Udostępnij tę stronę: 

Wystąpienia komisarzy - lewa - prawa, dół - góra: Ferdinando NELLI FEROCI, Jacek DOMINIK, Martine REICHERTS, Jyrki KATAINEN ©EP 

Czterech nowych Komisarzy wyznaczonych do zastąpienia tych, którzy po majowych wyborach zajęli miejsce w Parlamencie Europejskim, zostało zaakceptowanych przez parlament w środę. Będą oni pełnić funkcje do końca kadencji obecnej Komisji, która przypada 31 października 2014 roku. W poniedziałek kandydaci mieli wystąpienia w komisjach parlamentarnych.

Kandydaci i ich obowiązki


Jyrki Katainen (Finlandia), Portfolio: Sprawy gospodarcze i walutowe oraz euro, zastąpi Olli Rehna

Ferdinando Nelli Feroci (Włochy), Portfolio: Przemysł i przedsiębiorczość, zastąpi Antonio Tajaniego.

Martine Reicherts (Luxemburg), Portfolio: Sprawiedliwość, prawa podstawowe i obywatelstwo, zastąpi Viviane Reding.

Jacek Dominik (Polska), Portfolio: Programowanie finansowe i budżet, zastąpi Janusza Lewandowskiego.


 Kolejne kroki

 

Ostateczne zatwierdzenie nowych Komisarzy przez Radę oczekiwane jest w najbliższym czasie. Wszystkie dokumenty dotyczące wystąpień komisarzy przed komisjami parlamentarnymi zostaną opublikowane na ich stronach internetowych.


#EU #Commissioners #hearings