Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Biuletyn

29-09-2016 - 18:53
Zmiany klimatu: Parlament gotowy do ratyfikacji porozumienia paryskiego we wtorek

Parlament Europejski jest gotowy do ratyfikowania światowej konwencji w sprawie zmian klimatycznych uzgodnionej w Paryżu pod koniec ubiegłego roku. Porozumienie paryskie zatwierdzili już w piątek 30 września unijni ministrowie. Głosowanie w Parlamencie prawdopodobnie otworzy serię glosowań w Strasburgu we wtorek w południe. Ratyfikacja Parlamentu umożliwi wejście światowej konwencji w życie.


W poniedziałek o 19: 00 parlamentarna komisja środowiska przyjmie swoje rekomendacje przed głosowaniem plenarnym.

Następny etap w Marrakeszu

W środę Parlament przeprowadzi też debatę z Radą i Komisją w sprawie priorytetów na następną rundę rozmów (COP 22), która odbędzie się w Marrakeszu w listopadzie.

W projekcie rezolucji posłowie podkreślają potrzebę pilnego zobowiązania się wszystkich stron do podniesienia pułapów redukcji emisji. Uważają też, że Unia powinna zobowiązać się do dalszego zmniejszenia emisji najpóźniej do roku 2030.

Więcej o konwencji

Aby umowa COP21 weszła w życie musi ją ratyfikować co najmniej 55 państw-sygnatariuszy (spośród 197), które w sumie odpowiedzialne są za 55% emisji gazów cieplarnianych na świecie. Wejście w życie następuje 30 dni po złożeniu przez nie dokumentów ratyfikacyjnych w ONZ, która jest depozytariuszem traktatu.

Do tej pory konwencja została ratyfikowana przez 61 stron, w tym Chiny i Stany Zjednoczone, odpowiedzialnych za 47,79% całkowitej emisji gazów cieplarnianych.


* * *

Debata: środa, 5 październik (COP22)

Głosowanie: wtorek 4 października (COP 21); czwartek, 6 października (COP22)Procedury: Procedura zgody (COP 21); Pytanie ustne do Rady i Komisji z rezolucją (COP 22)Kod procedury: 2016/2814(RSP) #COP22 #ParisAgreement #Klimat #COP21 #emisje

 
 
   
Porządek obrad sesji plenarnej
 
03-10-2016 -
17:00 - 23:00
Debaty
 
 
Wznowienie sesji i porządek prac
 
Przyszłe stosunki AKP–UE po roku 2020
Sprawozdanie:A8-0263/2016
Sprawozdawca: Norbert Neuser
DEVE
 
Dostęp syryjskich dzieci do edukacji w Libanie
 
Globalne cele oraz zobowiązania UE dotyczące żywienia i bezpieczeństwa żywnościowego na świecie
Sprawozdanie:O-000099/2016 Komisja Europejska DEVE
 
Przeciwdziałanie nielegalnemu wyrębowi, wylesianiu i degradacji lasów
Sprawozdanie:O-000112/2016 Komisja Europejska INTA AGRI ITRE ENVI DEVE
 
Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
 
 
 
04-10-2016 -
09:00 - 11:50
Debaty
 
 
Pomoc prawna dla podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym oraz osób podlegających nakazowi w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania
Sprawozdanie:A8-0165/2015 ***I
Sprawozdawca: Dennis de Jong
LIBE
 
Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania
Sprawozdanie:A8-0267/2015 ***I
Sprawozdawca: Marietje Schaake
INTA
 
 
04-10-2016 -
12:00 - 12:15
Uroczyste posiedzenie
 
 
Przemówienie Ban Ki-moona, sekretarza generalnego ONZ, w sprawie zawarcia porozumienia paryskiego
 
 
04-10-2016 -
12:15 - 14:15
GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
 
 
Podpisanie, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjętego podczas Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
Sprawozdanie:A8-0280/2016 ***
Sprawozdawca: Giovanni La Via
ENVI
 
Wniosek o uchylenie immunitetu Giorgosa Grammatikakisa
Sprawozdanie:A8-0279/2016
Sprawozdawca: António Marinho e Pinto
JURI
 
Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji w następstwie trzęsienia ziemi, które dotknęło Wyspy Jońskie w listopadzie 2015 r.
Sprawozdanie:A8-0270/2016
Sprawozdawca: Georgios Kyrtsos
BUDG
 
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2016/001 FI/Microsoft
Sprawozdanie:A8-0273/2016
Sprawozdawca: Petri Sarvamaa
BUDG
 
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2016/002 SE/Ericsson
Sprawozdanie:A8-0272/2016
Sprawozdawca: Esteban González Pons
BUDG
 
Pomoc prawna dla podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym oraz osób podlegających nakazowi w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania
Sprawozdanie:A8-0165/2015 ***I
Sprawozdawca: Dennis de Jong
LIBE
 
Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania
Sprawozdanie:A8-0267/2015 ***I
Sprawozdawca: Marietje Schaake
INTA
 
Porozumienie o współpracy strategicznej między Europolem a Chinami
Sprawozdanie:A8-0265/2016 *
Sprawozdawca: Claude Moraes
LIBE
 
Przyszłe stosunki AKP–UE po roku 2020
Sprawozdanie:A8-0263/2016
Sprawozdawca: Norbert Neuser
DEVE
 
 
04-10-2016 -
15:00 - 23:00
Debaty
 
 
Sytuacja makroekonomiczna w Grecji, reformy strukturalne i ich wpływ, a także perspektywy przyszłych negocjacji w ramach programu
 
Wspólna debata - Konflikty interesów
Unikanie wystąpienia konfliktu interesów w przypadku byłych i obecnych komisarzy
Afera Bahamas Leaks
 
Sytuacja w Calais
 
Europejska karta Interrail na 18. urodziny
 
Przyszłość telekomunikacji, uczciwe korzystanie i połączenia wewnątrz UE
 
Prokuratura Europejska i Eurojust
Sprawozdanie:O-000093/2016 Komisja Europejska LIBE
Sprawozdanie:O-000092/2016 Rada Unii Europejskiej LIBE
 
Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej: MSSF 9
Sprawozdanie:O-000115/2016 Komisja Europejska ECON
 
 
 
05-10-2016 -
09:00 - 11:50
DEBATA PRIORYTETOWA
 
 
Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej, które ma się odbyć w dniach 20–21 października 2016 r.
 
 
05-10-2016 -
12:00 - 14:00
GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
 
 
Przystąpienie Peru do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę
Sprawozdanie:A8-0267/2016 *
Sprawozdawca: Angel Dzhambazki
JURI
 
Przystąpienie Kazachstanu do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę
Sprawozdanie:A8-0268/2016 *
Sprawozdawca: Angel Dzhambazki
JURI
 
Przystąpienie Republiki Korei do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę
Sprawozdanie:A8-0266/2016 *
Sprawozdawca: Angel Dzhambazki
JURI
 
Globalne cele oraz zobowiązania UE dotyczące żywienia i bezpieczeństwa żywnościowego na świecie
Sprawozdanie:O-000099/2016 Komisja Europejska DEVE
 
Prokuratura Europejska i Eurojust
Sprawozdanie:O-000093/2016 Komisja Europejska LIBE
Sprawozdanie:O-000092/2016 Rada Unii Europejskiej LIBE
 
Potrzeba europejskiej polityki reindustrializacji w świetle niedawnych spraw Caterpillar i Alstom
 
 
05-10-2016 -
15:00 - 23:00
Debaty
 
 
Sytuacja w Syrii
 
Proces pokojowy w Kolumbii
 
Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga
 
Prawa kobiet w Polsce
 
Konferencja klimatyczna ONZ 2016 – COP 22 w Marrakeszu, Maroko
Sprawozdanie:O-000104/2016 Komisja Europejska
Sprawozdanie:O-000103/2016 Rada Unii Europejskiej
 
Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie rejestru służącego przejrzystości
 
Wykonanie rozporządzenia w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
Sprawozdanie:A8-0237/2016
Sprawozdawca: Christel Schaldemose
ENVI
 
 
 
06-10-2016 -
09:00 - 11:50
Debaty
 
 
Kontrola stosowania prawa Unii - Sprawozdanie roczne za rok 2014
Sprawozdanie:A8-0262/2016
Sprawozdawca: Heidi Hautala
JURI
 
Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)
Rwanda: sprawa Victoire Ingabire
Sudan
Tajlandia, w szczególności sprawa Andy'ego Halla
 
 
06-10-2016 -
12:00 - 14:00
GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
 
 
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)
 
Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej: MSSF 9
Sprawozdanie:O-000115/2016 Komisja Europejska ECON
 
Sytuacja w Syrii
 
Konferencja klimatyczna ONZ 2016 – COP 22 w Marrakeszu, Maroko
Sprawozdanie:O-000104/2016 Komisja Europejska
Sprawozdanie:O-000103/2016 Rada Unii Europejskiej
 
Wykonanie rozporządzenia w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
Sprawozdanie:A8-0237/2016
Sprawozdawca: Christel Schaldemose
ENVI
 
Kontrola stosowania prawa Unii - Sprawozdanie roczne za rok 2014
Sprawozdanie:A8-0262/2016
Sprawozdawca: Heidi Hautala
JURI
 
Sprzeciw na mocy art. 106: Wprowadzenie do obrotu ziaren genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy Bt11
 
Sprzeciw na mocy art. 106: Wprowadzenie do obrotu ziaren genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy 1507
 
Sprzeciw na mocy art. 106: Wprowadzenie do obrotu ziaren genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810
 
Sprzeciw na mocy art. 106: Odnowienie zezwolenia na produkty z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810
 
Sprzeciw na mocy art. 106: Wprowadzenie do obrotu genetycznie zmodyfikowanej bawełny 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913
 
 
06-10-2016 -
15:00 - 17:00
Debaty
 
 
Zrównoważone finanse
 
 
 
Sprawozdanie do rozpatrzenia w trakcie sesji