Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Biuletyn

08-01-2015 - 18:35
Pierwsza debata Donalda Tuska w Parlamencie będzie dotyczyć grudniowego szczytu UE

We wtorek po raz pierwszy od chwili objęcia stanowiska szefa Rady Europejskiej Donald Tusk zmierzy się z posłami podczas parlamentarnej debaty. Będzie ona poświęcona wynikom grudniowego szczytu UE, na którym szefowie rządów i państw UE poparli plan zainwestowania 315 miliardów euro w gospodarkę. Przewodniczący Komisji Europejskiej Juncker ma również wziąć udział w debacie.


Komisja Europejska chce uruchomić w ciągu dwóch najbliższych lat 315 miliardów euro by pobudzić wzrost gospodarczy, stworzyć nowe miejsca pracy i poprawić konkurencyjność unijnej gospodarki. Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFSI), który ma pozwolić na osiągniecie tego celu, został zaakceptowany przez Radę Europejską 18 grudnia.

Już w styczniu tego roku Komisja ma przedstawić konkretny projekt. Parlament i Rada powinny osiągnąć porozumienie w tej sprawie do czerwca tak, aby inwestycje ruszyły w połowie 2015.


Debata: wtorek, 13 stycznia

Procedura: Oświadczenia Komisji i Rady (bez rezolucji)

 

#euco #investEU #growth #competitiveness #Ebola

 
 
   
Porządek obrad sesji plenarnej
 
12-01-2015 -
17:00 - 19:00
Debaty
 
 
Wznowienie sesji i porządek prac
 
Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
 
 
 
13-01-2015 -
09:00 - 12:20
Debaty
 
 
70. rocznica wyzwolenia obozu w Auschwitz
 
Bilans prezydencji włoskiej
 
Umożliwienie państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie
Sprawozdanie:A8-0038/2014 ***II
Sprawozdawca: Frédérique Ries
ENVI
 
 
13-01-2015 -
12:30 - 14:30
GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
 
 
Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej
Sprawozdanie:A8-0061/2014 ***
Sprawozdawca: João Ferreira
PECH
 
Umowa UE–Seszele w sprawie dostępu statków rybackich do wód Majotty
Sprawozdanie:A8-0055/2014 ***
Sprawozdawca: Alain Cadec
PECH
 
Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego WE–Tunezja mający na celu uwzględnienie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej
Sprawozdanie:A8-0049/2014 ***
Sprawozdawca: Elmar Brok
AFET
 
Wniosek o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Wdrożenia białej księgi z 2011 r. w sprawie transportu: bilans dotychczasowych działań oraz przyszłe działania na rzecz zrównoważonej mobilnościˮ
 
Umożliwienie państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie
Sprawozdanie:A8-0038/2014 ***II
Sprawozdawca: Frédérique Ries
ENVI
 
Przepisy dotyczące połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego)
Sprawozdanie:A8-0057/2014 ***I
Sprawozdawca: Gabriel Mato
PECH
 
 
13-01-2015 -
15:00 - 23:00
Debaty
 
 
Konkluzje Rady Europejskiej (18 grudnia 2014 r.)
 
Sytuacja w Libii
 
Niedawne przypadki przemytu ludzi w rejonie Morza Śródziemnego
 
Kobiety w zarządach spółek
 
Europejskie środki służące zwalczaniu zorganizowanej przestępczości i korupcji
 
Inwigilacja adwokatów w UE
 
 
 
14-01-2015 -
09:00 - 11:50
Debaty
 
 
Program prac prezydencji łotewskiej
 
 
14-01-2015 -
15:00 - 23:00
Debaty
 
 
Główne aspekty i podstawowe wybory we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony (artykuł 36 TUE)
 
Sytuacja w Nigerii
 
Sytuacja na Ukrainie
 
Inauguracja Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju
 
Sytuacja w Egipcie
 
Sprawa dwóch włoskich żołnierzy piechoty morskiej
 
 
 
15-01-2015 -
09:00 - 11:50
Debaty
 
 
Sprawozdanie roczne dotyczące działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2013 r.
Sprawozdanie:A8-0058/2014
Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa
PETI
 
Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)
Rosja, w szczególności sprawa Aleksieja Nawalnego
Pakistan, w szczególności następstwa ataku na szkołę w Peszawarze
Kirgistan – ustawa zakazująca propagandy homoseksualizmu
 
 
15-01-2015 -
12:00 - 14:00
GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
 
 
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)
 
Sprawozdanie roczne dotyczące działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2013 r.
Sprawozdanie:A8-0058/2014
Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa
PETI
 
Sytuacja w Libii
 
Sytuacja na Ukrainie
 
Sytuacja w Egipcie
 
Sprawa dwóch włoskich żołnierzy piechoty morskiej
 
Program prac Komisji na rok 2015
 
Wolność wypowiedzi w Turcji: niedawne przypadki aresztowań dziennikarzy i kierowników środków przekazu oraz systematyczna presja wywierana na media
 
 
 
Sprawozdanie do rozpatrzenia w trakcie sesji
 
ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i jej państw członkowskich, Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej
Dotyczy: A8-0049/2014

Data:
04-12-2014
Elmar Brok
AFET
 
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego)
Dotyczy: A8-0057/2014

Data:
08-12-2014
Gabriel Mato
PECH