Udostępnij tę stronę: 

Dzięki licencjom ważnym w więcej niż jednym państwie członkowskim, łatwiej będzie serwisom muzycznym świadczyć usługi na terenie UE ©BELGA/EASYPHOTOSTOCK/L.DOLGACHOV 

Nowe przepisy dotyczące praw autorskich do muzyki, przyjęte przez Parlament we wtorek, ułatwią dostawcom muzyki w internecie uzyskanie licencji, na jej odtwarzanie w większej ilości państw UE. Projekt, już nieformalnie uzgodniony z Radą, powinien przyczynić się do rozwoju serwisów muzycznych w UE, a także lepiej chronić prawa twórców i zapewnić czasowe wypłacanie tantiem.

"Dyrektywa ta skutecznie ochroni interesy europejskich twórcówi zapewni odbiorcom dostęp do zawartości chronionej prawami autorskimi na terenie UE", powiedziała posłanka Marielle Gallo (EPP, FR), odpowiedzialna za projekt. "Dajemy również jasny sygnał, że ochrona praw autorskich może być łatwo dopasowana do potrzeb internetu i że ma do odegrania kluczową rolę w gospodarce cyfrowej", dodała.


Licencje wieloterytorialne dla serwisów muzycznych

 

Zgodnie z nowymi przepisami dostawcy usług muzycznych w UE, mogliby otrzymać licencje wieloterytorialne dotyczące praw do utworów muzycznych, co usunęłoby bariery handlowe, dzielące obecnie rynek serwisów muzycznych online w UE.

 

Zachowanie różnorodności kulturowej

 

W celu zapewnienia, że twórcy muzyki we wszystkich państwach członkowskich mają dostęp do licencji ważnych w więcej niż jednym państwie oraz zachowania różnorodności kulturowej, organizacje zajmujące się zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi, które same nie wystawiają licencji, będą mogły zwrócić się z prośbą do innej organizacji, aby prezentowała ich repertuar, a ona, pod pewnymi warunkami, będzie musiała zapewnić taką reprezentację. Dzięki działaniom posłów, organizacje zajmujące się zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi, będą musiały zarządzać na takich samych warunkach własnym repertuarem i tym, którym zarządzają w imieniu innych organizacji.


Punktualne i uczciwe wynagrodzenie dla artystów

 

Wszystkie organizacje zajmujące się zbiorowym zarządzanie prawami autorskimi, będą miały obowiązek kontroli, czy wykonawcy otrzymują bez opóźnień właściwe wynagrodzenie za wykorzystywanie ich utworów. Tantiemy powinny być przekazywane tak szybko jak to możliwe i nie później niż dziewięć miesięcy przed zakończeniem roku finansowego, w którym zostały zebrane.

 

Właściciele praw, będą mieli też głos, przy podejmowaniu decyzji przez organizacje zarządzające ich prawami oraz do samodzielnego wyboru takiej organizacji. Powstałyby również zasady zarządzania prawami do tantiem oraz poprawiłaby się przejrzystość działań wszystkich organizacji zajmujących się zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi oraz powstałyby podstawowe zasady dotyczące zarządzania tantiemami, gromadzenia ich oraz kontroli nad wydawaniem przychodów.


Kolejne kroki


Dyrektywa przyjęta 640 głosami za, przy , głosach 18 przeciw i 22 wstrzymujących się, musi zostać formalnie przyjęta przez Radę, następnie państwa członkowskie będą miały 24 miesiące, na włączenie przepisów do własnego systemu prawnego.