Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Biuletyn

29-09-2016 - 18:53
Posłowie będą pytać Komisję Europejską o przypadki konfliktu interesów

W związku z pojawiającymi się informacjami o relacjach z biznesem byłych oraz obecnych wpływowych Komisarzy, posłowie będą pytać Komisarza X o plany działań Komisji Europejskiej , które pozwoliłyby na uniknięcie konfliktu interesów wśród jej członków. Ostatnio, była Komisarz ds. konkurencji Neelie Kroes, została skrytykowana, za zatajenie bycia dyrektorem w spółce na Bahamach, podczas pełnienia, dającej duże kompetencje, funkcji kontrolera działań unijnych przedsiębiorstw, w Brukseli.


Były Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, również został skrytykowany za objęcie, w lecie, stanowiska w banku inwestycyjnym Goldman Sachs. Będzie on pełnił funkcję niewykonawczego przewodniczącego operacji międzynarodowych banku, z siedzibą w Londynie, największej jednostki zależnej banku.


Działanie to doprowadziło do reakcji ze strony Europejskiej Rzecznik Praw ObywatelskichDebata: wtorek, 4 października 2016

Procedura: Debata poprzedzona oświadczeniem Komisji Europejskiej

#ConflictofInterest #EUCommissioners

 

 
 
   
Porządek obrad sesji plenarnej
 
03-10-2016 -
17:00 - 23:00
Debaty
 
 
Wznowienie sesji i porządek prac
 
Przyszłe stosunki AKP–UE po roku 2020
Sprawozdanie:A8-0263/2016
Sprawozdawca: Norbert Neuser
DEVE
 
Dostęp syryjskich dzieci do edukacji w Libanie
 
Globalne cele oraz zobowiązania UE dotyczące żywienia i bezpieczeństwa żywnościowego na świecie
Sprawozdanie:O-000099/2016 Komisja Europejska DEVE
 
Przeciwdziałanie nielegalnemu wyrębowi, wylesianiu i degradacji lasów
Sprawozdanie:O-000112/2016 Komisja Europejska ITRE INTA ENVI AGRI DEVE
 
Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
 
 
 
04-10-2016 -
09:00 - 11:50
Debaty
 
 
Pomoc prawna dla podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym oraz osób podlegających nakazowi w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania
Sprawozdanie:A8-0165/2015 ***I
Sprawozdawca: Dennis de Jong
LIBE
 
Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania
Sprawozdanie:A8-0267/2015 ***I
Sprawozdawca: Marietje Schaake
INTA
 
 
04-10-2016 -
12:00 - 12:15
Uroczyste posiedzenie
 
 
Przemówienie Ban Ki-moona, sekretarza generalnego ONZ, w sprawie zawarcia porozumienia paryskiego
 
 
04-10-2016 -
12:15 - 14:15
GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
 
 
Podpisanie, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjętego podczas Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
Sprawozdanie:A8-0280/2016 ***
Sprawozdawca: Giovanni La Via
ENVI
 
Wniosek o uchylenie immunitetu Giorgosa Grammatikakisa
Sprawozdanie:A8-0279/2016
Sprawozdawca: António Marinho e Pinto
JURI
 
Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji w następstwie trzęsienia ziemi, które dotknęło Wyspy Jońskie w listopadzie 2015 r.
Sprawozdanie:A8-0270/2016
Sprawozdawca: Georgios Kyrtsos
BUDG
 
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2016/001 FI/Microsoft
Sprawozdanie:A8-0273/2016
Sprawozdawca: Petri Sarvamaa
BUDG
 
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2016/002 SE/Ericsson
Sprawozdanie:A8-0272/2016
Sprawozdawca: Esteban González Pons
BUDG
 
Pomoc prawna dla podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym oraz osób podlegających nakazowi w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania
Sprawozdanie:A8-0165/2015 ***I
Sprawozdawca: Dennis de Jong
LIBE
 
Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania
Sprawozdanie:A8-0267/2015 ***I
Sprawozdawca: Marietje Schaake
INTA
 
Porozumienie o współpracy strategicznej między Europolem a Chinami
Sprawozdanie:A8-0265/2016 *
Sprawozdawca: Claude Moraes
LIBE
 
Przyszłe stosunki AKP–UE po roku 2020
Sprawozdanie:A8-0263/2016
Sprawozdawca: Norbert Neuser
DEVE
 
 
04-10-2016 -
15:00 - 23:00
Debaty
 
 
Sytuacja makroekonomiczna w Grecji, reformy strukturalne i ich wpływ, a także perspektywy przyszłych negocjacji w ramach programu
 
Wspólna debata - Konflikty interesów
Unikanie wystąpienia konfliktu interesów w przypadku byłych i obecnych komisarzy
Afera Bahamas Leaks
 
Sytuacja w Calais
 
Europejska karta Interrail na 18. urodziny
 
Przyszłość telekomunikacji, uczciwe korzystanie i połączenia wewnątrz UE
 
Prokuratura Europejska i Eurojust
Sprawozdanie:O-000093/2016 Komisja Europejska LIBE
Sprawozdanie:O-000092/2016 Rada Unii Europejskiej LIBE
 
Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej: MSSF 9
Sprawozdanie:O-000115/2016 Komisja Europejska ECON
 
 
 
05-10-2016 -
09:00 - 11:50
DEBATA PRIORYTETOWA
 
 
Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej, które ma się odbyć w dniach 20–21 października 2016 r.
 
 
05-10-2016 -
12:00 - 14:00
GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
 
 
Przystąpienie Peru do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę
Sprawozdanie:A8-0267/2016 *
Sprawozdawca: Angel Dzhambazki
JURI
 
Przystąpienie Kazachstanu do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę
Sprawozdanie:A8-0268/2016 *
Sprawozdawca: Angel Dzhambazki
JURI
 
Przystąpienie Republiki Korei do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę
Sprawozdanie:A8-0266/2016 *
Sprawozdawca: Angel Dzhambazki
JURI
 
Globalne cele oraz zobowiązania UE dotyczące żywienia i bezpieczeństwa żywnościowego na świecie
Sprawozdanie:O-000099/2016 Komisja Europejska DEVE
 
Prokuratura Europejska i Eurojust
Sprawozdanie:O-000093/2016 Komisja Europejska LIBE
Sprawozdanie:O-000092/2016 Rada Unii Europejskiej LIBE
 
Potrzeba europejskiej polityki reindustrializacji w świetle niedawnych spraw Caterpillar i Alstom
 
 
05-10-2016 -
15:00 - 23:00
Debaty
 
 
Sytuacja w Syrii
 
Proces pokojowy w Kolumbii
 
Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga
 
Prawa kobiet w Polsce
 
Konferencja klimatyczna ONZ 2016 – COP 22 w Marrakeszu, Maroko
Sprawozdanie:O-000104/2016 Komisja Europejska
Sprawozdanie:O-000103/2016 Rada Unii Europejskiej
 
Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie rejestru służącego przejrzystości
 
Wykonanie rozporządzenia w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
Sprawozdanie:A8-0237/2016
Sprawozdawca: Christel Schaldemose
ENVI
 
 
 
06-10-2016 -
09:00 - 11:50
Debaty
 
 
Kontrola stosowania prawa Unii - Sprawozdanie roczne za rok 2014
Sprawozdanie:A8-0262/2016
Sprawozdawca: Heidi Hautala
JURI
 
Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)
Rwanda: sprawa Victoire Ingabire
Sudan
Tajlandia, w szczególności sprawa Andy'ego Halla
 
 
06-10-2016 -
12:00 - 14:00
GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
 
 
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)
 
Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej: MSSF 9
Sprawozdanie:O-000115/2016 Komisja Europejska ECON
 
Sytuacja w Syrii
 
Konferencja klimatyczna ONZ 2016 – COP 22 w Marrakeszu, Maroko
Sprawozdanie:O-000104/2016 Komisja Europejska
Sprawozdanie:O-000103/2016 Rada Unii Europejskiej
 
Wykonanie rozporządzenia w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
Sprawozdanie:A8-0237/2016
Sprawozdawca: Christel Schaldemose
ENVI
 
Kontrola stosowania prawa Unii - Sprawozdanie roczne za rok 2014
Sprawozdanie:A8-0262/2016
Sprawozdawca: Heidi Hautala
JURI
 
Sprzeciw na mocy art. 106: Wprowadzenie do obrotu ziaren genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy Bt11
 
Sprzeciw na mocy art. 106: Wprowadzenie do obrotu ziaren genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy 1507
 
Sprzeciw na mocy art. 106: Wprowadzenie do obrotu ziaren genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810
 
Sprzeciw na mocy art. 106: Odnowienie zezwolenia na produkty z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810
 
Sprzeciw na mocy art. 106: Wprowadzenie do obrotu genetycznie zmodyfikowanej bawełny 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913
 
 
06-10-2016 -
15:00 - 17:00
Debaty
 
 
Zrównoważone finanse
 
 
 
Sprawozdanie do rozpatrzenia w trakcie sesji