Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)
 

Przemoc wobec kobiet w sieci: Wolność słowa kończy się tam, gdzie są zniewagi

Sesja plenarna Prawa kobiet/równouprawnienie28-04-2016 - 16:44
Terry Reintke  

W środę, 27 kwietnia, odbyła się debata na sesji plenarnej, a dzień później głosowanie ws. sprawozdania dotyczącego równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet w erze cyfrowej. Przed debatą rozmawialiśmy z posłanką Terry Reintke (Greens/EFA, Niemcy) o tym, dlaczego kobiety są niedoreprezentowane w branży ICT, skąd wynika większe dla kobiet zagrożenie mową nienawiści i groźbami w Internecie i jak temu przeciwdziałać. (Przeczytaj więcej: Przemoc wobec kobiet w sieci: Wolność słowa kończy się tam, gdzie są zniewagi )

 

Uznanie praw pracowników domowych i opiekunów w UE

Sesja plenarna Prawa kobiet/równouprawnienie28-04-2016 - 15:13
A nurse giving food to a senior man ©AP Images/ European Union-EP  

Pracownicy wykonujący prace domowe oraz opiekuńcze, z których większość to kobiety migrantki, powinni otrzymać oficjalny status w UE. Uznanie ich pracy za "rzeczywistą" ograniczyłoby wykorzystywanie ich, zmuszanie do pracy oraz przemyt osób, uważają posłowie w rezolucji przyjętej w czwartek. Posłowie rekomendują wprowadzenie sprawdzonych już modeli legalnych stosunków pracy, powołując się na przykład Belgii i Francji, aby zakończyć niepewność pracowników nierejestrowane prace domowe. (Przeczytaj więcej: Uznanie praw pracowników domowych i opiekunów w UE )

 

Nie dajemy Turcji "carte blanche" - powiedzieli posłowie

Sesja plenarna Przyszłość Europy/integracja europejska / Stosunki zewnętrzne28-04-2016 - 14:37
Camp in Turkey.jpg  

W czwartek posłowie debatowali na temat aspektów prawnych i demokratycznej kontroli realizacji umowy UE-Turcja w sprawie migracji. Głos zabrali również pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans i holenderski minister sprawiedliwości Klaas Dijkhoff. Posłowie wypowiedzieli się zdecydowanie przeciw "przehandlowaniu" kryteriów zniesienia wiz dla Turków. (Przeczytaj więcej: Nie dajemy Turcji "carte blanche" - powiedzieli posłowie )

 

Wyeliminowanie barier "technicznych" nada impet rozwojowi unijnych kolei

Sesja plenarna Transport28-04-2016 - 14:03

W czwartek Parlament przyjął przepisy, które mają znieść przeszkody techniczne wynikające z odmiennych standardów i procedur w państwach członkowskich, na które natrafiają operatorzy kolei i producenci taboru kolejowego. Nowe procedury, których treść została wynegocjowana przez delegację Parlamentu z ministrami UE, obejmują techniczne aspekty "4. pakietu kolejowego". Mają one przyspieszyć i uprościć wydawanie certyfikatów bezpieczeństwa oraz zezwoleń na dopuszczenie do ruchu lokomotyw i wagonów. (Przeczytaj więcej: Wyeliminowanie barier "technicznych" nada impet rozwojowi unijnych kolei )

 

EU budget management: Commission spending for 2014 approved

Plenary Session Budgetary control28-04-2016 - 13:31

The European Commission managed its 2014 EU budget funds according to the rules, so Parliament granted it a “discharge” approval for that year, in a resolution voted on Thursday. Parliament’s own management of EU funds in 2014 was also approved. However, Parliament postponed approving spending by three joint private sector-EU partnerships in technology field, the Council of Ministers and the European Council. (Read more: EU budget management: Commission spending for 2014 approved )

 

Interes dziecka ma być najważniejszy w transgranicznych sporach między rodzicami

Sesja plenarna Prawa obywatelskie / Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne28-04-2016 - 13:09
Upset child sitting on staircase ©AP Images/ European Union-EP  

W przyjętej w czwartek rezolucji posłowie podkreślają, że to dzieci ponoszą konsekwencje braku współpracy państw członkowskich Unii i nieskutecznego stosowania przez nie zasady pierwszeństwa dobra dziecka w transgranicznych postępowaniach sądowych w sprawie opieki rodzicielskiej i adopcji. Posłowie chcą wyspecjalizowanych instancji w krajowych sądach rodzinnych by przyspieszyć rozstrzyganie transgranicznych sporów o dzieci. (Przeczytaj więcej: Interes dziecka ma być najważniejszy w transgranicznych sporach między rodzicami )

 

Interest rates: final vote to ensure robust and transparent benchmark setting

Plenary Session Economic and monetary affairs28-04-2016 - 12:03

Benchmark interest rates that are critical to financial market stability across Europe, such as the London Interbank Offered Rate (LIBOR) and the Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR), will become more reliable thanks to a new law voted in by Parliament on Thursday. This law aims to clean up the benchmark-setting process, improve transparency, and prevent conflicts of interest like those that led to the LIBOR rigging scandals of recent years. (Read more: Interest rates: final vote to ensure robust and transparent benchmark setting )

 

Absolutorium: Parlament Europejski kontroluje wykonanie budżetu UE

Sesja plenarna Kontrola budżetowa28-04-2016 - 11:54
Parlament Europejski kontroluje wykonanie budżetu UE ©BELGAIMAGE-EASYFOTOSTOCK-Zoonar-P.Gudella  

Parlament Europejski kontroluje wydawanie środków przez Komisję Europejską oraz inne unijne instytucje i agencje w procedurze zwanej absolutorium. Procedura ta stała się ważnym narzędziem weryfikowania sposobu, w jaki wydawane są publiczne pieniądze, a PE ma wyłączne prawo w tym zakresie. 28 kwietnia na sesji plenarnej w Brukseli odbyły się debata i głosowanie w sprawie wykonania budżetu za 2014 roku. (Przeczytaj więcej: Absolutorium: Parlament Europejski kontroluje wykonanie budżetu UE )

 

Otwarcie: upamiętnienie Czarnobyla

Sesja plenarna Instytucje27-04-2016 - 17:58
Opening  

Przewodniczący Schulz otworzył sesję plenarną przypominając o ofiarach i bohaterach katastrofy nuklearnej w Czarnobylu, przed trzydziestu laty, na terenie Ukraińskiej Republiki Radzieckiej. Eksplozja, roztapiając wnętrze reaktora, wyrzuciła chmurę radioaktywnego pyłu, która skaziła dużą część dzisiejszej Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz Europy Centralnej, docierając nawet do Bieguna Północnego. (Przeczytaj więcej: Otwarcie: upamiętnienie Czarnobyla )

 
 
Porządek obrad sesji plenarnej
 
27-04-2016 -
15:00 - 23:00
Debaty
 
 
Wznowienie sesji i porządek prac
 
Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2014
Sprawozdanie:A8-0050/2016
Sprawozdawca: Georgi Pirinski
CONT
 
Wspólna debata - Absolutorium za rok 2014 (53 sprawozdania)
Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Komisja Europejska i agencje wykonawcze
Sprawozdanie:A8-0140/2016
Sprawozdawca: Martina Dlabajová
CONT
Absolutorium za rok 2014: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w sprawie absolutorium dla Komisji za rok 2014
Sprawozdanie:A8-0127/2016
Sprawozdawca: Martina Dlabajová
CONT
Absolutorium za rok 2014: 8., 9., 10. i 11. EFR
Sprawozdanie:A8-0137/2016
Sprawozdawca: Claudia Schmidt
CONT
Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Parlament Europejski
Sprawozdanie:A8-0135/2016
Sprawozdawca: Markus Pieper
CONT
Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
Sprawozdanie:A8-0101/2016
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości
Sprawozdanie:A8-0123/2016
Sprawozdawca: Anders Primdahl Vistisen
CONT
Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy
Sprawozdanie:A8-0107/2016
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Sprawozdanie:A8-0111/2016
Sprawozdawca: Anders Primdahl Vistisen
CONT
Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Komitet Regionów
Sprawozdanie:A8-0132/2016
Sprawozdawca: Monica Macovei
CONT
Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych
Sprawozdanie:A8-0136/2016
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Sprawozdanie:A8-0121/2016
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych
Sprawozdanie:A8-0109/2016
Sprawozdawca: Monica Macovei
CONT
Absolutorium za rok 2014: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE
Sprawozdanie:A8-0080/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
Absolutorium za rok 2014: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)
Sprawozdanie:A8-0087/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
Absolutorium za rok 2014: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC)
Sprawozdanie:A8-0093/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
Absolutorium za rok 2014: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)
Sprawozdanie:A8-0084/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
Absolutorium za rok 2014: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)
Sprawozdanie:A8-0082/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
Absolutorium za rok 2014: Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)
Sprawozdanie:A8-0088/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)
Sprawozdanie:A8-0095/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)
Sprawozdanie:A8-0133/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)
Sprawozdanie:A8-0090/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
Absolutorium za rok 2014: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
Sprawozdanie:A8-0103/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)
Sprawozdanie:A8-0118/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Sprawozdanie:A8-0100/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)
Sprawozdanie:A8-0104/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
Sprawozdanie:A8-0086/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
Absolutorium za rok 2014: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)
Sprawozdanie:A8-0085/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
Sprawozdanie:A8-0091/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
Absolutorium za rok 2014: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
Sprawozdanie:A8-0117/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Leków (EMA)
Sprawozdanie:A8-0114/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
Absolutorium za rok 2014: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)
Sprawozdanie:A8-0105/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)
Sprawozdanie:A8-0102/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
Absolutorium za rok 2014: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
Sprawozdanie:A8-0098/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Kolejowa (ERA)
Sprawozdanie:A8-0106/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
Sprawozdanie:A8-0096/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
Absolutorium za rok 2014: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)
Sprawozdanie:A8-0116/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
Sprawozdanie:A8-0124/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
Sprawozdanie:A8-0134/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
Absolutorium za rok 2014: Agencja Dostaw Euratomu
Sprawozdanie:A8-0110/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
Absolutorium za rok 2014: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)
Sprawozdanie:A8-0120/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
Absolutorium za rok 2014: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust)
Sprawozdanie:A8-0099/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Policji (Europol)
Sprawozdanie:A8-0122/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
Absolutorium za rok 2014: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
Sprawozdanie:A8-0108/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex)
Sprawozdanie:A8-0115/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
Absolutorium za rok 2014: Agencja Europejskiego GNSS (GSA)
Sprawozdanie:A8-0112/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS
Sprawozdanie:A8-0092/2016
Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu
CONT
Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo „Czyste niebo”
Sprawozdanie:A8-0094/2016
Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu
CONT
Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL
Sprawozdanie:A8-0119/2016
Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu
CONT
Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC
Sprawozdanie:A8-0113/2016
Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu
CONT
Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych
Sprawozdanie:A8-0083/2016
Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu
CONT
Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI)
Sprawozdanie:A8-0081/2016
Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu
CONT
Absolutorium za rok 2014: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej
Sprawozdanie:A8-0097/2016
Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu
CONT
Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR
Sprawozdanie:A8-0089/2016
Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
Ataki na szpitale i szkoły jako pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego
Sprawozdanie:O-000063/2016 Rada Unii Europejskiej AFET DEVE
 
Publiczny dostęp do dokumentów w latach 2014–2015
Sprawozdanie:A8-0141/2016
Sprawozdawca: Laura Ferrara
LIBE
 
Transgraniczna ochrona dobra dziecka w Europie
Sprawozdanie:O-000028/2016 Komisja Europejska PETI JURI
Sprawozdanie:O-000027/2016 Rada Unii Europejskiej PETI JURI
 
Krótka prezentacja następujących sprawozdań:
Kobiety wykonujące pracę domową i opiekuńczą w UE
Sprawozdanie:A8-0053/2016
Sprawozdawca: Kostadinka Kuneva
FEMM
Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet w erze cyfrowej
Sprawozdanie:A8-0048/2016
Sprawozdawca: Terry Reintke
FEMM
 
Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
 
 
 
28-04-2016 -
08:30 - 11:20
Debaty
 
 
Aspekty prawne, demokratyczna kontrola i stosowanie porozumienia UE–Turcja
 
Wspólna debata - Pakiet kolejowy
Agencja Kolejowa UE
Sprawozdanie:A8-0073/2016 ***II
Sprawozdawca: Roberts Zīle
TRAN
Interoperacyjność systemu kolei w Unii Europejskiej
Sprawozdanie:A8-0071/2016 ***II
Sprawozdawca: Izaskun Bilbao Barandica
TRAN
Bezpieczeństwo kolei
Sprawozdanie:A8-0056/2016 ***II
Sprawozdawca: Michael Cramer
TRAN
 
 
28-04-2016 -
11:30 - 13:30
GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
 
 
Umowa UE-Gruzja o wspólnym obszarze lotniczym (przystąpienie Chorwacji)
Sprawozdanie:A8-0128/2016 ***
Sprawozdawca: Francisco Assis
TRAN
 
Eurośródziemnomorska umowa UE-Izrael dotycząca usług lotniczych (przystąpienie Chorwacji)
Sprawozdanie:A8-0129/2016 ***
Sprawozdawca: Francisco Assis
TRAN
 
Konwencja w sprawie pomocy wzajemnej i współpracy między administracjami celnymi (przystąpienie Chorwacji)
Sprawozdanie:A8-0054/2016 *
Sprawozdawca: Liisa Jaakonsaari
IMCO
 
Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Bolesława G. Piechy
Sprawozdanie:A8-0152/2016
Sprawozdawca: Gilles Lebreton
JURI
 
Ochrona dobra dziecka w UE w świetle petycji skierowanych do Parlamentu Europejskiego
 
Wniosek o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie utworzenia europejskiego filaru praw społecznych
 
Agencja Kolejowa UE
Sprawozdanie:A8-0073/2016 ***II
Sprawozdawca: Roberts Zīle
TRAN
 
Interoperacyjność systemu kolei w Unii Europejskiej
Sprawozdanie:A8-0071/2016 ***II
Sprawozdawca: Izaskun Bilbao Barandica
TRAN
 
Bezpieczeństwo kolei
Sprawozdanie:A8-0056/2016 ***II
Sprawozdawca: Michael Cramer
TRAN
 
Wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych
Sprawozdanie:A8-0131/2015 ***I
Sprawozdawca: Cora van Nieuwenhuizen
ECON
 
Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Komisja Europejska i agencje wykonawcze
Sprawozdanie:A8-0140/2016
Sprawozdawca: Martina Dlabajová
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w sprawie absolutorium dla Komisji za rok 2014
Sprawozdanie:A8-0127/2016
Sprawozdawca: Martina Dlabajová
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: 8., 9., 10. i 11. EFR
Sprawozdanie:A8-0137/2016
Sprawozdawca: Claudia Schmidt
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Parlament Europejski
Sprawozdanie:A8-0135/2016
Sprawozdawca: Markus Pieper
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
Sprawozdanie:A8-0101/2016
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości
Sprawozdanie:A8-0123/2016
Sprawozdawca: Anders Primdahl Vistisen
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy
Sprawozdanie:A8-0107/2016
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Sprawozdanie:A8-0111/2016
Sprawozdawca: Anders Primdahl Vistisen
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Komitet Regionów
Sprawozdanie:A8-0132/2016
Sprawozdawca: Monica Macovei
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych
Sprawozdanie:A8-0136/2016
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Sprawozdanie:A8-0121/2016
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych
Sprawozdanie:A8-0109/2016
Sprawozdawca: Monica Macovei
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE
Sprawozdanie:A8-0080/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)
Sprawozdanie:A8-0087/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC)
Sprawozdanie:A8-0093/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)
Sprawozdanie:A8-0084/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)
Sprawozdanie:A8-0082/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)
Sprawozdanie:A8-0088/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)
Sprawozdanie:A8-0095/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)
Sprawozdanie:A8-0133/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)
Sprawozdanie:A8-0090/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
Sprawozdanie:A8-0103/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)
Sprawozdanie:A8-0118/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Sprawozdanie:A8-0100/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)
Sprawozdanie:A8-0104/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
Sprawozdanie:A8-0086/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)
Sprawozdanie:A8-0085/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
Sprawozdanie:A8-0091/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
Sprawozdanie:A8-0117/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Leków (EMA)
Sprawozdanie:A8-0114/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)
Sprawozdanie:A8-0105/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)
Sprawozdanie:A8-0102/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
Sprawozdanie:A8-0098/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Kolejowa (ERA)
Sprawozdanie:A8-0106/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
Sprawozdanie:A8-0096/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)
Sprawozdanie:A8-0116/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
Sprawozdanie:A8-0124/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
Sprawozdanie:A8-0134/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Agencja Dostaw Euratomu
Sprawozdanie:A8-0110/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)
Sprawozdanie:A8-0120/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust)
Sprawozdanie:A8-0099/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Policji (Europol)
Sprawozdanie:A8-0122/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
Sprawozdanie:A8-0108/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex)
Sprawozdanie:A8-0115/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Agencja Europejskiego GNSS (GSA)
Sprawozdanie:A8-0112/2016
Sprawozdawca: Derek Vaughan
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS
Sprawozdanie:A8-0092/2016
Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo „Czyste niebo”
Sprawozdanie:A8-0094/2016
Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL
Sprawozdanie:A8-0119/2016
Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC
Sprawozdanie:A8-0113/2016
Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych
Sprawozdanie:A8-0083/2016
Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI)
Sprawozdanie:A8-0081/2016
Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej
Sprawozdanie:A8-0097/2016
Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR
Sprawozdanie:A8-0089/2016
Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2014
Sprawozdanie:A8-0050/2016
Sprawozdawca: Georgi Pirinski
CONT
 
Ataki na szpitale i szkoły jako pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego
Sprawozdanie:O-000063/2016 Rada Unii Europejskiej AFET DEVE
 
Publiczny dostęp do dokumentów w latach 2014–2015
Sprawozdanie:A8-0141/2016
Sprawozdawca: Laura Ferrara
LIBE
 
Kobiety wykonujące pracę domową i opiekuńczą w UE
Sprawozdanie:A8-0053/2016
Sprawozdawca: Kostadinka Kuneva
FEMM
 
Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet w erze cyfrowej
Sprawozdanie:A8-0048/2016
Sprawozdawca: Terry Reintke
FEMM
 
 
 
Sprawozdanie do rozpatrzenia w trakcie sesji
 
 
ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu zmieniającego Umowę o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej
Dotyczy: A8-0128/2016

Data:
11-04-2016
Francisco Assis
TRAN
 
ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i jej państw członkowskich, Protokołu zmieniającego Eurośródziemnomorską umowę dotyczącą usług lotniczych między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Państwa Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej
Dotyczy: A8-0129/2016

Data:
11-04-2016
Francisco Assis
TRAN