Udostępnij tę stronę: 

Posłowie wzywają państwa członkowskie do wzmocnienia kontroli granicznych, również na lotniskach- ©BELGAIMAGE/AFP/K.Tribouillard 

Parlament przyjął w środę rezolucję w sprawie ochrony UE przed atakami terrorystycznym. Posłowie opowiadają się za walk są z radykalizmem za pomocą wzmożonych kontroli na zewnętrznych granicach strefy Schengen i lepszego systemu wymiany informacji między państwami UE, ale bez naruszania praw obywatelskich.

Wzywają państwa członkowskie do przyspieszenia prac nad pakietem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych tak, by negocjacje w tej sprawie można było prowadzić jednocześnie z rozmowami na temat unijnego wykazu danych pasażerów (PNR). Pozwoli to na przyjęcie spójnego zestawu przepisów dotyczących danych osobowych.


Środki antyterrorystyczne nie mogą naruszać podstawowych praw obywateli

 

Posłowie wezwali do "pracy nad finalizacją dyrektywy UE o danych dotyczących przelotu pasażera (dyrektywa UE PNR) do końca bieżącego roku" i zaapelowali do państw członkowskich o postęp w pracach nad pakietem ochrony danych osobowych tak, aby rozmowy trójstronne nad dyrektywą i pakietem mogły odbywać się równolegle. Posłowie chcą mieć pewność, że zbieranie danych i ich wymiana opiera się na spójnych podstawach prawnych ustanawiających prawnie obowiązujące standardy ochrony danych osobowych w całej UE.


Wezwali też Komisję do oceny konsekwencji unieważnienia dyrektywy o retencji danych przez Trybunał Sprawiedliwości UE i uzyskała opinie niezależnych ekspertów na temat "konieczności i współmierności" dyrektywy o danych przelotu pasażera.


Walka z rosnącym zagrożeniem ze strony "zagranicznych bojowników UE"

 

Posłowie wezwali państwa członkowskie do "wielopłaszczyznowego" podejścia do walki z radykalizacją:


- inwestować w edukacyjne i społeczne projekty, ukierunkowane na przyczyny radykalizacji

- przeciwdziałać podburzaniu w internecie do popełniania aktów terrorystycznych

- przeciwdziałać rekrutacji i wyjazdom w celu wstąpienia do organizacji terrorystycznych

- uniemożliwia przekazywanie wsparcia finansowego organizacjom terrorystycznym i przemyt broni

- ustanowić specjalne programy przeciwdziałania radykalizacji postaw

 

Wzmocnienie kontroli na granicach zewnętrznych


Posłowie zaapelowali do krajów członkowskich o walkę z przemieszczaniem się osób podejrzanych o terroryzm poprzez wzmocnienie kontroli zewnętrznych granic UE. Odrzucili wszelkie propozycje nawołujące do zawieszenia systemu Schengen, jednocześnie zachęcając państwa UE do udoskonalenia istniejącego już prawa i lepszego wykorzystania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) oraz Zaawansowanego Systemu Informacji o Pasażerze (APIS). Posłowie przypomnieli, że że już teraz można prowadzić ukierunkowane kontrole osób, kiedy przekraczają one granice zewnętrzne.

 

Lepsza współpraca i wymiana informacji


Państwa członkowskie mają też ulepszyć system wymiany informacji między organami ścigania i agencjami UE. Przede wszystkim, muszą upewnić się, że krajowe instytucje przekazują Europolowi istotne informacje. Posłowie zwracają uwagę, że jedynie 50 % informacji dotyczących terroryzmu i przestępczości zorganizowanej jest aktualnie przekazywana przez poszczególne państwa Europolowi i Eurojustowi. Posłowie popierają też plan utworzenia europejskiej platformy przeciwdziałania terroryzmowi w ramach Europolu, aby zwiększyć jego możliwości operacyjne, techniczne i w zakresie wymiany informacji.


Rezolucja została przyjęta 153 głosami za, 136 posłów było przeciw, a 36 wstrzymało się od głosu.

Procedura: rezolucja nieustawodawcza