Udostępnij tę stronę: 

Niektóre państwa członkowskie UE muszą podjąć działania pozwalające im na osiągnięcia 20% udziału energii odnawialnej do 2020 roku 

Cel UE dotyczący 20% udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii, do roku 2020, został osiągnięty w wielu państwach członkowskich, w czwartkowym głosowaniu w sprawie sprawozdania Komisji z "postępów energii odnawialnej" posłowie wzywają państwa pozostające w tyle do nadrobienia zaległości. Osiągnięcie celu 20% efektywności energetycznej do 2020 roku, wymaga od państw pełnego wdrożenia przepisów UE, według kolejnej rezolucji, przyjętej również w czwartek.

Zwiększenie udziału energii odnawialnej po roku 2020


Dostęp do funduszy jest niezwykle ważny, dlatego wszystkie istniejące sposoby finansowania muszą być skutecznie wykorzystywane, żeby osiągnąć cel 20% udziału energii odnawialnej w zużyciu energii do 2020 roku, stwierdzili posłowie w rezolucji nielegislacyjnej. W tekście, Parlament wzywa też po raz kolejny do ustalenia wiążących celów, które zapewnią, co najmniej, 30% udział energii odnawialnej w całkowitej konsumpcji energii do roku 2030.

 

Wdrażanie przepisów dotyczących efektywności energetycznej


Z drugiej jednak strony, osiągnięcie nawet 20% jest zagrożone, jeśli państwa członkowskie nie wprowadzą wszystkich istniejących już przepisów UE, stwierdził Parlament w ocenie postępów państw UE, w kierunku efektywności energetycznej.


Posłowie ponownie wezwali do wprowadzenia "wiążącego celu dla efektywności energetycznej w 2030 roku, wynoszącego 40%", uznając, że "wiążące wymogi są konieczne, w celu osiągnięcia jak najwyższego poziomu ambicji i wysiłku", w państwach członkowskich.

Posłowie chcą korzystniejszych umów dla konsumentów

 

Prawo do samodzielnego wytwarzania i konsumowania energii jest prawem podstawowym i zbliżająca się rewizja dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej, powinna również służyć zachęcaniu do inwestycji w tym sektorze, stwierdzają posłowie, podkreślając też, że większa integracja rynku mogłaby przyczynić się do rozwoju energii odnawialnej i redukcji kosztów.


Posłowie wzywają do zwiększenia inwestycji UE w programy informacyjne i oferujące wsparcie na terenie państw członkowskich, które pomogłyby zwiększyć udział w obecnie obowiązujących lokalnych działaniach zwiększających efektywność energetyczną oraz promować nowe rozwiązania technologiczne dotyczące chłodzenia, oświetlenia lub izolacji.


Konsumenci powinni odgrywać większą rolę w podejmowaniu decyzji na temat osiągania celów efektywności energetycznej, poprzez przebudowę budynków, zmiany w sposobie ogrzewania lub klimatyzacji, uważają posłowie, podkreślając, że renowacja istniejących budynków powinna być priorytetem, w celu udzielenia pomocy bardziej potrzebującym mieszkańcom. Proponują oni wyznaczenie specjalnych celów efektywności energetycznej dla budynków mieszkalnych.


Kolejne kroki

 

Rekomendacje Parlamentu zostaną uwzględnione w nadchodzących propozycjach ustawodawczych dotyczących unii energetycznej UE.