Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Aktualności

Komunikaty prasowe

 
 
 
 

Parliament approves €31.5m in EU aid to repair flood damage in Bavaria

Plenary Session Budget01-12-2016 - 15:01

MEPs approved €31.5 million in EU aid to repair flood damage in Bavaria in a plenary vote on Thursday. Seven people died in the May and June 2016 floods, which affected more than 47,000 people in Lower Bavaria. Over 2,000 were still unable to return to their homes two months later. Hardest hit was the Rottal-Inn district in Lower Bavaria. The aid will come from the EU Solidarity Fund (EUSF). (Read more: Parliament approves €31.5m in EU aid to repair flood damage in Bavaria )

 

Albrecht: Umowa parasolowa z USA zapewnia wysoką ochronę danych osobowych

Sesja plenarna Współpraca sądowa / Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne01-12-2016 - 14:53
Jan Philipp Albrecht (Greens/EFA, Niemcy)  

W środę na sesji plenarnej odbędzie się debata, a w czwartek głosowanie nad umową między Stanami Zjednoczonymi a UE ws. ochrony informacji osobowych powiązanych z zapobieganiem przestępstwom, ich śledzeniem, wykrywaniem i ściganiem (tzw. umowa „parasolowa”). Porozumienie pomoże odbudować zaufanie po sprawie E. Snowdena - uważa sprawozdawca Jan Philipp Albrecht (Greens/EFA, Niemcy). Umowa ma dotyczyć przekazywania danych między USA i UE dla celów egzekwowania prawa, w tym walki z terroryzmem. (Przeczytaj więcej: Albrecht: Umowa parasolowa z USA zapewnia wysoką ochronę danych osobowych )

 

W budżecie UE na rok 2017, parlamentarni negocjatorzy wywalczyli większe wsparcie dla zatrudnienia ludzi młodych, kluczowych inicjatyw dla małych i średnich przedsiębiorstw, projektów dotyczących infrastruktury transportowej, badań oraz mobilności studentów dzięki programowi Erasmus+. Środki na pokrycie zobowiązań, w 2017, wyniosą €157.86 miliardów, a środki na pokrycie płatności wyniosą €134.49 miliardów. (Przeczytaj więcej: Budżet UE na 2017 przyjęty: wsparcie dla młodych oraz wzrostu gospodarczego )

 

Parlament poparł umowę między UE i USA o ochronie danych osobowych

Sesja plenarna Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne01-12-2016 - 12:33

Umowa między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi w sprawie ochrony danych osobowych uzyskała szerokie poparcie posłów w czwartkowym głosowaniu. Porozumienie zapewni wysoki stopień obowiązkowej ochrony informacji wymienianych w ramach współpracy policyjnej i sądowej po obu stronach Atlantyku. (Przeczytaj więcej: Parlament poparł umowę między UE i USA o ochronie danych osobowych )

 

Commission code of conduct: MEPs call for detailed declarations of interest

Plenary Session Justice and home affairs01-12-2016 - 12:30

The European Commission should revise its code of conduct for Commissioners, to ensure that their declarations of interests give a complete picture of the financial situation and activities of a Commissioner and his or her family, said MEPs in a non-binding resolution voted on Thursday. The “cooling off” period for ex-Commissioners should be prolonged to 36 months, they added. (Read more: Commission code of conduct: MEPs call for detailed declarations of interest )

 

Parliament demands better protection for small investors

Plenary Session Economic and monetary affairs01-12-2016 - 12:00

Small investors need better information about the possible risks and fees for investment products they might buy, say MEPs. They voted on Thursday, by 561 votes to 9 with 75 abstentions, to delay the introduction of a key explanatory document supplied by investment providers to consumers, while the EU Commission comes up with better proposals. (Read more: Parliament demands better protection for small investors )

 

Otwarcie sesji: dodatkowe głosowania ws. umowy między UE i USA

Sesja plenarna Instytucje30-11-2016 - 17:05
Kristalina Georgieva, komisarz, z uśmiechem słucha oklasków posłów na sali obrad plenarnych parlamentu w Brukseli  

Przewodniczący Martin Schulz poinformował o rozszerzeniu czwartkowego porządku obrad o dwa projekty rezolucji. Oba dotyczą umowy między UE i USA w sprawie ochrony danych osobowych w postępowaniach karnych i oba mają ten sam cel: wystąpienie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o opinię w sprawie zgodności umowy z unijnymi traktatami. Jeżeli wniosek o zasięgnięcie opinii zostanie przyjęty, Parlament będzie musiał odroczyć głosowanie nad swoimi zaleceniami dotyczącymi tej umowy. (Przeczytaj więcej: Otwarcie sesji: dodatkowe głosowania ws. umowy między UE i USA )

 

Debata w sprawie umowy między UE i USA o ochronie danych osobowych o 19.00

Sesja plenarna Współpraca sądowa30-11-2016 - 14:00

Parlament będzie debatował z komisarz Věrą Jourovą na temat całościowego porozumienia między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi w sprawie ochrony danych osobowych przekazywanych w sprawach karnych. (Przeczytaj więcej: Debata w sprawie umowy między UE i USA o ochronie danych osobowych o 19.00 )

 

Listopadowa sesja plenarna w skrócie: Turcja, obrona, jakość powietrza

Sesja plenarna Stosunki zewnętrzne / Bezpieczeństwo i obrona / Zdrowie publiczne25-11-2016 - 13:16
 

Na sesji plenarnej w Strasburgu posłowie m.in. wezwali do zamrożenia negocjacji członkowskich z Turcją, wezwali państwa członkowskie do zacieśnienia współpracy w dziedzinie obrony oraz przyjęli surowsze limity emisji zanieczyszczeń. (Przeczytaj więcej: Listopadowa sesja plenarna w skrócie: Turcja, obrona, jakość powietrza )

 

Posłowie chcą wzmocnienia unijnej obronności

Sesja plenarna Stosunki zewnętrzne / Bezpieczeństwo i obrona24-11-2016 - 18:30
 

Posłowie chcą, by państwa członkowskie przeznaczały 2% swojego PKB na obronę i postulują szereg inicjatyw na poziomie UE, które mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa. (Przeczytaj więcej: Posłowie chcą wzmocnienia unijnej obronności )