Udostępnij tę stronę: 

Parlament dał zielone światło dla €100 milionów nadzwyczajnego wsparcia na pomoc dla uchodźców na terenie UE oraz dla €2 milionów na zatrudnienie nowych pracowników w Europejskim Centrum Antyterrorystycznym EUROPOLU, podczas głosowania w środę. Z uwagi na powagę sytuacji, posłowie użyli procedury przyspieszonej, która zostanie zakończona w przeciągu miesiąca.

“Z zadowolenie przyjmuję ten wniosek, który pozwoli budżetowi UE na udzielanie nadzwyczajnego wsparcia na terenie Unii, w celu zapewnienia odpowiedniej reakcji humanitarnej na obecny kryzys związany z uchodźcami. Parlament działał szybko zatwierdzając projekt budżetu korygującego”, powiedział José Manuel Fernandes (EPP, PT), odpowiedzialny za przygotowanie sprawozdania.


"Niezadowolony jestem jednak z tego, że jest to kolejne doraźne działanie, mechanizm ustanowiony beż żadnej długofalowej strategii radzenia sobie z obecnym kryzysem", dodał.


Pomoc humanitarna w wysokości €100 milionów, związana z napływem uchodźców i migrantów na teren UE, jest pierwszą transzą z €700 milionów środków przeznaczonych przez Komisję na nadzwyczajne wsparcie, 2 marca. Fundusze te mogą zostać użyte na: jedzenie, konieczną opiekę zdrowotną, schronienie, wodę, sanitariaty i higienę, ochronę i edukację.

 

W związku z niedawnymi atakami terrorystycznymi, kolejne €2 miliony zostaną przeznaczone na zwiększenie zatrudnienia w Europejskim Centrum Antyterrorystycznym (ECTC), stworzonym w EUROPOLU, 1 stycznia 2016 roku, które ma być centrum działań antyterrorystycznych na terenie UE.


 

Zapotrzebowanie na stały mechanizm zarządzania pomocą humanitarną w UE

 

Posłowie z zadowoleniem przyjęli fakt, że fundusze przeznaczone da wsparcie dla uchodźców w UE, nie pochodzą z istniejących już, zewnętrznych programów pomocy humanitarnej UE, ale zostaną zaczerpnięte z Funduszu Azylu Migracji i Integracji (AMIF).


Podkreślają oni jednak, że przekazane "awansem" €100 milionów, powinno zostać następnie uzupełnione świeżymi pieniędzmi oraz nalegają, na "zaprojektowanie bardziej zrównoważonych ram prawnych oraz budżetowych, które pozwoliłyby na przyszłe mobilizowanie pomocy humanitarnej przez Unię."