Udostępnij tę stronę: 

Globalizacja jest jednym z najistotniejszych wyzwań stojących przed obywatelami UE, stwierdzili posłowie podczas debaty z wiceprzewodniczącym Komisji Jyrki Katainenem, na temat ostatniej oceny skutków globalizacji przedstawionej przez Komisję Europejską.

W związku z globalizacją zatrudnienie, place oraz standardy znajdują się pod ogromną presją, wpływając również na wzrost populizmu, mówili posłowie. Wezwali do lepszej ochrony europejskiego przemysłu i pracowników oraz do „przejęcia przez UE kierownicy” i aktywnego promowania handlu opartego na sprawiedliwych zasadach. „Musimy ustanawiać reguły a nie podporządkowywać się regułom ustanowionym przez innych”.Wielu posłów wzywało do stworzenia planu działań, które zapobiegałyby obniżaniu standardów społecznych i proponowało sprawiedliwszą redystrybucję korzyści płynących z globalizacji przez państwa UE dla własnych obywateli. Niektórzy uznali, że obecna forma globalizacji tworzy sytuację bez wyjścia, z wolnym handlem negatywnie wpływającym na demokrację, prawa społeczne oraz środowisko naturalne. Podążanie dalej ta drogą nie pomoże Europejczykom, podkreślali ci posłowie. Inni wzywali do wprowadzenia uczciwego systemu opodatkowania, w którym globalne korporacje nie mogą unikać płacenia należnej części podatków.Wiceprzewodniczący Komisji Jyrki Katainen powiedział, że globalizacja przyczyniła się do wzrostu gospodarczego w UE, ale korzyści z niej płynące nie są ani automatyczne ani równomiernie rozłożone. UE musi dążyć do stworzenia nowych sprawiedliwszych zasad, odnieść się do unikania opodatkowania, pomocy państwowej oraz dumpingu społecznego. Skuteczne instrumenty obrony handlowej oraz wzajemność w stosunkach handlowych mogłyby pomoc w tym procesie. Na arenie europejskiej Komisarz zasugerował wzmocnienie ochrony socjalnej oraz położenie nacisku na edukację i szkolenia, które pomogłyby obywatelom w dostosowaniu się do zmieniających się warunków.Przemówienia Komisarza i posłów znajdują się tutajInformacje pogłębione

Dyskusja na temat wyzwań globalizacji jest częścią szerszej debaty na temat przyszłości Europy, zainicjowanej w rezolucjach przyjętych przez Parlament w lutym i w tzw. Białej księdze, w której Komisji przedstawiła pięć możliwych scenariuszy przyszłego rozwoju UE. Komisja opublikowała 10 maja dokument analityczny poświęcony globalizacji.