Udostępnij tę stronę: 

  • UE musi rozwinąć strategię zero emisji do 2050
  • Dodatkowe finansowanie inwestycji redukujących emisje
  • Posłowie wezmą udział w konferencji ONZ na temat zmian klimatu w listopadzie

W związku z kolejna rundą rozmów klimatycznych w Bonn, 16-17 listopada, posłowie wzywają, do wprowadzenia strategii zerowych emisji w UE do 2050 roku.

W rezolucji przyjętej w środę, posłowie uzgodnili rekomendacje dla instytucji UE oraz państw członkowskich przed rozmowami klimatycznymi COP23, w Bonn w listopadzie. Wzywają w niej rządzących UE do wprowadzenia porozumienia w życie za pomocą unijnych przepisów oraz do wprowadzenia ambitniejszych celów klimatycznych i skuteczniejszych instrumentów politycznych.

Ponieważ wszyscy uczestnicy konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu muszą przedstawić długoterminowe cele do 2020 roku, posłowie wzywają również Komisję do przygotowania, do 2018 roku, strategii zerowych emisji dla UE do 2050, której celem ma być utrzymanie wzrostu temperatury znacznie poniżej 2°C oraz wzmożone starania, aby wzrost temperatury nie przekroczył 1.5°C. Proces ten powinien rozpocząć się tak szybko jak to możliwe, uważają posłowie.

 

Decyzja USA jest krokiem wstecz, posłowie cieszą się jednak reakcji międzynarodowej

Posłowie są rozczarowani decyzją prezydenta USA Donalda Trumpa, o zamiarze wycofania się z Porozumienia Paryskiego, uważają to za krok wstecz, z zadowoleniem przyjmują natomiast międzynarodowe deklaracje o penym wprowadzeniu w życie tego porozumienia.

 

Finansowanie klimatu

Posłowie wzywają do podjęcia konkretnych zobowiązań przez UE oraz na poziomie międzynarodowym, dotyczących zwiększenia funduszy. Podczas planowania inwestycji oraz pożyczek, należy brać pod uwagę cel zatrzymania wzrostu temperatury poniżej 2°C, włącznie z odchodzeniem od paliw kopalnych oraz wycofywaniem się z kredytów eksportowych, które stanowią zachęty finansowe do inwestycji w paliwa kopalne, uważają posłowie.

 

Globalne rynki emisji

Posłowie z zadowoleniem obserwują globalny rozwój systemów handlu emisjami (ETS), z których aż 18 działa na czterech kontynentach. Zachęcają też Komisję Europejską do promowania powiązań między ETS UE a innymi rynkami emisji, w celu zmniejszenia ryzyka ucieczki emisji gazów cieplarnianych.

 

Spotkanie w Bonn

Posłowie oczekują, że konferencja w Bonn przyczyni się do wyjaśnienia struktury „Dialogu Pomocniczego 2018”, którego celem jest oszacowanie działań rządów zmierzających w kierunku osiągnięcia celów długoterminowych.

 

Kolejne kroki

Delegacja Parlamentu Europejskiego, pod przewodnictwem Przewodniczącej Parlamentarnej komisji ds. Klimatu Adiny-Ioany Vălean (EPP, RO) weźmie udział w Konferencji w Bonn, od 13 do 17 listopada.