Polityka zatrudnienia / Transport26-03-2015 - 12:08

Pytanie o to, czy Niemcy mają prawo wymagać stosowania swojej minimalnej stawki wynagrodzenia wobec kierowców ciężarówek przejeżdżających przez ich terytorium bardzo podzieliło posłów, którzy wzięli w środę wieczorem udział w debacie z komisarz Violetą Bulc. Komisja Europejska wciąż analizuje skutki tych przepisów, ale w każdym wypadku muszą one być zgodne z prawem Unii, powiedziała komisarz. Niemcy zawiesiły stosowanie przepisów w przypadku przewozów tranzytowych. (Przeczytaj więcej: Czy krajowe wymogi płacy minimalnej są wiążące dla zagranicznych przewoźników? )

 

Ataki terrorystyczne atakiem na demokrację w Tunezji: Posłowie chcą wsparcia UE

Sesja plenarna Stosunki zewnętrzne26-03-2015 - 12:07

Atak terrorystów na muzeum Bardo w Tunisie był w sposób oczywisty skierowany przeciwko demokratyzacji kraju, jedynego, który cieszy się "owocami Arabskiej Wiosny", stwierdzili posłowie podczas debaty z Fereriką Mogherini, w środę wieczorem. Wszyscy, którzy zabrali głos, podkreślali jak ważne jest wsparcie dla Tunezji ze strony UE, aby kraj mógł się dalej demokratyzować i nie uległ próbom wywołania anarchii i chaosu. (Przeczytaj więcej: Ataki terrorystyczne atakiem na demokrację w Tunezji: Posłowie chcą wsparcia UE )

 

EP takes stance on tax transparency, burdens, avoidance and evasion

Plenary Session Taxation25-03-2015 - 20:19

Tackling tax evasion should be a top EU priority. EU countries and the European Commission should play a leading role in discussing how to fight tax fraud and aggressive tax planning in the OECD and other relevant fora, says Parliament in its resolution on tax, voted on Wednesday. (Read more: EP takes stance on tax transparency, burdens, avoidance and evasion )

 

Debata z Moscovicim: Posłowie za sprawiedliwym opodatkowaniem

Sesja plenarna Podatki25-03-2015 - 20:11
EU budget revision illustration  

Państwa członkowskie UE muszą wprowadzić większą przejrzystość interpretacji narodowego prawa podatkowego, ponieważ nieuczciwa konkurencja pomiędzy przedsiębiorstwami może doprowadzić do "wyścigu na najniższy poziom", ostrzegali posłowie podczas debaty z odpowiedzialnym za kwestie opodatkowania Komisarzem Pierrem Moscovicim. (Przeczytaj więcej: Debata z Moscovicim: Posłowie za sprawiedliwym opodatkowaniem )

 

Parlament poparł pożyczkę 1,8 miliarda euro dla Ukrainy

Sesja plenarna Handel zewnętrzny/międzynarodowy25-03-2015 - 19:35
Men push a cart over the destroyed Putilovka bridge near Donetsk airport on March 21, 2015.  

Unijny plan udzielenia Ukrainie 1,8 miliarda euro pożyczki na poprawę krótkoterminowej równowagi budżetowej uzyskał w środę poparcie Parlamentu. Unia pożyczy pieniądze na rynku międzynarodowym by sfinansować kredyt, którego udzieli Ukrainie z tym samym, korzystnym oprocentowaniem. Przekazanie Ukrainie środków będzie powiązane z realizacją przez Kijów reform strukturalnych, które mają pozwolić na rozwiązanie problemów leżących u podstaw kryzysu gospodarczego. (Przeczytaj więcej: Parlament poparł pożyczkę 1,8 miliarda euro dla Ukrainy )

 

Tusk po ostatnim szczycie UE: Jeszcze nie czas na odpoczynek

Sesja plenarna Instytucje25-03-2015 - 19:17
Debata na temat wyników ostatniej Rady Europejskiej, która odbyła się 25 marca. Na zdjęciu od lewej: Françoise Grossetête EPP; Kathleen Van Brempt S&D; Syed Kamall EKR; Guy Verhofstadt ALDE; Neoklis Sylikiotis GUE/NGL; Rebecca Harms Zieloni; Paul Nuttall EFDD; Jean-Claude Juncker (przeownidczący KE); Donald Tusk (przewodniczący Rady)  

Unia Energetyczna, unijna gospodarka i sytuacja w Grecji – o to pytali deputowani podczas debaty nad przebiegiem ostatniego szczytu UE w Brukseli. (Przeczytaj więcej: Tusk po ostatnim szczycie UE: Jeszcze nie czas na odpoczynek )

 

Parliament approves EU aid for redundant workers in Greece and Ireland

Plenary Session Budget25-03-2015 - 19:16

More than 2,000 workers made redundant in Greece and Ireland in 2014 will receive EU aid worth €11.3 million to help them find jobs, Parliament decided on Wednesday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid has already been approved by the EU Council of Ministers. (Read more: Parliament approves EU aid for redundant workers in Greece and Ireland )

 
One minute silence at EP plenary_  

Sesja plenarna rozpoczęła się minutą ciszy dla uczczenia ofiar katastrofy samolotu Germanwings w Alpach Francuskich, 24 marca oraz ofiar ataku terrorystycznego w muzeum Bardo w Tunezji, 18 marca. Przewodniczący Parlamentu Martin Schulz przekazał wyrazy najgłębszego współczucia rodzinom i przyjaciołom ofiar. (Przeczytaj więcej: Minuta ciszy ku czci ofiar katastrofy samolotu Germanwings oraz ataku w Tunezji )

 

W środę, o 16.00, odbędzie się debata poselska na temat przygotowanego przez Komisję Europejską "pakietu o przejrzystości podatkowej", z Komisarzem Moscovicim (opodatkowanie) i przedstawicielami Prezydencji Łotewskiej w Radzie. Ten złożony 18 marca projekt zobowiązywałby państwa członkowskie UE do wzajemnego informowania się o interpretacji prawa podatkowego na ich terytorium. Posłowie uważają, że jest to "pierwszy krok we właściwym kierunku". (Przeczytaj więcej: Debata o podatkach: przejrzystość, mniej biurokracji i unikania opodatkowania )

 
 
Porządek obrad sesji plenarnej
 
25-03-2015 -
15:00 - 18:30
Debaty
 
 
Wznowienie sesji i porządek prac
 
Konkluzje Rady Europejskiej (posiedzenie w dniach 19-20 marca 2015 r.)
 
Decyzja przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego europejskiej polityki sąsiedztwa
 
Wspólna debata - Polityka podatkowa
Decyzja przyjęta w sprawie polityki przejrzystości podatkowej
Sprawozdanie roczne dotyczące podatków
Sprawozdanie:A8-0040/2015
Sprawozdawca: Eva Kaili
ECON
 
Pomoc makrofinansowa dla Ukrainy
Sprawozdanie:A8-0056/2015 ***I
Sprawozdawca: Gabrielius Landsbergis
INTA
 
 
25-03-2015 -
18:30 - 19:00
GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
 
 
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/018 GR/Attica Broadcasting)
Sprawozdanie:A8-0050/2015
Sprawozdawca: Georgios Kyrtsos
BUDG
 
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2014/015 GR/Attica Publishing activities)
Sprawozdanie:A8-0051/2015
Sprawozdawca: Lefteris Christoforou
BUDG
 
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik)
Sprawozdanie:A8-0052/2015
Sprawozdawca: Victor Negrescu
BUDG
 
Pomoc makrofinansowa dla Ukrainy
Sprawozdanie:A8-0056/2015 ***I
Sprawozdawca: Gabrielius Landsbergis
INTA
 
Sprawozdanie roczne dotyczące podatków
Sprawozdanie:A8-0040/2015
Sprawozdawca: Eva Kaili
ECON
 
 
25-03-2015 -
19:00 - 22:00
Debaty
 
 
Wspólna debata - Minimalne stawki płacy w sektorze transportu
Warunki zatrudnienia, w tym minimalne stawki wynagrodzenia obowiązujące transporcie drogowym
Sprawozdanie:O-000019/2015 Komisja Europejska EMPL
Zgodność niemieckich przepisów z europejskim prawem dotyczącym płacy minimalnej w sektorze transportu
 
Międzynarodowy Dzień Romów - wrogość wobec Romów w Europie i uznanie przez UE dnia pamięci ludobójstwa Romów w czasie II wojny światowej
 
Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
 
 
 
Sprawozdanie do rozpatrzenia w trakcie sesji
 
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/018 GR/Attica Broadcasting z Grecji)
Dotyczy: A8-0050/2015

Data:
18-03-2015
Georgios Kyrtsos
BUDG
 
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/015 GR/Attica publishing activities z Grecji)
Dotyczy: A8-0051/2015

Data:
18-03-2015
Lefteris Christoforou
BUDG
 
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik złożony przez Irlandię)
Dotyczy: A8-0052/2015

Data:
18-03-2015
Victor Negrescu
BUDG