Udostępnij tę stronę: 

Nowe przepisy zapobiegające praniu pieniędzy pomogą zwalczać przestępstwa podatkowe i finansowanie terroryzmu ulatwiając śledzenie przepływu funduszy i źrodeł majątku. ©BELGA/AGEFOTOSTOCK 

Każdy rzeczywisty beneficjent lub właściciel przedsiębiorstwa, znajdzie się w centralnym rejestrze, utworzonym w każdym państwie UE, dostępnym dla władz i dla osób o "uzasadnionym interesie", jak dziennikarze, zgodnie z nowymi przepisami uzgodnionymi z Radą i przyjętymi przez Parlament w środę. Przepisy mają na celu zapobieganie praniu pieniędzy, przestępstwom podatkowym oraz finansowaniu terrorystów. Nowe zasady śledzenia przelewów również zostały przyjęte w środę.

Czwarta dyrektywa zapobiegająca praniu pieniędzy (AMLD) po raz pierwszy zobowiąże państwa UE do posiadania centralnych rejestrów, zawierających informacje dotyczące ostatecznych beneficjentów wszelkich podmiotów prawnych, takich jak firmy, fundusze powiernicze lub holdingi. Centralne rejestry nie zostały zaproponowane przez Komisję Europejską, ale znalazły się w ostatecznej wersji przepisów dzięki negocjacjom przeprowadzonym przez Parlament.


Zgodnie z nowymi przepisami, banki oraz instytucje finansowe, prawnicy, audytorzy, księgowi, doradcy podatkowi, czy pośrednicy w handlu nieruchomościami, mieliby obowiązek zwracać uwagę na podejrzane transakcje klientów."Uzasadniony interes" umożliwia dostęp do centralnych rejestrów


Informacje o rzeczywistych beneficjentach przechowywane w centralnym rejestrze będą zawsze udostępniane właściwym organom i jednostkom analityki finansowej, podmiotom, takim jak banki, zobowiązanym do stosowania zasad "należytej staranności" wobec klientów oraz wszelkim osobom lub organizacjom, w tym jednak wypadku wymagana będzie rejestracja online oraz opłata administracyjna.


W celu otrzymania dostępu do centralnego rejestru osoba lub organizacja (dziennikarz śledczy lub NGO) będzie musiała wykazać posiadanie "uzasadnionych interesów", takich jak podejrzenie prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub korupcji, czy unikania opodatkowania.


Dostęp do informacji o rzeczywistych beneficjentach obejmować będzie: imię i nazwisko, miesiąc i rok urodzenia, obywatelstwo, oraz państwo zamieszkania beneficjenta rzeczywistego, jak również informacje o charakterze i skali posiadanego udziału. Odmówienie dostępu do danych będzie możliwe tylko w indywidualnych przypadkach i w wyjątkowych okolicznościach.


Centralne rejestry dotyczące funduszy powierniczych będą dostępne jedynie dla właściwych organów oraz podmiotów związanych stosowaniem zasad "należytej staranności" wobec klientów.


 

Specjalne zasady dla osób na eksponowanych stanowiskach politycznych


Tekst wyjaśnia również zasady, dotyczące "osób zajmujących eksponowane politycznie stanowiska", które uznane zostały za bardziej narażone na ryzyko korupcji, takich jak głowy państw, członkowie rządu, sędziowie sądów wyższego szczebla, członkowie parlamentu oraz członkowie ich rodzin.


Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli prowadzone będą interesy z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne, należy stosować takie środki jak ustalenie źródła majątku i źródła pochodzenia funduszy w nie zaangażowanych.Śledzenie przepływów finansowych


Posłowie przyjęli także rozporządzenie dotyczące transferu środków, które ma na celu poprawienie możliwości śledzenia płatników, odbiorców oraz przepływających pomiędzy nimi funduszy.Kolejne kroki


Państwa członkowskie będą miały dwa lata na dostosowanie się do wymagań dyrektywy zapobiegającej praniu pieniędzy, rozporządzenie dotyczące przepływu funduszy zacznie obowiązywać 20 dni po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.

2-5%  ; globalnego PKB rocznie, to wartość "wypranych pieniędzy"

Udostępnij ten cytat: 
Rzeczywisty beneficjent 
  • Rzeczywisty beneficjent to faktyczny właściciel kontrolujący przedsiębiorstwo i jego działania oraz ostatecznie autoryzujący transakcje, niezależnie od tego czy są to działania wykonywane osobiście, czy poprzez nadanie upoważnienia.