Udostępnij tę stronę: 

Posłowie ułatwiają życie pasażerom linii lotniczych ©BELGA/LANDOV/B.DUKE 

Pasażerom łatwiej byłoby uzyskać rekompensatę za opóźnienia lub pozostawienie ich samym sobie, a linie lotnicze otrzymałyby jasne wytyczne, jak obsługiwać skargi, zgodnie z projektem przepisów przegłosowanym przez Parlament w środę, zgodnie z procedurą pierwszego czytania.

"Prawa dla pasażerów linii lotniczych dotyczą, w praktyce, każdego obywatela UE. Jest to historia walki Dawida z Goliatem, ponieważ tylko 2% pasażerów otrzymuje rekompensatę po złożeniu skargi na linię lotniczą. Uważam, że w tekście, który przegłosowaliśmy dzisiaj osiągnięta została właściwa równowaga pomiędzy prawami linii lotniczych i pasażerów. Wzmocniliśmy ochronę klientów, nie zapominając jednak, że linie lotnicze potrzebują pewnej elastyczności, aby sprawnie funkcjonować", powiedział Georges Bach (EPP, LU), odpowiedzialny za sprawozdanie.


Zgodnie z przepisami, które zmienione zostały przez projekt, każda linia lotnicza musiałaby wyznaczyć pracowników, obecnych na lotnisku i odpowiedzialnych za informowanie pasażerów o ich prawach, procedurach składania skarg, a także za udzielanie pomocy w przypadku zwrotu pieniędzy lub konieczności zmiany trasy. Pasażerowie mogliby też składać skargi bezpośrednio u tych osób, również w przypadku zagubionego lub zniszczonego bagażu.


Zmiany planu podróży


Jeśli loty są opóźnione, informacje o zmianach powinny zostać przedstawione pasażerom nie później niż 30 minut po planowanym czasie odlotu.


Pasażerowie, którzy posiadają bilet na lot powrotny, będą mieli prawo do skorzystania z niego, nawet, jeśli bilet do miejsca przeznaczenia nie został wykorzystany.

 

Bagaż

 

Informacje o ilości dozwolonego bagażu powinny być jasno przedstawione, we wczesnych etapach procedury rezerwacji biletu. Wolny od opłat bagaż podręczny powinien zawierać okrycie, torebkę oraz jedną torbę z rzeczami zakupionymi na lotnisku

 

Skargi

 

Brak odpowiedzi linii lotniczej na skargę w przeciągu 2 miesięcy, oznaczałoby akceptację roszczeń. Linie lotnicze używające argumentu "nadzwyczajnych okoliczności", aby nie płacić rekompensat, będą musiały przedstawić pasażerowi dokładne wyjaśnienie na piśmie. Projekt zawiera wyczerpującą listę okoliczności, które mogą być uznane za "nadzwyczajne", włączając w to: zamieszki, nieprzewidziane strajki, czy obecność ptaków.

 

W przypadku długotrwałych nadzwyczajnych okoliczności, takich jak popioły wulkaniczne w powietrzu, w 2010 roku, odpowiedzialność linii lotniczych za opłaty związane z zakwaterowaniem pasażerów, będzie ograniczona do 5 nocy


Bankructwa

 

Aby zapewnić, że pasażerowie nie zostaną pozostawieni sami sobie w przypadku bankructwa linii lotniczej, Parlament wprowadził wymóg posiadania przez przewoźników funduszu gwarancyjnego lub ubezpieczenia na tę okoliczność.


Lepsza kontrola stosowania przepisów

 

Właściwe organy krajowe powinny zostać wyposażone w kompetencje, które umożliwią im nakładanie kar na przewoźników, naruszających prawa pasażerów oraz ocenę raportów składanych przez linie lotnicze, na temat i pomocy udzielonej pasażerom, w przypadku opóźnień, czy odwołanych lotów.


Kolejne kroki

 

Głosowanie potwierdziło stanowisko Parlamentu Europejskiego w pierwszym czytaniu. Zgodnie z procedurą współdecyzji, Rada może przyjąć pozycję Parlamentu, lub przedstawić własne stanowisko, do dalszych rozmów z Parlamentem.