Udostępnij tę stronę: 

Sędziowie w państwach członkowskich, nakładający karę za poważne przestępstwa, takie jak manipulacje stawkami LIBOR, będą musieli zasądzić minimum 4 lata więzienia, zgodnie z projektem przepisów przyjętym przez Parlament we wtorek. Przepisy te, które będą musiały być formalnie przyjęte przez państwa członkowskie, mają na celu odbudowę zaufania do rynków finansowych w UE oraz wzrost bezpieczeństwa inwestorów.

"Dzisiejsze głosowanie to znaczący krok naprzód, pozwalający sądom w UE powstrzymać nadużycia. Pierwszy raz wprowadzamy sankcje karne obowiązujące w całej Unii, z minimalną karą wwiezienia wynosząca 4 lata, za takie przestępstwa jak wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na rynku. Skandal związany z manipulacjami stawkami LIBOR, może nie być ostatnim, oskarżenia dotyczące manipulacji, pojawiają się na rynkach ropy, gazu oraz na rynkach walutowych", powiedziała Arlene McCarthy (S&D, UK), posłanka odpowiedzialna za finalizację prac nad raportem.


Przepisy przyjęto 618 głosami za, przy 20 głosach przeciw i 43 wstrzymujących się od głosu.


"Przestępcy, którzy bogacą się manipulując rynkiem oraz wykorzystując informacje poufne, nie powinni być karani, jedynie za pomocą grzywny. Jestem dumna, że moja propozycja dotycząca przynajmniej 4 lat więzienia za tego typu przestępstwa znalazła się w ostatecznej wersji tekstu. Pewność, że sprawiedliwości stanie się zadość, pomoże odbudować zaufanie obywateli do rynków finansowych. Umożliwiamy też efektywniejsze ściganie przestępstw, poprzez rozszerzanie jurysdykcji, w celu radzenia sobie z przestępczością transgraniczną", powiedziała Emine Bozkurt (S&D, NL), posłanka odpowiedzialna za raport z ramienia komisji ds. wolności obywatelskich.


Kary


Projekt przepisów wprowadza surowsze sankcje karne, łącznie z karą więzienia, za najpoważniejsze nadużycia na rynkach finansowych, takie jak wykorzystywanie informacji poufnych, manipulacje na rynku i bezprawne ujawnienie informacji oraz namawianie do nich i pomoc w ich popełnieniu.


W celu zapewnienia, że sankcje będą stosowane w całej UE, wszystkie państwa członkowskie, bedą musiały nałożyć na wymiar sprawiedliwości obowiązek orzekania kar nie niższych niż cztery lata więzienia, za najpoważniejsze przypadki wykorzystywania poufnych informacji oraz manipulacji na rynku oraz kar nie niższych niż dwa lata za bezprawne ujawnienie informacji.


Przestępstwa

 

Zgodnie z nowymi przepisami definicje przestępstw oraz kary do nich przypisane będą zharmonizowane.


Manipulacje na rynkach, za które grozić może kara czterech lat więzienia to, między innymi, dokonywanie transakcji lub składanie zamówień, które dają fałszywe lub mylące sygnały na temat podaży i popytu lub cen jednego lub wielu instrumentów finansowych lub dostarczanie fałszywych lub mylących informacji w celu manipulowania wskaźnikami takimi jak LIBOR (Londyńska Międzybankowa Stopa Procentowa).

 

Wykorzystywanie informacji poufnych, zagrożone karą czterech lat więzienia to, między innymi, używanie tego typu informacji przy kupnie i sprzedaży instrumentów finansowych lub przy wycofaniu lub zmianie złożonego zamówienia.


Państwa członkowskie mogą wprowadzić lub utrzymać surowsze kary za manipulacje na rynkach finansowych, niż te wprowadzone obecnymi przepisami.

 

Kolejne kroki

 

Po tym, jak przepisy zostaną formalnie przyjęte przez Radę Unii Europejskiej, państwa członkowskie będą miały 24 miesiące na wdrożenie nowych zasad.