Udostępnij tę stronę: 

Posłowie chcą zimowego planu dla tysięcy osób ubiegających się o azyl, które żyją w niepewnych warunkach na terenie UE.

Podczas rozpoczynającej się o. 10.45 w środę posłowie, zwrócą się do komisarza Dimitirisa Avramopoulosa i do przedstawicieli estońskiej Prezydencji w Radzie o podjęcie działań zapobiegających kryzysowi humanitarnemu.

Debatę można oglądać na żywo przez EP Live, oraz EbS+.

 

Parlament ma potwierdzić w tym tygodniu mandat negocjacyjny dla zmian w systemie dublińskim, wskazującym kraj UE odpowiedzialny za rozpatrzenie wniosku o azyl.  Posłowie do PE dążą do tego, by wszystkie państwa członkowskie wzięły na siebie odpowiedzialność, akceptując sprawiedliwe rozmieszczenie osób ubiegających się o azyl w UE, tak, aby większość z nich nie została w kliku państwach granicznych, do których najpierw przybywają.