Udostępnij tę stronę: 

Mandat zespołu negocjacyjnego Parlamentu Europejskiego do rozpoczęcia rozmów z rządami w sprawie nowelizacji zasad delegowania pracowników został zatwierdzony.

Posiedzenie plenarne nie sprzeciwiło się decyzji otwarcia negocjacji z Radą podjętej przez parlamentarną komisję do spraw zatrudnienia, co oznacza, że komisja może teraz rozpocząć rozmowy z unijnymi ministrami. Rada przyjęła swój mandat negocjacyjny w poniedziałek.

 

Czego dotyczy nowelizacja

 

Reforma przepisów dotyczących delegowania pracowników ma na celu zapewnienie lepszej ochrony praw pracowniczych i zasad uczciwej konkurencji między przedsiębiorstwami. Najważniejsze zmiany w porównaniu z dyrektywą z 1996 r. regulują wynagrodzenia pracowników delegowanych, czas trwania delegowania, układy zbiorowe pracy i pracowników tymczasowych.

 

Cytat

„Teraz, gdy Rada jest gotowa usiąść z Parlamentem Europejskim przy stole negocjacyjnym, jesteśmy zdeterminowani by sfinalizować dyrektywę w sprawie delegowania pracowników tak, by stała się aktualna i zgodna z założonymi celami. Sprawy zmierzają we właściwym kierunku, ale diabeł tkwi w szczegółach. Przywiązujemy szczególną wagę do kwestii transportu drogowego, chcemy być pewni, że nowelizacja zagwarantuje właściwą równowagę między swobodą świadczenia usług a lepszą ochroną pracowników “ - powiedziały sprawozdawczynie Elisabeth Morin-Chartier (EPL, Francja) i Agnes Jongerius (S&D, Holandia).

 

Co dalej

 

Oczekuje się, że Parlament i Rada rozpoczną rozmowy w listopadzie w celu osiągnięcia porozumienia w pierwszym czytaniu.

 

Więcej o delegowaniu pracowników

Pracownik oddelegowany to ten, którego pracodawca wysyła na czas określony do innego państwa członkowskiego Unii Europejsiej w celu wykonania tam konkretnego zadania w zakresie świadczonych przez jego przedsiębiorstwo usług. W 2015 r. w UE oddelegowano 2,05 mln pracowników. Nie obejmuje pracowników samozatrudnionych.

 

Polska, Niemcy i Francja to kraje, z których oddelegowanych jest najwięcej pracowników, najwięcej przyjmują ich Niemcy, Francja i Belgia.

 

Delegowanie pracowników jest szczególnie częste w takich sektorach jak budownictwo, przemysł wytwórczy, edukacja, usługi zdrowotne i socjalne oraz usługi dla przedsiębiorstw.

Pracownicy delegowani w poszczególnych krajach: infografika