Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Biuletyn

16-10-2014 - 17:20
 

Violeta Bulc, nowa słoweńska kandydatka na Komisarza ds. transportu i Maroš Šefčovič, któremu obecnie zaproponowano stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej i zmianę teki na Unię Energetyczną, będą mieli przesłuchania, w celu sprawdzenia ich umiejętności i kwalifikacji do objęcia tych stanowisk, prowadzone przez Komisje parlamentarne ds. Środowiska, Energii oraz Transportu, w poniedziałek wieczorem, od godziny 19.00. (Przeczytaj więcej: Wysłuchania kandydatów na Komisarzy ds. transportu i Unii Energetycznej)

 
 

Jean-Claude Juncker, Przewodniczący elekt nowej Komisji, zaprezentuje, w środę rano, swoją drużynę złożona z 27 kandydatów na Komisarzy oraz weźmie udział w dyskusji, z grupami politycznymi, nad jej priorytetami oraz przyszłym planem prac. W południe, po wystąpieniach końcowych liderów grup politycznych oraz przyjęciu rezolucji podsumowującej ocenę kandydatów, Parlament ma zagłosować nad kolegialnym przyjęciem (lub odrzuceniem) nowej Komisji. (Przeczytaj więcej: Głosowanie nad przyjęciem nowej Komisji Europejskiej)

 
 

Nowa polityka klimatyczna i energetyczna z naciskiem na bezpieczeństwo energetyczne, sytuacja gospodarcza w UE oraz wydarzenia międzynarodowe znajdą się wśród priorytetów dyskutowanych podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli, 23 i 24 października. We wtorek posłowie przedstawią własne priorytety przed zbliżającym się szczytem, podczas którego może również zostać mianowana nowa Komisja, jeśli w środę Parlament zatwierdzi kolegium Komisarzy. (Przeczytaj więcej: Dyskusja nad priorytetami Rady Europejskiej 23-24 października)

 
 

Przedłużenie bezcłowego dostępu Ukrainy do rynku UE, aż do końca 2015 roku, w celu wsparcia kulejącej ukraińskiej gospodarki, zostanie poddane pod głosowanie w środę. (Przeczytaj więcej: Przedłużenie bezcłowego dostępu Ukrainy do rynku UE)

 
 
 
Dot. : 20141013NEW73810
Ostatnia aktualizacja: ( 17-10-2014 - 10:14)
 
 
Kontakty
 
 
  • Dorota KOLINSKA
  • COMM - PRESS
  • Telephone number(+32) 2 28 32787 (BXL)
  • Telephone number(+33) 3 881 74005 (STR)
  • Mobile number(+32) 498 98 32 80
 
 
   
Porządek obrad sesji plenarnej
 
20-10-2014 -
17:00 - 19:00
Debaty
 
 
Wznowienie sesji i porządek prac
 
Lepsze zapobieganie powodziom i zarządzanie w razie powodzi na szczeblu europejskim
 
Odpowiedź na kryzys związany z wirusem Ebola
 
 
 
21-10-2014 -
09:00 - 12:20
Debaty
 
 
Wyniki konferencji wysokiego szczebla poświęconej zatrudnieniu w Europie (Mediolan, 8 października)
 
Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2014
Sprawozdanie:A8-0019/2014
Sprawozdawca: Philippe De Backer
ECON
 
 
21-10-2014 -
12:30 - 14:00
GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
 
 
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2014/0004 ES/Comunidad Valenciana - metal
Sprawozdanie:A8-0013/2014
Sprawozdawca: Patricija Šulin
BUDG
 
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2013/012 BE/Ford Genk
Sprawozdanie:A8-0015/2014
Sprawozdawca: Paul Rübig
BUDG
 
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2013/002 BE/Carsid
Sprawozdanie:A8-0017/2014
Sprawozdawca: Petri Sarvamaa
BUDG
 
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2014/006 FR/PSA
Sprawozdanie:A8-0016/2014
Sprawozdawca: Isabelle Thomas
BUDG
 
 
21-10-2014 -
15:00 - 23:00
Debaty
 
 
Podsumowanie działalności Komisji Barroso II
 
Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (23-24 października 2014 r.)
 
Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 - wszystkie sekcje
Sprawozdanie:A8-0014/2014
Sprawozdawca: Monika Hohlmeier
Sprawozdawca: Eider Gardiazabal Rubial
BUDG
 
Projekt budżetu korygującego nr 2/2014 - Nadwyżka wynikająca z wykonania budżetu na rok 2013
Sprawozdanie:A8-0018/2014
Sprawozdawca: Gérard Deprez
BUDG
 
Demokracja, praworządność i prawa podstawowe na Węgrzech
 
Cła na towary pochodzące z Ukrainy
***I
Sprawozdawca: Gabrielius Landsbergis
INTA
 
 
 
22-10-2014 -
09:00 - 11:45
DEBATA PRIORYTETOWA
 
 
Przedstawienie przez nowo wybranego przewodniczącego Komisji kolegium komisarzy i ich programu
 
 
22-10-2014 -
11:45 - 12:15
Głosowanie (poprzedzone turą wystąpień przedstawicieli grup politycznych)
 
 
Wybór Komisji
 
 
22-10-2014 -
13:00 - 14:30
GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
 
 
Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015
 
Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 - wszystkie sekcje
Sprawozdanie:A8-0014/2014
Sprawozdawca: Monika Hohlmeier
Sprawozdawca: Eider Gardiazabal Rubial
BUDG
 
Projekt budżetu korygującego nr 2/2014 - Nadwyżka wynikająca z wykonania budżetu na rok 2013
Sprawozdanie:A8-0018/2014
Sprawozdawca: Gérard Deprez
BUDG
 
Cła na towary pochodzące z Ukrainy
***I
Sprawozdawca: Gabrielius Landsbergis
INTA
 
Protokół do umowy o wolnym handlu UE z Koreą Południową w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej
Sprawozdanie:A8-0012/2014 ***
Sprawozdawca: Jan Zahradil
INTA
 
Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2014
Sprawozdanie:A8-0019/2014
Sprawozdawca: Philippe De Backer
ECON
 
 
22-10-2014 -
15:00 - 23:00
Debaty
 
 
Sytuacja w Kobane i zagrożenia ze strony Państwa
 
Sytuacja w Hongkongu
 
Europejscy bojownicy Państwa Islamskiego
 
Wspólna operacja policyjna „Mos Maiorum”
 
Wspólna debata - Absolutorium za 2012 r.
Absolutorium za rok 2012: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej
Sprawozdanie:A8-0011/2014
Sprawozdawca: Petri Sarvamaa
CONT
Absolutorium za rok 2012: Rada Europejska i Rada
Sprawozdanie:A8-0010/2014
Sprawozdawca: Tamás Deutsch
CONT
 
 
 
23-10-2014 -
10:00 - 11:50
Debaty
 
 
Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
 
Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa - maksymalnie jedna godzina (art. 135 Regulaminu PE)
Zamknięcie organizacji Memoriał w Rosji (nagroda im. Sacharowa w 2009 r.)
Prawa człowieka w Uzbekistanie
Zniknięcie 43 nauczających studentów w Meksyku
 
 
23-10-2014 -
12:00 - 14:00
GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
 
 
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)
 
Absolutorium za rok 2012: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej
Sprawozdanie:A8-0011/2014
Sprawozdawca: Petri Sarvamaa
CONT
 
Absolutorium za rok 2012: Rada Europejska i Rada
Sprawozdanie:A8-0010/2014
Sprawozdawca: Tamás Deutsch
CONT
 
Umowa europejska zawarta przez Europejskie Stowarzyszenie Żeglugi Śródlądowej (EBU), Europejską Organizację Kapitanów (ESO) i Europejską Federację Pracowników Transportu (ETF) i dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy w transporcie śródlądowym
 
 
 
Sprawozdanie do rozpatrzenia w trakcie sesji
 
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal)
Dotyczy: A8-0013/2014

Data:
09-10-2014
Patricija Šulin
BUDG
 
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek nr EGF/2013/012 BE/Ford Genk z Belgii)
Dotyczy: A8-0015/2014

Data:
09-10-2014
Paul Rübig
BUDG
 
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/006 FR/PSA z Francji)
Dotyczy: A8-0016/2014

Data:
14-10-2014
Isabelle Thomas
BUDG
 
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek nr EGF/2013/002 BE/Carsid z Belgii)
Dotyczy: A8-0017/2014

Data:
14-10-2014
Petri Sarvamaa
BUDG
 
REPORT on the European Semester for economic policy coordination: implementation of 2014 priorities
Dotyczy: A8-0019/2014

Data:
15-10-2014
Philippe De Backer
ECON
 
 
ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich dodatkowego protokołu do Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej
Dotyczy: A8-0012/2014

Data:
29-09-2014
Jan Zahradil
INTA
 
REPORT on the European Semester for economic policy coordination: implementation of 2014 priorities
Dotyczy: A8-0019/2014

Data:
15-10-2014
Philippe De Backer
ECON