Udostępnij tę stronę: 

Parlament debatował nad propozycją nowelizacji przepisów dotyczących pracowników, którzy są zatrudnieni w jednym państwie członkowskim, ale zostali tymczasowo oddelegowali przez pracodawcę do pracy w innym państwie UE. Projekt został przedstawiony we wtorek wieczorem przez komisarz ds. zatrudnienia Mariannę Thyssen.

Opinie grup politycznych były podzielone: dla centrolewicy zmiany są zbyt małe, by zapobiec łamaniu praw pracowniczych, posłów centroprawicy niepokoi natomiast wpływ nowelizacji na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw.


Komisarz Thyssen oświadczyła, że Unia Europejska potrzebuje jasnych, sprawiedliwych i wykonalnych zasad regulujących mobilność siły roboczej. Jej zdaniem obecne przepisy nie zawsze te warunki spełniały. Przypomniała, że od czasu ich przyjęcia w 1996 roku unijny rynek pracy bardzo się zmienił. Różnica w miedzy najniższą a najwyższą płacą minimalną wyrażała się wtedy stosunkiem 1: 3, dziś ta proporcja wynosi 1:10.

Przepisy powinny zapewnić lepszą ochronę pracowników delegowanych i równe warunki świadczenia usług dla krajowych i transgranicznych usługodawców, zapobiec dyskryminacji, oraz wzmocnić przejrzystość prawa - zapowiedziała komisarz.

Marianne Thyssen opowiedziała się za przyjęciem zasady: ta sama płaca za tę samą pracę wykonaną w tym samym miejscu. Tym samym pracownicy delegowani powinni zostać objęci nie tylko przepisami dotyczącymi płacy minimalnej, ale również innymi zasadami regulującymi kwestie wynagrodzeń w kraju świadczenia usługi. Ponadto pracownicy oddelegowani na okres dłuższy niż 24 miesiące będą uznani za pracowników stanowiących cześć rynku pracy kraju przyjmującego, aby zapobiec nadużyciom takim jak zatrudnianie pracowników na mniej korzystnych warunkach niż obowiązujące w kraju przyjmującym.

Projekt legislacyjny, przed jego ostatecznym przyjęciem, będzie w najbliższych miesiącach dyskutowany i analizowany przez Parlament i Radę w ramach procedury współdecydowania.


Nagranie debaty jest dostępne na kanałach EPLive i EBS + (linki po prawej stronie).

428405  ; Tylu pracowników jest delegowanych z Polski do pracy w innych krajach UE. Pod tym względem Polska zajmuje pierwsze miejsce na liście.

Udostępnij ten cytat: 

14521  ; Liczba pracowników delegowanych do Polski. Sytuuje to Polskę na 13. miejscu w UE pod względem liczby przyjmowanych pracowników.

Udostępnij ten cytat: