Udostępnij tę stronę: 

© European Union 2012 - European Parliament 

Zgodnie z projektem decyzji, przyjętym przez Parlament w środę, po wyborach w 2014 roku, 12 państw członkowskich zmniejszy liczbę miejsc o jedno, a pozostałe kraje nie zyskają żadnych nowych. Rozwiązanie to pomoże dostosować się do ustanowionego przez Traktat Lizboński limitu 751 posłów i zrobić miejsce dla parlamentarzystów z Chorwacji.


Projekt decyzji Rady Europejskiej, za którym zagłosowali posłowie 574 do 71 z 39 wstrzymującymi się jest zgodny z propozycją przedstawioną przez Parlament 13 marca 2013 roku. Aby decyzja ta mogła wejść w życie, po uzyskaniu zgody PE, musi być jeszcze zatwierdzona przez szefów państw i rządów, podczas szczytu 27-28 czerwca.


Zaproponowane rozwiązanie oznacza, że 12 państw członkowskich: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Grecja, Węgry, Irlandia, Łotwa, Litwa, Portugalia
i Rumunia straciłoby po jednym mandacie w przyszłorocznych wyborach. Pozostałe 3 miejsca mają wrócić z puli Niemiec, które zgodnie z Traktatem Lizbońskim muszą zmniejszyć liczbę mandatów z 99 do 96. (tabelka poniżej)


Ustalenia te pomogą uniknąć "bolesnego, głównie dla średnich i małych państw, które poniosłyby duże straty, a faworyzującego duże kraje, podziału miejsc", powiedział Rafał Trzaskowski (EPP, PL). "To najmniej niedoskonałe z możliwych rozstrzygnięć", dodał Roberto Gualtieri (S&D, IT).


W oczekiwaniu na wybory w 2019 r.


Porozumienie zakłada, że podział miejsc powinien zostać dobrze przeanalizowany przed wyborami w 2019 roku, w oparciu o propozycję PE, przedstawioną przed końcem 2016 roku, aby zapewnić "obiektywny, sprawiedliwy, długotrwały
i przejrzysty" podział mandatów. Należy to zrobić z poszanowaniem zasady "degresywnej proporcjonalności", zgodnie z którą posłowie pochodzący
z dużych państw członkowskich reprezentują większą liczbę obywateli niż ci,
z mniejszych krajów. Odzwierciedla ona także zmiany demograficzne i ilości państw członkowskich, uwzględniając równowagę w systemie międzyinstytucjonalnym.



PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE OBECNY PODZIAŁ MANDATÓW PROPONOWANY PODZIAŁ RÓŹNICE
Niemcy99*96-3
Francja7474=
Zjednoczone Królestwo7373=
Włochy7373=
Hiszpania5454=
Polska5151=
Rumunia3332-1
Holandia2626=
Grecja2221-1
Belgia2221-1
Portugalia2221-1
Czechy2221-1
Węgry2221-1
Szwecja2020=
Austria1918-1
Bułgaria1817-1
Dania1313=
Słowacja1313=
Finlandia1313=
Irlandia1211-1
Chorwacja1211-1
Litwa1211-1
Słowenia88=
Łotwa98-1
Estonia66=
Cypr66=
Luksemburg66=
Malta66=
RAZEM76675115


* 3 mandaty dla Niemiec stanowiły część porozumienia ponadnarodowego, które wygasa z końcem kadencji obecnego Parlamentu.