Udostępnij tę stronę: 

Reforma wspólnej polityki rybołówstwa położy kres wyrzucaniu niechcianych połowów do morza. ©Belga/Pixsell/H.Jelavic 

Reforma wspólnej polityki rybołówstwa, łącznie ze środkami przeciw przełowieniu oraz zakazem pozbywania się na morzu niechcianych a już złowionych ryb, spełniająca najważniejsze postulaty Parlamentu, została przyjęta w głosowaniu, we wtorek. Zasady oznakowania sprzedawanych ryb również zostały zmienione, zapewniając konsumentom dokładniejsze informacje. Nowe przepisy, które powinny pozwolić na bardziej zrównoważone rybołówstwo, zaczną obowiązywać od początku 2014 roku.

"Ta reforma rozprawi się z największym problemem wspólnej polityki rybołówstwa, jakim jest przełowienie. Rada Unii Europejskiej będzie teraz zobowiązana do działania w sposób pozwalający na negocjowanie zrównoważonych kwot połowowych", powiedziała odpowiedzialna za pracę nad przepisami Ulrike Rodust (S&D, DE).

 

Rybacy będą musieli przestrzegać zasady "maksymalnego podtrzymywalnego połowu" (MSY), tzn. nie łapać więcej ryb niż dane stado może odtworzyć w ciągu roku. Celem jest odnowienie i zachowanie stad powyżej poziomu, który potrzebny jest do wytworzenia MSY.


Zakaz marnotrawstwa

 

Marnotrawstwo, polegające na wyrzucaniu złowionych już ryb, zwykle z powodu ich zbyt małej wagi lub niewłaściwego gatunku, odnosi się do prawie jednej czwartej wszystkich połowów w UE. Większość wyrzuconych ryb ginie.


Aby zakończyć te praktyki, które obecnie nie są zakazane, statki będą miały obowiązek wyładowania 95% całego połowu, zgodnie z ustalonym harmonogramem, różnym dla poszczególnych łowisk oraz gatunków, który wprowadzany będzie stopniowo od 2015 roku. Parlament walczył o utrzymanie wielkości obowiązkowego wyładunku, na poziomie, który w praktyce oznaczać będzie prawie całkowity zakaz pozbywania się niechcianych ryb.


Złapane ryby, niespełniające norm, będą używane do innych celów niż konsumpcja przez ludzi.

 

Wszechstronna reforma

 

Reforma wprowadza zmiany w wielu zasadach wspólnej polityki rybołówstwa. Na przykład zasada zachowania równowagi obowiązywać będzie odtąd także statki rybackie z UE łowiące poza wodami terytorialnymi Unii. Oznacza to, że rybacy z UE będą mogli łowić tylko nadmiar ryb na wodach terytorialnych krajów trzecich. Ponadto, państwa członkowskie posiadające zbyt dużą flotę rybacką, mogą zostać ukarane wstrzymaniem subsydiów unijnych


Dodatkowo, nowe przepisy o sposobie sprzedaży oraz informowania konsumentów zapewnią kupującym wyczerpujące informacje, dzięki etykietom podającym szczegóły dotyczące, między innymi, miejsca oraz narzędzi używanych podczas łowienia.


Kolejne kroki

 

Przedstawiciele państw członkowskich wciąż muszą formalnie przyjąć pozycje Parlamentu w drugim czytaniu, zanim przepisy opublikowane zostaną w Dzienniku Urzędowym UE.


Procedura: Współdecyzja, porozumienie w drugim czytaniu