Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Biuletyn

05-03-2015 - 15:42
Wizyta króla Jordanii Abdullaha II

Król Jordanii Abdullah II wygłosi we wtorek w południe uroczyste przemówienie. Będzie to już jego czwarta wizyta w Parlamencie Europejskim, poprzednio gościł tu w 2002, 2007 i 2012 roku.


Przemówienie: wtorek, 10 marca

Procedura: uroczyste posiedzenie

#Jordan

 
 
   
Porządek obrad sesji plenarnej
 
09-03-2015 -
17:00 - 23:00
Debaty
 
 
Wznowienie sesji i porządek prac
 
Postępy w zakresie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w 2013 r.
Sprawozdanie:A8-0015/2015
Sprawozdawca: Marc Tarabella
FEMM
 
Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE
Sprawozdanie:A8-0019/2015
Sprawozdawca: Morten Messerschmidt
ECON
 
Kryteria określania substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego
Sprawozdanie:O-000017/2015 Komisja Europejska
 
Wpływ rosyjskich restrykcji na międzynarodowych przewoźników drogowych
Sprawozdanie:O-000005/2015 Komisja Europejska TRAN
 
Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
 
 
 
10-03-2015 -
08:30 - 11:20
Debaty
 
 
Maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty
Sprawozdanie:A8-0032/2015 ***II
Sprawozdawca: Jörg Leichtfried
TRAN
 
Europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne
Sprawozdanie:A8-0021/2015 ***I
Sprawozdawca: Alain Lamassoure
ECON
 
 
10-03-2015 -
11:30 - 12:00
GŁOSOWANIE
 
 
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2013/009 PL/Zachem)
Sprawozdanie:A8-0036/2015
Sprawozdawca: Jan Olbrycht
BUDG
 
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/014 DE/Aleo Solar)
Sprawozdanie:A8-0030/2015
Sprawozdawca: Iris Hoffmann
BUDG
 
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK))
Sprawozdanie:A8-0031/2015
Sprawozdawca: Andrej Plenković
BUDG
 
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal)
Sprawozdanie:A8-0035/2015
Sprawozdawca: Victor Negrescu
BUDG
 
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/011 BE/Caterpillar)
Sprawozdanie:A8-0033/2015
Sprawozdawca: Anneli Jäätteenmäki
BUDG
 
Maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty
Sprawozdanie:A8-0032/2015 ***II
Sprawozdawca: Jörg Leichtfried
TRAN
 
Europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne
Sprawozdanie:A8-0021/2015 ***I
Sprawozdawca: Alain Lamassoure
ECON
 
Opłaty interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę
Sprawozdanie:A8-0022/2015 ***I
Sprawozdawca: Pablo Zalba Bidegain
ECON
 
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit)
Sprawozdanie:A8-0034/2015
Sprawozdawca: Liadh Ní Riada
BUDG
 
Postępy w zakresie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w 2013 r.
Sprawozdanie:A8-0015/2015
Sprawozdawca: Marc Tarabella
FEMM
 
Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE
Sprawozdanie:A8-0019/2015
Sprawozdawca: Morten Messerschmidt
ECON
 
Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2013
Sprawozdanie:A8-0011/2015
Sprawozdawca: Pablo Zalba Bidegain
ECON
 
 
10-03-2015 -
12:00 - 12:30
Uroczyste posiedzenie
 
 
Uroczyste posiedzenie - Jordania
 
 
10-03-2015 -
12:30 - 14:00
Kontynuowanie głosowania, a następnie wyjaśnienia do głosowania
 
 
 
10-03-2015 -
15:00 - 23:00
Debaty
 
 
Wytyczne dla budżetu na rok 2016: sekcja 3
Sprawozdanie:A8-0027/2015
Sprawozdawca: José Manuel Fernandes
BUDG
 
Sprawozdanie roczne za rok 2013 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych
Sprawozdanie:A8-0024/2015
Sprawozdawca: Georgi Pirinski
CONT
 
Światowa konferencja wysokiego szczebla poświęcona eboli w dniu 3 marca 2015 r.
 
Sprawozdanie z postępów Czarnogóry w 2014 r.
 
Sprawozdanie z postępów byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii w 2014 r.
 
Sprawozdanie dotyczące postępów Serbii w 2014 r.
 
Proces integracji Kosowa z Unią Europejską
 
 
 
11-03-2015 -
09:00 - 12:50
DEBATY PRIORYTETOWE
 
 
Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej (19-20 marca 2015 r.)
 
Wspólna debata - Semestr Europejski 2015
Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2015
Sprawozdanie:A8-0037/2015
Sprawozdawca: Dariusz Rosati
ECON
Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r.
Sprawozdanie:A8-0043/2015
Sprawozdawca: Sergio Gutiérrez Prieto
EMPL
Zarządzanie jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2015
Sprawozdanie:A8-0018/2015
Sprawozdawca: Ildikó Gáll-Pelcz
IMCO
 
 
11-03-2015 -
13:00 - 14:30
GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
 
 
Wspólne reguły przywozu z niektórych państw trzecich
Sprawozdanie:A8-0014/2015 ***I
Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa
INTA
 
Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu z Republiką Czarnogóry
Sprawozdanie:A8-0051/2014 ***I
Sprawozdawca: Andrzej Duda
JURI
 
Unijne kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości wołowinę oraz na wieprzowinę, mięso drobiowe, pszenicę i mieszankę żyta z pszenicą, otręby, śrutę i inne pozostałości
Sprawozdanie:A8-0052/2014 ***I
Sprawozdawca: Andrzej Duda
JURI
 
Przywóz do Unii produktów rolnych pochodzących z Turcji
Sprawozdanie:A8-0048/2014 ***I
Sprawozdawca: Andrzej Duda
JURI
 
Zawieszenie niektórych koncesji związanych z przywozem do Unii produktów rolnych pochodzących z Turcji
Sprawozdanie:A8-0050/2014 ***I
Sprawozdawca: Andrzej Duda
JURI
 
Powołanie Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego
Sprawozdanie:A8-0038/2015 ***
Sprawozdawca: Gabriel Mato
PECH
 
Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Theodorosa Zagorakisa
Sprawozdanie:A8-0044/2015
Sprawozdawca: Evelyn Regner
JURI
 
Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Sergeja Stanisheva
Sprawozdanie:A8-0045/2015
Sprawozdawca: Andrzej Duda
JURI
 
Wytyczne dla budżetu na rok 2016: sekcja 3
Sprawozdanie:A8-0027/2015
Sprawozdawca: José Manuel Fernandes
BUDG
 
Sprawozdanie roczne za rok 2013 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych
Sprawozdanie:A8-0024/2015
Sprawozdawca: Georgi Pirinski
CONT
 
Sprawozdanie z postępów Czarnogóry w 2014 r.
 
Sprawozdanie z postępów byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii w 2014 r.
 
Sprawozdanie dotyczące postępów Serbii w 2014 r.
 
Proces integracji Kosowa z Unią Europejską
 
Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2015
Sprawozdanie:A8-0037/2015
Sprawozdawca: Dariusz Rosati
ECON
 
Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r.
Sprawozdanie:A8-0043/2015
Sprawozdawca: Sergio Gutiérrez Prieto
EMPL
 
Zarządzanie jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2015
Sprawozdanie:A8-0018/2015
Sprawozdawca: Ildikó Gáll-Pelcz
IMCO
 
Zwalczanie niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie
 
 
11-03-2015 -
15:00 - 23:00
Debaty
 
 
Zabójstwo rosyjskiego lidera opozycji Borisa Niemcowa oraz stan demokracji w Rosji
 
Roczne sprawozdanie Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa dla Parlamentu Europejskiego
Sprawozdanie:A8-0039/2015
Sprawozdawca: Elmar Brok
AFET
 
Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2013 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie
Sprawozdanie:A8-0023/2015
Sprawozdawca: Pier Antonio Panzeri
AFET
 
Niestabilna sytuacja w Libii oraz jej skutki
 
Porozumienie pokojowe w Mali
 
Stosunki UE z Ligą Państw Arabskich oraz współpraca w zwalczaniu terroryzmu
 
Wzrost antysemityzmu, islamofobii i brutalnego ekstremizmu w UE
 
 
 
12-03-2015 -
09:00 - 12:00
Debaty
 
 
Zrównoważona eksploatacja labraksa
 
28. sesja Rady Praw Człowieka ONZ
 
Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa - maksymalnie jedna godzina (art. 135 Regulaminu PE)
Ostatnie ataki i porwania przez Państwo Islamskie na Bliskim Wschodzie, w szczególności Asyryjczyków
Sudan Południowy, w tym ostatnie porwania dzieci
Tanzania, w szczególności kwestia zawłaszczania ziemi
 
 
12-03-2015 -
12:00 - 14:00
GŁOSOWANIE (na zakończenie poprzedniej debaty), następnie wyjaśnienia dotyczące głosowania
 
 
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)
 
Zabójstwo rosyjskiego lidera opozycji Borisa Niemcowa oraz stan demokracji w Rosji
 
Roczne sprawozdanie Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa dla Parlamentu Europejskiego
Sprawozdanie:A8-0039/2015
Sprawozdawca: Elmar Brok
AFET
 
Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2013 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie
Sprawozdanie:A8-0023/2015
Sprawozdawca: Pier Antonio Panzeri
AFET
 
Stosunki UE z Ligą Państw Arabskich oraz współpraca w zwalczaniu terroryzmu
 
Zrównoważona eksploatacja labraksa
 
28. sesja Rady Praw Człowieka ONZ
 
Sytuacja w Wenezueli
 
 
 
Sprawozdanie do rozpatrzenia w trakcie sesji
 
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek nr EGF/2014/014 DE/Aleo Solar z Niemiec)
Dotyczy: A8-0030/2015

Data:
02-03-2015
Iris Hoffmann
BUDG
 
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) z Belgii)
Dotyczy: A8-0031/2015

Data:
02-03-2015
Andrej Plenković
BUDG
 
ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 96/53/WE ustanawiającą dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym
Dotyczy: A8-0032/2015

Data:
02-03-2015
Jörg Leichtfried
TRAN
 
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/011 BE/Caterpillar z Belgii)
Dotyczy: A8-0033/2015

Data:
02-03-2015
Anneli Jäätteenmäki
BUDG
 
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit złożony przez Belgię)
Dotyczy: A8-0034/2015

Data:
02-03-2015
Liadh Ní Riada
BUDG
 
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek nr EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal z Belgii)
Dotyczy: A8-0035/2015

Data:
02-03-2015
Victor Negrescu
BUDG
 
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/009 PL/Zachem złożony przez Polskę)
Dotyczy: A8-0036/2015

Data:
02-03-2015
Jan Olbrycht
BUDG
 
 
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi unijnymi kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości wołowinę oraz na wieprzowinę, mięso drobiowe, pszenicę i mieszankę żyta z pszenicą, otręby, śrutę i inne pozostałości (tekst jednolity)
Dotyczy: A8-0052/2014

Data:
05-12-2014
Andrzej Duda
JURI