Udostępnij tę stronę: 

Eurosur umożliwi państwom członkowskim dzielenie się zdjęciami oraz danymi dotyczącymi granic zewnętrznych UE, w czasie rzeczywistym 

Państwa członkowskie UE będą lepiej wyposażone, aby zapobiegać nieuregulowanej migracji, wykrywać ją oraz ograniczać, ale także skuteczniej chronić życie migrantów, dzięki systemowi nadzoru nad granicami "Eurosur", którego zasady operacyjne zostały zaakceptowane przez Parlament w czwartek. Eurosur umożliwia dzielenie się danymi o aktywności na granicach zewnętrznych uzyskiwanymi w czasie rzeczywistym.

Europejski system nadzorowania granic Eurosur ma ułatwić wykrywanie, zapobieganie oraz zwalczanie nieuregulowanej migracji a także przestępstw transgranicznych. Zgodnie z inicjatywą posłów, musi być on także używany w celu ochrony i ratowania życia migrantów.

"Tylko, jeśli będziemy mieli ogólnoeuropejski system nadzoru nad granicami, będziemy w stanie dopilnować, by Morze Śródziemne nie stało się cmentarzem dla migrantów, próbujących je przebyć na małych, nieodpowiednich się do tego łódkach, w poszukiwaniu lepszego życia w Europie. Aby zapobiec kolejnej tragedii, jak ta przy Lampedusie, konieczne są szybkie działania", powiedział kierujący sprawozdaniem Jan Mulder (ALDE, NL), podczas debaty plenarnej w środę.


Używając systemu Eurosur, państwa członkowskie UE, muszą przestrzegać zasad poszanowania godności człowieka, a także zasady "non-refoulement", która zabrania odsyłania ludzi do miejsc, w których ich wolność lub życie mogą być zagrożone


Zasady systemu Eurosur, nakładają również na jego użytkowników obowiązek działania w zgodzie z prawami podstawowymi obowiązującymi w UE, włączając w to ochronę danych osobowych. Wymiana danych osobowych pomiędzy krajami UE lub z krajami trzecimi, możliwa jest tylko w sytuacjach wyjątkowych i podlega przepisom ochrony danych osobowych.


Ponadto, państwa członkowskie nie mogą używać systemu Eurosur, w celu wysyłania państwom trzecim jakichkolwiek informacji, które mogłyby zostać użyte, w celu zidentyfikowania osoby, której prośba o ochronę międzynarodową jest w trakcie rozpatrywania lub której integralność fizyczna jest zagrożona.


Informacje podstawowe

Eurosur ma poprawić zarządzanie lądowymi i morskimi granicami zewnętrznymi UE, poprzez wzmocnienie wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi oraz Frontexem - Europejską Agencją zarządzającą współpracą na granicach zewnętrznych. System ten pozwoli na dzielenie się danymi uzyskiwanymi w czasie rzeczywistym oraz informacjami uzyskanymi od różnych władz i przy pomocy zróżnicowanych narzędzi, takich jak satelity oraz systemy raportowania ze statków przy użyciu bezpiecznych kanałów.


Zgodnie z danymi, dostarczonymi przez Frontex, ponad 72 000 ludzi nielegalnie przekroczyło granice UE w 2012 roku, to o połowę mniej niż w 2011.


Kolejne kroki

Zasady operacyjne dla systemu Eurosur, ustalone zostały z rządami narodowymi: Bułgarii, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Włoch, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji oraz Finlandii. Zaczną one używać systemu Eurosur od 2 grudnia 2013 roku. Pozostałe państwa członkowskie zaczną go używać od 1 grudnia 2014 roku.


Nowy system Eurosur został przyjęty 479 głosami za wobec 101 głosów przeciw i z 20 wstrzymującymi się.